Akademické gymnáziumškola hlavního města Prahy

Maturity

Důležité termíny:

  • Přihlašování k maturitě 2018: do pátku 1. prosince 2017
  • Odevzdání seznamu četby z českého jazyka a literatury: do středy 4. dubna 2018
  • Písemná práce z anglického jazyka (profilová): čtvrtek 5. dubna 2018
  • Písemná práce z českého jazyka a literatury: středa 11. dubna 2018
  • Uzavření klasifikace a docházky v Bakalářích: pondělí 23. dubna 2018
  • Klasifikační pedagogická rada: středa 25. dubna 2018
  • Vysvědčení, poslední zvonění: pátek 27. dubna 2018
  • Didaktické testy a písemné práce společné části: 2.–9. května 2018 (sdělení MŠMT, jednotné zkušební schéma, podrobné jednotné zkušební schéma)
DatumPředmětZkouškaZačátek
středa 11.4.2018Český jazyk a literaturapísemná práce12.00
středa 2.5.2018Matematikadidaktický test8.00
středa 2.5.2018Anglický jazykpísemná práce12.15
středa 2.5.2018Ruský jazykpísemná práce14.45
čtvrtek 3.5.2018Český jazyk a literaturadidaktický test8.00
čtvrtek 3.5.2018Francouzský jazykpísemná práce11.00
čtvrtek 3.5.2018Německý jazykpísemná práce11.00
čtvrtek 3.5.2018Španělský jazykpísemná práce11.00
čtvrtek 3.5.2018Ruský jazykdidaktický test11.00
pátek 4.5.2018Anglický jazykdidaktický test8.00
pátek 4.5.2018Francouzský jazykdidaktický test12.15
pátek 4.5.2018Německý jazykdidaktický test12.15
pátek 4.5.2018Španělský jazykdidaktický test12.15
úterý 9.5.2017Matematika+didaktický test10.00

 

Dokumenty k maturitní zkoušce v roce 2018

Státní část:

Další informace

Zkouška Matematika+ již nepatří mezi nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky, proto se k ní zájemci o její absolvování nebudou přihlašovat v rámci přihlašování k jarnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky. Zkouška není součástí maturitní zkoušky a nebude uvedena na vysvědčení. Přihlášení k této nepovinné výběrové zkoušce je možné do 31. ledna 2018 prostřednictvím portálu VPŽ.
Informace o výhodách absolvování zkoušky naleznete v přiloženém dokumentu a letáku.

V rámci novely zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) a vyhlášky č. 177/2009 Sb. (maturitní vyhlášky) došlo ke změně v problematice maturitní zkoušky cizinců a osob dlouhodobě se vzdělávajících v zahraničí. Nárok na úpravu podmínek a způsobu konání zkoušky z českého jazyka a literatury mají nově osoby, které se vzdělávaly alespoň 4 roky v přecházejících 8 letech před příslušnou zkouškou ve škole mimo území České republiky. Žákovi se pak na jeho žádost prodlužuje doba konání didaktického testu z českého jazyka a literatury o 30 minut a písemné práce z českého jazyka a literatury o 45 minut. Při konání didaktického testu má možnost použít překladový slovník, při konání písemné práce překladový slovník a Slovník spisovné češtiny. Žák má dále možnost využít překladový slovník při konání didaktického testu z matematiky.