Akademické gymnáziumškola hlavního města Prahy

Štěpánská 22
Praha 1, 110 00
tel. 221 42 19 31

Partneři

alttext/text()alttext/text()alttext/text()alttext/text()alttext/text()alttext/text()alttext/text()alttext/text()alttext/text()alttext/text()alttext/text()

Aktuální události

 • 21.04.2021

  Ukončení 2. kola výběru VP 2021/2022 – v el. podobě, TU 2. a 3.r.

 • 19.04.2021

  Klasifikační pedagogická rada pro nematuritní předměty – 4.ročník

 • 16.04.2021

  Uzavření pololetní klasifikace nematuritních předmětů – 4. ročník

 • 14.04.2021

  Zahájení 2. výběrového kola volitelných předmětů 2021/2022 > Více

 • 08.04.2021

  Soutěž ve francouzském jazyce – krajské kolo, Kateřina Jarošová (3.B), Tomáš Amos Potoček (2.B)

 • 01.04.202105.04.2021

  Velikonoční prázdniny

 • 29.03.202131.03.2021

  Doklasifikační zkoušky za 1. pol. – 4. ročník

                                   Další události naleznete v archivu.

Novinky ze školy

Doklasifikační zkoušky

Rozpis doklasifikačních zkoušek za 1. pololetí je vyvěšen na stránce Studium – Zkoušky.

Zemské kolo (Čechy) Certamen Latinum

V kat. A se Tomáš Amos Potoček (2.B) umístil na 5. místě (a postupuje do kola celostátního) a Lukáš Bulín (2.B) na místě 9.
V kat. B zvítězila Šárka Drozdová (4.B) a Valerie Valáková (3.C) se umístila na 5. místě. Obě také postupují do celostátního kola.
Ratio quasi quaedam lux lumenque vitae...
Ze srdce všem blahopřejeme a děkujeme za účast i v této divné době.
B. Marek a J. Morávek

Soutěž v Šj

Martin Pfeifer se umístil na skvělém 3. místě v krajském kole soutěže ve španělském jazyce v kategorii SŠ II.
Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy! prof. Mejzlík a prof. Fonollosa.

Olympiáda lidských práv

Srdečně blahopřejeme studentce 3.D Magdaleně Rubinové za vynikající úspěch v Olympiádě lidských práv pořádané Leges Humanae.
V soutěži, kde byl počet účastníků více než 1000 se probojovala až do finále, kde se zabývala klimatickou změnou v kontextu migrace a problematice environmentálního uprchlictví v kontextu dodržování lidských práv.
Děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy. TU prof. Karel Mejzlík

Zajímavé biologické akce

Fotografická soutěž s Přírodovědeckou fakultou JU pro žáky SŠ, 22.3.–30.5.2021

Informace o dalších akcích pro studenty biologických seminářů a zájemce o studium biologických oborů na VŠ najdete na stránce Biologie–Chemie – Pro maturanty.

Distanční výuka

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci pokračuje provoz škol i nadále ve stejném režimu jako dosud (sdělení MŠMT).

Rozvrhy tříd platné od 1. 2. 2021 naleznete na stránce Studium – Rozvrh.

Výuka na AG ve všech ročnících bude probíhat distančním způsobem. Aktuální rozvrhy a změny v období mimořádné situace jsou uváděny v Bakalářích.

Pro vystavení potvrzení o studiu kontaktujte mailem nebo telefonicky kancelář školy, potvrzení bude zasláno žadateli v elektronické podobě.

Přijímací zkoušky

Pozvánky k přijímacím zkouškám byly rozeslány v pátek 9.4.2021. V případě nedoručení kontaktujte kancelář školy.

Přijímací zkoušky se budou konat v pondělí 3. 5. 2021 a v úterý 4. 5. 2021.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání (dále jen „uchazeč“), se umožní osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce, jednotné přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce (dále jen „přijímací zkouška“), nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční formou, pouze pokud
a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek
neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak. (celé znění)
Testování uchazečů v den přijímací zkoušky konané na Akademickém gymnáziu nebude možné.

Další informace o přijímacím řízení naleznete na stránce Pro uchazeče.

Maturity 2021

Nové termíny a další informace naleznete na stránce Studium – Maturity.

Virtuální prohlídka budovy školy

Virtuální prohlídka Akademického gymnázia
Autorem prohlídky je student maturitního ročníku Šimon Zachar.

Nabídka zaměstnání

Akademické gymnázium hledá vyučující/ho s aprobačními předměty zeměpis a tělesná výchova na plný úvazek s nástupem od 1. 9. 2021.

Akademické gymnázium vypisuje výběrové řízení na pozici školního psychologa / školní psycholožky na poloviční úvazek. Nástup možný ihned.

Své nabídky s CV můžete zasílat e-mailem na adresu agstepanska@agstepanska.cz. Podrobnější informace o nabízených pracovních pozicích můžete obdržet na tel. 221 421 936.

Kurzy CTM – on-line studium odborných předmětů v Aj

www.ctm-academy.cz/online.
CTM nabízí studentům možnost vzdělávat se i mimo školu a věnovat se oboru, který studenty baví. A to v angličtině s podporou instruktora. V katalogu CTM najdete kurzy programování, psychologie, biologie, historie, matematiky a spoustu dalších. Kurzy jsou od základů odborné angličtiny až po kurzy Advanced Placement (AP) s možností mezinárodní AP zkoušky. Jde o vzdělávání nad rámec studia na střední škole. Kurzy organizuje Centrum pro talentovanou mládež  (facebook).

Fotogalerie

caption/text()

Adaptační kurz 1.A

caption/text()

Adaptační kurz 1.B

caption/text()

Adaptační kurz 1.C

caption/text()

Lyžařský kurz 1.B

caption/text()

Lyžařský kurz 2.D Rakousko

caption/text()

Výstava Berlín s AG 2019