Akademické gymnáziumškola hlavního města Prahy

Volitelné předměty

Volitelné předměty pro školní rok 2020/2021

Studenti 2. ročníku si volí do 3. ročníku právě 2 volitelné předměty (dvouleté) a k nim poté do 4. ročníku přidávají další 2 volitelné předměty (jednoleté).

3. výběrové kolo: finální přehled – 3. ročník (vyvěšeno 29. 4. 2020), 4. ročník (vyvěšeno 1. 6. 2020)

Seznam vypsaných volitelných předmětů:

Dvouleté semináře, pro 3. ročníkJednoleté semináře, pro 4. ročník
Dějiny umění (Ně) Žurnalistika (Pš)
 Seminář z anglického jazyka (Kle)Literární seminář (Zá)
Ruský jazyk (Kle)Seminář z anglického jazyka (Šaf)
Latina (Mo)Komunikuji ve francouzštině (Mi)
Séminaire de civilisation française (Meu) Lékařská latina (Mo)
Seminář z německého jazyka (Kří)Por España (Mej)
Seminář z německého jazyka (Mi)Ekonomie (Chu)
El Mundo Hispano (Mej)Stát a právo (Chu)
Moderní česká historie (Chu) Filosofický seminář (PšJ)
Mezinárodní vztahy (Bck)Audiovizuální tvorba (Srp)
Psychologie (Fsk)Seminář a cvičení z fyziky (Ji)
Stát a právo (Chu)Seminář a cvičení z fyziky (Srp)
Audiovizuální tvorba (Srp)Seminář z informatiky (Raš)
Média (HaT)Seminář a cvičení z matematiky (vyučující matematiky)
Seminář z informatiky (Raš)Ekologie člověka (Bd)
Deskriptivní geometrie (Ji) Seminář a cvičení z chemie (Hi)
Algebra a matematická analýza (Ra, Ji)Seminář ze zeměpisu (Bt)
Seminář a cvičení z biologie (Bd)Seminář ze zeměpisu (Sko)
Seminář a cvičení z chemie (Hi) 
Seminář ze zeměpisu (Sko) 
 

 

Archív volitelných předmětů

Přehled otevíraných seminářů, jejich vyučujících a rozdělení do bloků: