Akademické gymnáziumškola hlavního města Prahy

Štěpánská 22
Praha 1, 110 00
tel. 221 42 19 31

Partneři

alttext/text()alttext/text()alttext/text()alttext/text()alttext/text()alttext/text()alttext/text()

Aktuální události

 • 26.10.201729.10.2017

  Podzimní prázdniny

 • 19.10.2017

  EYP Day – přihlášení zájemci z 1. až 4 r., uč. 114 + sborovna, prof. Kletečková

 • 17.10.2017

  Přednáška na VŠCHT v rámci Akademie mládeže – SeChe 3.roč., 17.00, prof. Potužáková

 • 16.10.2017

  Joseph, div. představení divadla Hybernia – všechny třídy, cena 90,- Kč, hrají absolventi AG (J. Tesař, P. Urbanová a T. Vonšovský), odchod po 3.h, návrat na 7.h, sraz v Hybernii v 10.50, zač. v 11.15, prof. Kondisová

 • 15.10.201721.10.2017

  Logická olympiáda – základní kolo pro kategorii C, test on-line, přihlášení studenti, prof. Trkovská

 • 11.10.2017

  Zahájení kurzů CAE a FCE

 • 10.10.2017

  Návštěva výstavy „První křik, první pláč“, Muzeum hl. m. Prahy – SeBi 4. roč., v rámci výuky 5.–6.h, prof. Hirnšálová

 • 09.10.2017

  Piškworky – školní kolo, 14.30, uč. 211 a 212

 • 09.10.2017

  Zahájení kurzů CAE a FCE

 • 05.10.2017

  La gastronomía Hispana - sk. 2.A/C Šj1 v rámci 6.h, návrat na 7.h, prof. Mejzlík

 • 05.10.2017

  Divadelní představení DNA – KMD, 19.00, Studio DVA, prof. Tvrdoňová

 • 04.10.201714.10.2017

  Chicago – výměnný pobyt studentů AG v USA, Northside College Preparatory High School, výběr 12 studentů ze 3. a 4.r., prof. Srpová, Turek

 • 04.10.2017

  Návštěva výstavy „První křik, první pláč“, Muzeum hl. m. Prahy – SeBi 4. roč., v rámci výuky 6.–7.h, prof. Hirnšálová

 • 03.10.201704.10.2017

  Studentské volby – o přestávkách ve sborovně školy, prof. Fousková

 • 03.10.2017

  Přednáška na VŠCHT v rámci Akademie mládeže – SeChe 4.roč., 17.00, prof. Potužáková

                                   Další události naleznete v archivu.

Novinky ze školy

Matematické soutěže

Školního kola v piškvorkách se dne 9. 10. 2017 zúčastnilo 23 studentů, nejúspěšnější byli:
1. Adam Herold (4.A)
2. Karolína Martinčová (3.C)
3. Jakub Sanitrák (2.A)
Všem soutěžícím děkujeme za účast a nejlepším gratulujeme k umístění!

 

Logická olympiáda probíhá on-line od 15. do 21. října 2017.

Srdíčkové dny

Život dětem srdečně děkuje studentkám, studentům a zaměstnancům Akademického gymnázia za účast v podzimních Srdíčkových dnech 2017 a za finanční částku 3 322 Kč získanou prodejem předmětů s logem Život dětem.

Zkoušky FCE a CAE

Milí studenti, ve škol. r. 2017/18 pořádáme na AG ve spolupráci s jaz. školou TANDEM:
Kurz  FCE (s rod. mluvčím) Po/St 14:15–15:45  (2400,- Kč /16 x 90 min. do února , platba na 1.h.)
Kurz  CAE (s rod. mluvčím) Po/St 14:15 – 15:45 (2400,- Kč /16 x 90 min. do února, platba na 1.h.).

Ve spolupráci s jazykovou školou AKCENT International House Prague pořádáme:
Zkoušky FCE – Pá 16.3.2018 (4133,- Kč – platba v lednu),
Zkoušky CAE – So 17.3.2018 (4323,- Kč – platba v lednu)

Den otevřených dveří AG

Akademické gymnázium pořádá ve středu 8. listopadu 2017 a v pondělí 15. ledna 2018  den otevřených dveří pro budoucí uchazeče o studium. V rámci prohlídky budovy školy můžete vidět odborné učebny a obdržet informace o výuce všech předmětů. Součástí programu jsou rovněž informační schůzky vedení školy o přijímacím řízení pro školní rok 2018/2019.

Kurzy CTY

Ve školním roce 2017/18 se budou 3 studenti Akademického gymnázia účastnit semestrálního on-line studia v anglickém jazyce v oborech Astronomy, US Government and Politics a World Cultures. Kurzy organizuje Centrum pro talentovanou mládež ( www.ctm-academy.cz).

Volby do školské rady

Ve středu 15. listopadu 2017 proběhnou volby do Školské rady.

Seznam kandidátů pro volby za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků:
Zákonní zástupci za nezletilé studenty:
– Ing. Lenka Matoušová
– JUDr. Alice Tobková
– Jan Schejbal

Další zájemci z řad zletilých studentů školy a zástupci z řad rodičů nezletilých studentů se mohou hlásit u ředitele školy nebo na emailové adrese agstepanska@agstepanska.cz .

Nenech to být

Akademické gymnázium je nově zapojeno do systému NNTB (Nenech to být), jedná se o internetový systém a mobilní aplikaci www.nntb.cz bojující proti šikaně a vyčleňování z kolektivu na školách po celé ČR. Více informací naleznete na stránce Škola – Školní psycholog – Nenech to být.

Kariérní poradenství pro 4. ročník

Školní psycholožka A. Vojtíšková nabízí studentům 4. roč. možnost poradenství týkající se profesní orientace a volby VŠ. Poradenství se skládá z diagnostiky formou testu a individuálního rozhovoru, podrobné informace naleznete v tomto letáku.
Přihlašujte se nejpozději do pátku 20. 10. 2017.

Nabídka zaměstnání

Akademické gymnázium přijme:

 vrátného na plný úvazek

 vyučující/ho aprobace Ma–IVT na plný, případně částečný úvazek, předpokládaný nástup v listopadu 2017

Své nabídky, motivační dopis a CV zašlete prosím e-mailem na adresu agstepanska@agstepanska.cz.

Podrobnější informace o nabízených pracovních pozicích můžete obdržet na tel. 221 421 931.

Žádost o finanční příspěvek pro školu

Vážení rodiče,
ředitel AG, Společnost Akademického gymnázia a Studentský parlament si přejí naplnit požadavek žáků zahrát si v době volna stolní fotbálek.
Proto se obracíme na rodiče o pomoc finanční nebo materiální. Jediný možný prostor pro tuto aktivitu je zadní dvorek školy:

K vybavení je nutný nákup několika hracích fotbálků, stolů k posezení a sedacích pytlů.
Více informací a možnosti jak přispět naleznete v tomto dokumentu. Děkujeme za každou pomoc!

Fotogalerie

caption/text()

Studentské volby 2017

caption/text()

Přírodovědná exkurze

caption/text()

Seznamovací kurz 1.A

caption/text()

Seznamovací kurz 1. roč.

caption/text()

Vltava 3.D

caption/text()

Výlet 3.A Berounka