Akademické gymnáziumškola hlavního města Prahy

Štěpánská 22
Praha 1, 110 00
tel. 221 42 19 31

Partneři

alttext/text()alttext/text()alttext/text()alttext/text()alttext/text()alttext/text()alttext/text()alttext/text()alttext/text()alttext/text()

Aktuální události

 • 21.05.2019

  Anglické divadelní představení The History of England – 1. roč. sraz 8.45 před Redutou, 2. roč. mimo 2.B sraz 11.45 před Redutou (Národní 20), prof. Kondisová

 • 21.05.2019

  Film „S láskou, Vincent“ (La passion de Van Gogh) ve Fj – 3.B, od 9.00, AG, učebna bude upřesněna, prof. Minaříková

 • 21.05.2019

  Divadelní představení ve Fj s českými titulky „Fabuleux destin d´Amadou Hampate Ba“, představení bude přítomen i autor scénáře, odborník na africkou literaturu – 1.B, 2.B, 3.B, zač. v 11.00 v kině FI, Štěpánská 35, sraz 10.45 v hale FI, prof. Meunier

 • 20.05.201924.05.2019

  Maturity 2019 – ústní zkoušky společné části a profilové zkoušky, 1.–3.r. akce tříd + služby u maturit, zvonění bude vypnuto

 • 20.05.2019

  exkurze do ČT OZ – výběr studentů, 10.00, prof. Halva

 • 17.05.2019

  DivAG – zkouška divadelního představení, od 13.30 do 16.30, prof. Kapounová

 • 17.05.2019

  Příprava maturitních učeben – 304, 404, 411, 412, v 5.–7.h, bude upřesněno (TU 4. r. + 4. r.)

 • 16.05.2019

  Exkurze v ZOO s původcem, etologie zvířat – SeBi 3.r.,odchod ze školy během 5.h, prof. Brada

 • 15.05.2019

  Muzikoterapie, hudba jako prostředek k vnitřnímu vyladění a zvládání napětí – 2.A sk. Hv, sraz v 9.55, Karmelitská 2/4, Praha 1, vstupné 90 Kč, v rámci vyučování, prof. Křovina

 • 14.05.2019

  Soutěž ve francouzském jazyce – národní kolo, Magdaléna Širůčková (3.B), Francouzský institut, prof. Kolmanová

 • 13.05.201914.05.2019

  Přijímací zkoušky – 1. a 2. náhradní termín

 • 13.05.2019

  Zahájení registrací do CTM Online (Centrum pro talentovanou mládež) – kurzy v Aj, pro 1.–3.r.

 • 09.05.201910.05.2019

  Dny volna ředitele školy

 • 08.05.2019

  Státní svátek

 • 07.05.201914.05.2019

  Výměnný pobyt Freiburg-Praha – AG ve Freiburgu (Německo), výběr studentů, prof. Švandová, Minaříková

 • 07.05.2019

  Uzavření 2. výběrového kola volitelných předmětů 2019/2020 > Více

 • 07.05.2019

  Studentské volby do Evropského parlamentu – prof. Fousková

 • 02.05.201906.05.2019

  Maturity 2019 – didaktické testy společné části > Více

 • 02.05.201917.05.2019

  Studijní volno – 4. ročník

                                   Další události naleznete v archivu.

Novinky ze školy

Studentské volby

Výsledky studentských voleb do Evropského parlamentu, které proběhly 7. 5. 2019. Děkujeme za vaši účast!

www.jsns.cz/volby

Krajské kolo SOČ

V krajském kole SOČ, které se konalo 29. 4. 2019 se Ondřej Skrla (4.A) umístil na 1. místě v oboru 6-Zdravotnictví a Josefina Dostálová (4.D) na 2. místě v oboru 17-Filozofie. Blahopřejeme!


Témata prací a umístění studentů ve školním kole naleznete na stránce Školní akce – SOČ.

Studentský parlament

Informace o činnosti a složení Nového studentského parlamentu naleznete na stránce Škola – Studentský parlament.

Volitelné předměty 2019/2020

Na stránce Studium – Volitelné předměty naleznete přehled volitelných předmětů po 1. kole, rozdělení do bloků a nepostupující semináře včetně informací pro 2. kolo.

Přijímací zkoušky – autoremedura

Dne 15. 5. 2019 vydal ředitel AG autoremeduru rozhodnutí přijetí v přijímacím řízení. Do 1. ročníku 2019/2020 byli přijati uchazeči na neobsazená místa. Výsledek autoremedury naleznete v Bakalářích po zadání vašeho identifikačního čísla (vyvěšeno 15. 5. 2019).

Rozhodnutí o přijetí uchazeče autoremedurou ředitele školy si mohou zákonní zástupci vyzvednout osobně v kanceláři školy v úředních hodinách do pondělí 20. 5. 2019 do 12.00 hod., poté budou rozhodnutí rozeslána poštou. V kanceláři lze rovněž podat zápisový lístek. (Termín pro podání zápisového lístku je 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků na stránkách školy).

Více informací naleznete na stránce Pro uchazeče – Výsledky.

Kurzy CTM – on-line studium odborných předmětů v Aj

Registrace probíhají od 13. května 2019 do 20. 9. 2019 (prvních 250 studentů obdrží příspěvek 4000,- Kč od MŠMT).

Přehled kurzů a registrace probíhají na www.ctm-academy.cz/online. Nabídka kurzů zahrnuje jak kurzy přírodovědně a matematicky orientované (STEM), tak řadu kurzů v humanitních oborech. Kurzy jsou od základů odborné angličtiny až po kurzy Advanced Placement (AP) s možností mezinárodní AP zkoušky. Jde o vzdělávání nad rámec studia na střední škole za individuální podpory instruktorů – mentorů. Kurzy jsou vhodné pro studenty od 1. ročníku až po maturitu.
Ve školním roce 2018/19 se studenti AG přihlásili do oborů Global Studies – International Relations Online a AP Calculus AB Online
Partneři: Florida Virtual School Global, Johns Hopkins Center for Talented Youth a University of Nebraska High School. Kurzy organizuje Centrum pro talentovanou mládež  (facebook).

Nabídka zaměstnání

Akademické gymnázium hledá od následujícího školního roku 2019/2020 vyučující/ho chemie (v aprobaci s dalším vyučovacím předmětem, např. biologie, německý jazyk apod.) na plný úvazek.

Čínská škola sídlící v budově Akademického gymnázia hledá vychovatele pro pedagogický dohled v budově školy v pracovní dny v odpoledních hodinách od 14.00 do 18.00 hodin. Nástup možný ihned.

Své nabídky, CV a motivační dopis můžete zasílat e-mailem na adresu agstepanska@agstepanska.cz.
Podrobnější informace o nabízených pracovních pozicích můžete obdržet na tel. 221 421 936.

Fotogalerie

caption/text()

Den frakofonie 2019

caption/text()

Americký diplomat 2019

caption/text()

Španělsko 2019

caption/text()

SOČ 2019

caption/text()

Workshop haïku ve francouzštině

caption/text()

Prezentace o studiu v Británii