Akademické gymnáziumškola hlavního města Prahy

Štěpánská 22
Praha 1, 110 00
tel. 221 42 19 31

Partneři

alttext/text()alttext/text()alttext/text()alttext/text()alttext/text()alttext/text()alttext/text()alttext/text()alttext/text()alttext/text()

Aktuální události

 • 01.05.2019

  Státní svátek

 • 30.04.2019

  Poslední zvonění – 4. ročník, 1.–2.h úklid a předání šatnových skříněk, 3.h vysvědčení, 4.–5.h příprava posledního zvonění, 6.–7.h poslední zvonění

 • 29.04.2019

  Krajské kolo SOČ – Karlínské Spektrum DDM hl. m. Prahy, Karlínské nám. 7, Praha 8; J. Dostálová (4.D), L. Przybylaková (4.B), O. Skrla (4.A)

 • 25.04.2019

  Muzeum Antonína Dvořáka – 2.C sraz 11.00, 2.B sraz 14.15, vstupné 10 Kč, Ke Karlovu 20, Praha 2, prof. Křovina

 • 24.04.201929.04.2019

  Kontrola a vybírání pomůcek ke státní maturitní zkoušce z matematiky (kalkulačky, tabulky) – vyučující Ma 4.r.

 • 24.04.2019

  Pedagogická rada klasifikační 4. ročníků a klasifikační za 3. čtvrtletí – od 14.30 ve sborovně, odpolední výuka odpadá

 • 24.04.2019

  Účast pěveckého sboru AG na koncertu na Staroměstském náměstí – 16.30, prof. Křovina

 • 23.04.2019

  Zadání čtvrtletní klasifikace do Bakalářů – 1. až 3. roč., 4. roč. uzavření pololetní klasifikace a docházky, do 15.00

 • 23.04.2019

  Přednáška Ivy Benešové na téma "Do Německa na zkušenou" – 4.AC skupiny N2 (Mi) a N3 (Šv), uč. 112, začátek už v 10.30, v rámci výuky ve 4.h

 • 18.04.201922.04.2019

  Velikonoční prázdniny

 • 17.04.2019

  Přednáška U. S. Foreign Policy – 4.B a 4.C 4.h, 4.A a 4.D 5.h, Douglas Morrow, American Center – US Embassy Prague, uč. 413, PK Aj-Rj

 • 17.04.2019

  Účast na jednání PS PČR – SeSaP 4.r., 5.–7.h, prof. Churan

 • 17.04.2019

  Muzeum Antonína Dvořáka – 2.A, sraz 10.00, vstupné 10 Kč, Ke Karlovu 20, Praha 2, prof. Křovina

 • 17.04.2019

  Muzikoterapie, Hudba jako prostředek k vnitřnímu vyladění a zvládání napětí – 1.A, Muzeum hudby, Karmelitská 2/4, Praha 1, vstupné 90 Kč, sraz 12:40, prof. Křovina

 • 16.04.2019

  Konečný termín pro vrácení knih do knihovny – 4. roč., prof. Tvrdoňová

 • 15.04.2019

  Přijímací zkoušky – 2. termín, 1.–3. roč. studijní volno, 4. roč. mimořádný rozvrh 6.–7.h

 • 15.04.2019

  Představení Krysař – KMD, Švandovo divadlo, od 19.00, prof. Tvrdoňová

 • 15.04.2019

  Zahájení 2. výběrového kola volitelných předmětů 2019/2020

 • 12.04.2019

  Přijímací zkoušky – 1. termín, 1.–4. roč. studijní volno

 • 11.04.2019

  Maturity 2019 – písemné práce státní a profilové části z cizího jazyka, výuka 4. roč. odpadá

 • 11.04.2019

  Filmové představení Green Book (Zelená kniha) – 1.–3. roč., sraz v 8.45 před kinem Světozor, vstupné 70,- Kč, výuka pokračuje od 6.h

 • 11.04.2019

  Cvičná písemná maturita z matematiky (státní Matematika i Matematika+) – od 13.15, pro přihlášené studenty

                                   Další události naleznete v archivu.

Novinky ze školy

Výsledky krajského kola soutěže ve francouzském jazyce:

V úterý 2. 4. 2019 se konalo krajské kolo konverzační soutěže ve francouzštině.
V kategorii B1 získala naše studentka Magdaléna Širůčková (3.B) 1. místo a postupuje do národního kola, které se bude konat ve Francouzském institutu v Praze dne 14.5.
V kategorii B2 obhájila naše studentka Bianca Georgina Sissak (3.B) z celkového počtu 26 soutěžících 3. místo.
Oběma studentkám srdečně GRATULUJEME k nádherným výsledkům, děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy a přejeme další úspěchy a neutuchající zapálení pro francouzský jazyk a kulturu. 14.5. držíme všichni palce!
"Les portes de l´avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser." (Coluche)

Celostátní kolo Certamen Latinum

Šárka Drozdová (2.B) se v celostátním kole soutěže umístila v kategorii A na druhém místě!
Srdečně blahopřejeme ke skvělému úspěchu!
"Sed nihil dulcius est, bene quam munita tenere edita doctrina sapientum templa serena." Lucretius

Školní kolo SOČ

Vítězové jednotlivých kategorií:

Stát a právo – Josefina Dostálová (4.D), postup do krajského kola

Moderní čes. historie – Anežka Imrychová (4.C)

Mezinárodní vztahy, Moderní historie – Laura Przybylaková (4.B), postup do krajského kola

Ekonomie – Daniel Čech (4.C)

Psychologie – Ondřej Skrla (4.A), postup do krajského kola

Témata prací a umístění dalších studentů ve školním kole naleznete na stránce Školní akce – SOČ.
Postupujícím do krajského kola blahopřejeme!

Volitelné předměty 2019/2020

Na stránce Studium – Volitelné předměty naleznete přehled volitelných předmětů po 1. kole, rozdělení do bloků a nepostupující semináře včetně informací pro 2. kolo.

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky se konají v 1.termínu v pátek 12. 4. a ve druhém termínu v pondělí 15. 4. Budova školy bude pro uchazeče přístupná cca od 8.00 hodin.

Pozvánky uchazečů k přijímacím zkouškám byly rozeslány v úterý 26. 3. 2019. V případě nedoručení během tohoto týdne kontaktujte prosím kancelář školy, tel. 221 421 931.

Do 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 evidujeme celkem 366 přihlášek.

Doklasifikační zkoušky

Rozpis doklasifikačních zkoušek za 1. pololetí je vyvěšen na stránce Studium – Zkoušky.

Nabídka zaměstnání

Akademické gymnázium hledá od následujícího školního roku 2019/2020 vyučující/ho chemie (v aprobaci s dalším vyučovacím předmětem, např. biologie, německý jazyk apod.) na plný úvazek.

Čínská škola sídlící v budově Akademického gymnázia hledá vychovatele pro pedagogický dohled v budově školy v pracovní dny v odpoledních hodinách od 14.00 do 18.00 hodin. Nástup možný ihned.

Své nabídky, CV a motivační dopis můžete zasílat e-mailem na adresu agstepanska@agstepanska.cz.
Podrobnější informace o nabízených pracovních pozicích můžete obdržet na tel. 221 421 936.

Kurzy CTM – on-line studium odborných předmětů v Aj

Přehled kurzů a registrace probíhají na www.ctm-academy.cz/online. Nabídka kurzů zahrnuje jak kurzy přírodovědně a matematicky orientované (STEM), tak řadu kurzů v humanitních oborech. Kurzy jsou od základů odborné angličtiny až po kurzy Advanced Placement (AP) s možností mezinárodní AP zkoušky. Jde o vzdělávání nad rámec studia na střední škole za individuální podpory instruktorů – mentorů. Registrace probíhají v listopadu a v květnu. Kurzy jsou vhodné pro studenty od 1. ročníku až po maturitu.
Ve školním roce 2018/19 se studenti AG přihlásili do oborů Global Studies – International Relations Online a AP Calculus AB Online
Partneři: Florida Virtual School Global, Johns Hopkins Center for Talented Youth a University of Nebraska High School. Kurzy organizuje Centrum pro talentovanou mládež  (facebook).

Fotogalerie

caption/text()

Americký diplomat 2019

caption/text()

Španělsko 2019

caption/text()

SOČ 2019

caption/text()

Workshop haïku ve francouzštině

caption/text()

Prezentace o studiu v Británii

caption/text()

Lyžařský kurz 1.D