Akademické gymnáziumškola hlavního města Prahy

Volitelné předměty

Studenti 2. ročníku si volí do 3. ročníku právě 2 volitelné předměty (dvouleté) a k nim poté do 4. ročníku přidávají další 2 volitelné předměty (jednoleté).

Volitelné předměty pro školní rok 2019/2020

2. výběrové kolo:
Rozdělení do bloků: 3. ročník, 4. ročník

Studenti, kteří si zvolili VP nepostupující do 2. kola, a studenti, kteří zvolili 2 předměty spadající do téhož bloku, si v rámci druhého kola zvolí nový volitelný předmět nejpozději do 7. 5. 2019

Poznámky ke 2. kolu:
– Seminář z latiny – VP nepostoupil do 2. kola, bude nabídnuta možnost semináře formou nepovinného předmětu,
– Lékařská latina – VP nepostoupil do 2. kola, bude nabídnuta možnost formou nepovinného předmětu,
– Ekonomie (Chu) – výuka v uč. 312, max. 17 pracovišť – výběr podle kritéria: známka ZSV, Dě, průměr v 1. pol.
Upozorňujeme, že i po druhém kole nemusí některý VP s malým počtem zájemců postoupit do kola třetího.

1. výběrové kolo:
Studenti současných 2. a 3. ročníků si v úvodním kole vybírají 2 volitelné předměty ze seznamů pro daný ročník. Svoji volbu zapíší nejpozději do 18.3. do tabulky, kterou má pro třídu v papírové podobě třídní učitel. V tabulce bude mít každý student zaznamenán výběr právě dvou seminářů, které si volí povinně z nabídky.

Pro výběr v 1. kole platí následující pravidla:
– ve 4.r. – volit lze buď CAE (Kle), nebo FCE (Hl), jsou to 2 odlišné úrovně,
– ve 4.r. – volit lze buď SeMa1, nebo SeMa2, seminář z matematiky má rovněž 2 úrovně,
– ve 4.r.– volit lze buď SeFy (Ji), nebo SeFy (Srp).

Pro otevření semináře platí obecné pravidlo minimálního počtu 12 zájemců.

Seznam vypsaných volitelných předmětů:

Dvouleté semináře, pro 3. ročníkJednoleté semináře, pro 4. ročník
Dějiny umění (Ně) Žurnalistika (Pš)
Seminář z anglického jazyka – CAE (Ans) Literární seminář (Zá)
English conversation (Ans)Seminář z anglického jazyka – FCE (Hl)
Seminář z anglického jazyka – FCE (Kle) Seminář z anglického jazyka – CAE (Kle)
Ruský jazyk (Kle)Komunikuji ve francouzštině (Mi)
Séminaire de civilisation française (Meu) Lékařská latina (Mo)
Latina (Ma)Moderní česká historie (Chu)
Sprechen wir Deutsch! (Mi)Moderní historie (Bck)
El Mundo Hispano (Mej)Ekonomie (Chu)
Español (Mej)Filosofický seminář (PšJ)
Moderní česká historie (Chu) Audiovizuální tvorba (Srp)
Mezinárodní vztahy (Bck) Seminář a cvičení z fyziky (Ji)
Psychologie (Fsk) Seminář a cvičení z fyziky (Srp)
Stát a právo (Chu) Seminář z informatiky (Raš)
Audiovizuální tvorba (Srp)Seminář a cvičení z matematiky (vyučující matematiky)
Média (HaT) Ekologie člověka (Bd)
Seminář z informatiky (Raš) Seminář a cvičení z chemie (Hi)
Deskriptivní geometrie (Ji) Seminář ze zeměpisu (Bt) 
Algebra a matematická analýza (Ra, Tr, Ji)  
Seminář a cvičení z biologie (Ja)  
Seminář a cvičení z chemie (Hi)  

 

Volitelné předměty pro školní rok 2018/2019

Přehled otevřených seminářů a přihlášených studentů: 3. ročník, 4. ročník

Seznam vypsaných volitelných předmětů:

Dvouleté semináře, pro 3. ročníkJednoleté semináře, pro 4. ročník
Dějiny umění (Ně) Žurnalistika (Pš)
 Seminář z anglického jazyka (Kle)Literární seminář (Zá)
Ruský jazyk (Kle)Seminář z anglického jazyka – CAE (Ans)
Francouzský jazyk pro začátečníky (Fsk)Seminář z anglického jazyka – Global English (Ans)
Langue française – préparation au DELF, A2 (B1) (Meu)Seminář z anglického jazyka (Kle)
Langue française – préparation au DELF, B1 (B2) (Meu)Komunikuji ve francouzštině (Kol)
Latina (Mo)Lékařská latina (Mo)
Sprechen wir Deutsch! (Mi)Por España (Mej)
El Mundo Hispano (Mej)Moderní historie (Bck)
Español (Mej)Ekonomie (Chu)
Moderní česká historie (Chu)Audiovizuální tvorba (Srp)
Mezinárodní vztahy (Bck)Seminář a cvičení z fyziky (Ji)
Psychologie (Fsk)Seminář a cvičení z fyziky (Srp)
Stát a právo (Chu)Seminář z informatiky (Raš)
Audiovizuální tvorba (Srp)Seminář a cvičení z matematiky (vyučující matematiky)
Seminář z informatiky (Raš)Ekologie člověka (Bd)
Deskriptivní geometrie (Ji)Seminář a cvičení z chemie (Hi)
Algebra a matematická analýza (Ra, Tr, Ji)Seminář ze zeměpisu (Bt)
Seminář a cvičení z biologie (Bd)Seminář ze zeměpisu (Sko)
Seminář a cvičení z chemie (Hi) 
Seminář ze zeměpisu (Sko) 

 

Archív volitelných předmětů

Přehled otevíraných seminářů, jejich vyučujících a rozdělení do bloků: