Akademické gymnáziumškola hlavního města Prahy

Nepovinné předměty

Nabídka nepovinných předmětů pro školní rok 2018/2019:

 • Sportovní hry posilování – prof. Bárta
 • Sportovní hry volejbal – prof. Skolil
 • Sportovní hry aerobic – prof. Srpová
 • Sportovní hry badminton – prof. Berková
 • Sportovní hry fotbal – prof. Srp
 • Výtvarná výchova – prof. Němec
 • Umělecký přednes (DivAG) – prof. Kapounová, středa 14.30–16.00, uč. 203 (leták)
 • Ruský jazyk – prof. Kapounová, čtvrtek (leták)
 • Pěvecký sbor – prof. Křovina
 • Komorní orchestr – prof. Křovina
 • Praktická cvičení z matematiky – pro 1. roč.
 • Deskriptivní geometrie – pro 3. roč., prof. Jiroušková
 • Seminář z latiny – pro 3. roč., prof. Morávek
 • Francouzština+ – pro A2, ideálně B1, prof. Minaříková, pondělí (leták)

Výuka nepovinných předmětů je zahájena od října.