Akademické gymnáziumškola hlavního města Prahy

Štěpánská 22
Praha 1, 110 00
tel. 221 42 19 31

Partneři

alttext/text()alttext/text()alttext/text()alttext/text()alttext/text()alttext/text()alttext/text()alttext/text()alttext/text()alttext/text()alttext/text()

Aktuální události

 • 23.03.2019

  CAE PB written test + FCE CB written test – v Akcent International House Prague

 • 22.03.2019

  Matematický Náboj – mezinárodní soutěž pětičlenných týmů ze tříd typu P v kat. Junior a Senior, MFF UK

 • 22.03.2019

  Matematický klokan – přihlášení studenti, prof. Jiroušková

 • 21.03.2019

  Florbalový turnaj – prof. Berková

 • 21.03.2019

  Bruslení a hokej – ZS Černošice, přihlášení studenti, odchod 3.h v 10.00, prof. Srp, Štěrba

 • 21.03.2019

  Hudba jako prostředek k vnitřnímu vyladění a zvládání napětí – 2.B, Karmelitská 2/4, Praha 1, prof. Křovina

 • 18.03.201929.03.2019

  SOČ – školní kola, obhajoby seminárních prací v seminářích společenskovědních předmětů 4. roč. (MoČH, MoH, SaP, Mvz, Psy, Eko), prof. Churan, Bicková, Fousková

 • 20.03.2019

  Ukončení 1. kola výběru volitelných předmětů pro 2019/2020 – odevzdat v el. podobě (TU 2. a 3.r.) > Více

 • 20.03.2019

  Přednáška v Aj o studiu ve Velké Británii (Czech-US) – 3. roč., 5.h, uč. 413

 • 20.03.2019

  Návštěva Senátu PS – SeSaP 4.r., od 12.00, uvolnění účastníků z 5.h, sraz na Valdštejnském nám. ve 12.00, prof. Churan

 • 19.03.2019

  Slavnostní předávání certifikátů DELF ve FI – od 8.15 do 12.15, vyznamenaní studenti

 • 19.03.2019

  Přehlídka pěveckých sborů Gymnasia Cantant – účast pěveckého sboru AG, prof. Křovina

 • 18.03.2019

  Workshop Francouzská poezie – v rámci měsíce Frankofonie na FI v Praze, prof. Minaříková, Fousková

 • 15.03.2019

  FCE PB speaking exam + written test, FCE CB speaking exam, CAE PB speaking exam – v Akcent International House Prague

 • 14.03.2019

  Certamen Latinum – zemské kolo, Amélie Valentina Wetterová, Šárka Drozdová, Jan Fiedler, Matěj Rubeš

 • 13.03.2019

  Krajské kolo konverzační soutěže v Nj – J. J. Richtár (2.C), Gymnázium Arabská

 • 09.03.201916.03.2019

  Lyžařský výcvikový kurz – 1.D, Mělnická bouda, Pec pod Sněžkou, prof. Pintířová, Skolil, Hirnšálová

 • 03.03.201909.03.2019

  Lyžařský výcvikový kurz – 1.A, Kolínská Bouda, Pec pod Sněžkou, prof. Bárta, Srp, Srpová

                                   Další události naleznete v archivu.

Novinky ze školy

Zemské kolo Certamen Latinum

Šárka Drozdová (2.B) zvítězila v zemském kole (Čechy) v kategorii A v silné konkurenci 38 latinářů a postupuje do kola národního.
Gratulamur iterum atque iterum!
Ostatním našim reprezentantům, jejichž výkony byly také velice dobré, mnohokrát děkujeme za účast!

Výměna Freiburg-Praha

Žádáme všechny studenty a studentky, kteří se účastní výměny s německým Freiburgem, aby do pondělí 18. 3. 2019 (včetně) uhradili částku 2 300,– Kč na cestovní výlohy. Peníze noste do kabinetu němčiny, nejlépe o velké přestávce. Děkujeme, prof. Švandová a Minaříková.

Školní kolo SOČ

Vítězové jednotlivých kategorií:

Stát a právo – Josefina Dostálová (4.D), postup do krajského kola

Moderní čes. historie – Anežka Imrychová (4.C)

Mezinárodní vztahy, Moderní historie – Laura Przybylaková (4.B), postup do krajského kola

Ekonomie – Daniel Čech (4.C)

Psychologie – Ondřej Skrla (4.A), postup do krajského kola

Témata prací a umístění dalších studentů ve školním kole naleznete na stránce Školní akce – SOČ.
Postupujícím do krajského kola blahopřejeme!

Volitelné předměty 2019/2020

1. výběrové kolo probíhá do 18. března 2019. Seznam otevíraných seminářů pro 3. a 4. ročník a informace k přihlašování naleznete na stránce Studium – Volitelné předměty.

Doklasifikační zkoušky

Rozpis doklasifikačních zkoušek za 1. pololetí je vyvěšen na stránce Studium – Zkoušky.

Maturity 2019

Na stránce Studium – Maturity byly vyvěšeny rozvrhy ústních zkoušek a komise pro jarní zkušební období.

Přijímací zkoušky

Do 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 evidujeme celkem 366 přihlášek.

Nabídka zaměstnání

Akademické gymnázium hledá od následujícího školního roku 2019/2020 vyučující/ho chemie (v aprobaci s dalším vyučovacím předmětem, např. biologie, německý jazyk apod.) na plný úvazek.

Čínská škola sídlící v budově Akademického gymnázia hledá vychovatele pro pedagogický dohled v budově školy v pracovní dny v odpoledních hodinách od 14.00 do 18.00 hodin. Nástup možný ihned.

Své nabídky, CV a motivační dopis můžete zasílat e-mailem na adresu agstepanska@agstepanska.cz.
Podrobnější informace o nabízených pracovních pozicích můžete obdržet na tel. 221 421 936.

Veřejné zakázky

Akademické gymnázium vypisuje nová zadání veřejných zakázek.

Kurzy CTM – on-line studium odborných předmětů v Aj

Přehled kurzů a registrace probíhají na www.ctm-academy.cz/online. Nabídka kurzů zahrnuje jak kurzy přírodovědně a matematicky orientované (STEM), tak řadu kurzů v humanitních oborech. Kurzy jsou od základů odborné angličtiny až po kurzy Advanced Placement (AP) s možností mezinárodní AP zkoušky. Jde o vzdělávání nad rámec studia na střední škole za individuální podpory instruktorů – mentorů. Registrace probíhají v listopadu a v květnu. Kurzy jsou vhodné pro studenty od 1. ročníku až po maturitu.
Ve školním roce 2018/19 se studenti AG přihlásili do oborů Global Studies – International Relations Online a AP Calculus AB Online
Partneři: Florida Virtual School Global, Johns Hopkins Center for Talented Youth a University of Nebraska High School. Kurzy organizuje Centrum pro talentovanou mládež  (facebook).

Fotogalerie

caption/text()

Lyžařský kurz 1.D

caption/text()

Lyžařský kurz 1.B

caption/text()

Las Adelitas, únor 2019

caption/text()

Lyžařský kurz 1.C

caption/text()

Výstava Gauguin

caption/text()

Výlet Drážďany 1.D