Akademické gymnáziumškola hlavního města Prahy

Volitelné předměty

Studenti 2. ročníku si volí do 3. ročníku právě 2 volitelné předměty (dvouleté) a k nim poté do 4. ročníku přidávají další 2 volitelné předměty (jednoleté).

Volitelné předměty pro školní rok 2019/2020

Finální rozdělení do bloků: 3. ročník, 4. ročník

Poznámky:
– Seminář z latiny – VP nepostoupil do 2. kola, bude nabídnuta možnost semináře formou nepovinného předmětu,
– Lékařská latina – VP nepostoupil do 2. kola, bude nabídnuta možnost formou nepovinného předmětu,
– Seminář z anglického jazyka má ve 4.r. 2 odlišné úrovně – CAE (Kle) a FCE (Hl),
– Seminář z matematiky má ve 4.r. rovněž 2 úrovně – značené SeMa1 a SeMa2.

Seznam vypsaných volitelných předmětů:

Dvouleté semináře, pro 3. ročníkJednoleté semináře, pro 4. ročník
Dějiny umění (Ně) Žurnalistika (Pš)
Seminář z anglického jazyka – CAE (Ans) Literární seminář (Zá)
English conversation (Ans)Seminář z anglického jazyka – FCE (Hl)
Seminář z anglického jazyka – FCE (Kle) Seminář z anglického jazyka – CAE (Kle)
Ruský jazyk (Kle)Komunikuji ve francouzštině (Mi)
Séminaire de civilisation française (Meu) Lékařská latina (Mo)
Latina (Ma)Moderní česká historie (Chu)
Sprechen wir Deutsch! (Mi)Moderní historie (Bck)
El Mundo Hispano (Mej)Ekonomie (Chu)
Español (Mej)Filosofický seminář (PšJ)
Moderní česká historie (Chu) Audiovizuální tvorba (Srp)
Mezinárodní vztahy (Bck) Seminář a cvičení z fyziky (Ji)
Psychologie (Fsk) Seminář a cvičení z fyziky (Srp)
Stát a právo (Chu)Seminář z informatiky (Raš)
Audiovizuální tvorba (Srp)Seminář a cvičení z matematiky (vyučující matematiky)
Média (HaT) Ekologie člověka (Bd)
Seminář z informatiky (Raš)Seminář a cvičení z chemie (Hi)
Deskriptivní geometrie (Ji) Seminář ze zeměpisu (Bt) 
Algebra a matematická analýza (Ra, Tr, Ji)  
Seminář a cvičení z biologie (Ja)  
Seminář a cvičení z chemie (Hi)  

 

Volitelné předměty pro školní rok 2018/2019

Přehled otevřených seminářů a přihlášených studentů: 3. ročník, 4. ročník

Seznam vypsaných volitelných předmětů:

Dvouleté semináře, pro 3. ročníkJednoleté semináře, pro 4. ročník
Dějiny umění (Ně) Žurnalistika (Pš)
 Seminář z anglického jazyka (Kle)Literární seminář (Zá)
Ruský jazyk (Kle)Seminář z anglického jazyka – CAE (Ans)
Francouzský jazyk pro začátečníky (Fsk)Seminář z anglického jazyka – Global English (Ans)
Langue française – préparation au DELF, A2 (B1) (Meu)Seminář z anglického jazyka (Kle)
Langue française – préparation au DELF, B1 (B2) (Meu)Komunikuji ve francouzštině (Kol)
Latina (Mo)Lékařská latina (Mo)
Sprechen wir Deutsch! (Mi)Por España (Mej)
El Mundo Hispano (Mej)Moderní historie (Bck)
Español (Mej)Ekonomie (Chu)
Moderní česká historie (Chu)Audiovizuální tvorba (Srp)
Mezinárodní vztahy (Bck)Seminář a cvičení z fyziky (Ji)
Psychologie (Fsk)Seminář a cvičení z fyziky (Srp)
Stát a právo (Chu)Seminář z informatiky (Raš)
Audiovizuální tvorba (Srp)Seminář a cvičení z matematiky (vyučující matematiky)
Seminář z informatiky (Raš)Ekologie člověka (Bd)
Deskriptivní geometrie (Ji)Seminář a cvičení z chemie (Hi)
Algebra a matematická analýza (Ra, Tr, Ji)Seminář ze zeměpisu (Bt)
Seminář a cvičení z biologie (Bd)Seminář ze zeměpisu (Sko)
Seminář a cvičení z chemie (Hi) 
Seminář ze zeměpisu (Sko) 

 

Archív volitelných předmětů

Přehled otevíraných seminářů, jejich vyučujících a rozdělení do bloků: