Akademické gymnáziumškola hlavního města Prahy

Volitelné předměty

Volitelné předměty pro školní rok 2020/2021

Studenti 2. ročníku si volí do 3. ročníku právě 2 volitelné předměty (dvouleté) a k nim poté do 4. ročníku přidávají další 2 volitelné předměty (jednoleté).

3. výběrové kolo: finální přehled – 3. ročník (vyvěšeno 29. 4. 2020)

Výsledek 2. kola: rozdělení do bloků – 3. ročník (vyvěšeno 24. 4. 2020)

2. výběrové kolo: rozdělení do bloků – 3. ročník, 4. ročník, kritérium Ekonomie (vyvěšeno 5. 4. 2020)

1. výběrové kolo: přehled přihlášených studentů – 3. ročník, 4. ročník (aktualizováno 27. 3. 2020)

Seznam vypsaných volitelných předmětů:

Dvouleté semináře, pro 3. ročníkJednoleté semináře, pro 4. ročník
Dějiny umění (Ně) Žurnalistika (Pš)
 Seminář z anglického jazyka (Kle)Literární seminář (Zá)
Ruský jazyk (Kle)Seminář z anglického jazyka (Šaf)
Latina (Mo)Komunikuji ve francouzštině (Mi)
Séminaire de civilisation française (Meu) Lékařská latina (Mo)
Seminář z německého jazyka (Kří)Por España (Mej)
Seminář z německého jazyka (Mi)Ekonomie (Chu)
El Mundo Hispano (Mej)Stát a právo (Chu)
Moderní česká historie (Chu) Filosofický seminář (PšJ)
Mezinárodní vztahy (Bck)Audiovizuální tvorba (Srp)
Psychologie (Fsk)Seminář a cvičení z fyziky (Ji)
Stát a právo (Chu)Seminář a cvičení z fyziky (Srp)
Audiovizuální tvorba (Srp)Seminář z informatiky (Raš)
Média (HaT)Seminář a cvičení z matematiky (vyučující matematiky)
Seminář z informatiky (Raš)Ekologie člověka (Bd)
Deskriptivní geometrie (Ji) Seminář a cvičení z chemie (Hi)
Algebra a matematická analýza (Ra, Ji)Seminář ze zeměpisu (Bt)
Seminář a cvičení z biologie (Bd)Seminář ze zeměpisu (Sko)
Seminář a cvičení z chemie (Hi) 
Seminář ze zeměpisu (Sko) 
 

 

Volitelné předměty pro školní rok 2019/2020

Finální rozdělení do bloků: 3. ročník, 4. ročník

Seznam vypsaných volitelných předmětů:

Dvouleté semináře, pro 3. ročníkJednoleté semináře, pro 4. ročník
Dějiny umění (Ně) Žurnalistika (Pš)
Seminář z anglického jazyka – CAE (Ans) Literární seminář (Zá)
English conversation (Ans)Seminář z anglického jazyka – FCE (Hl)
Seminář z anglického jazyka – FCE (Kle) Seminář z anglického jazyka – CAE (Kle)
Ruský jazyk (Kle)Komunikuji ve francouzštině (Mi)
Séminaire de civilisation française (Meu) Lékařská latina (Mo)
Latina (Ma)Moderní česká historie (Chu)
Sprechen wir Deutsch! (Mi)Moderní historie (Bck)
El Mundo Hispano (Mej)Ekonomie (Chu)
Español (Mej)Filosofický seminář (PšJ)
Moderní česká historie (Chu) Audiovizuální tvorba (Srp)
Mezinárodní vztahy (Bck) Seminář a cvičení z fyziky (Ji)
Psychologie (Fsk) Seminář a cvičení z fyziky (Srp)
Stát a právo (Chu)Seminář z informatiky (Raš)
Audiovizuální tvorba (Srp)Seminář a cvičení z matematiky (vyučující matematiky)
Média (HaT) Ekologie člověka (Bd)
Seminář z informatiky (Raš)Seminář a cvičení z chemie (Hi)
Deskriptivní geometrie (Ji) Seminář ze zeměpisu (Bt) 
Algebra a matematická analýza (Ra, Tr, Ji)  
Seminář a cvičení z biologie (Ja)  
Seminář a cvičení z chemie (Hi)  

 

Archív volitelných předmětů

Přehled otevíraných seminářů, jejich vyučujících a rozdělení do bloků: