Akademické gymnáziumškola hlavního města Prahy

Maturity

Podzim 2019

  • Ústní zkoušky společné části:  pondělí 9. září 2019, od 12.30, uč. 411 a 412, rozvrh studentů a učitelů
  • Písemné zkoušky společné části: 2.–4. září 2019, sdělení MŠMT, jednotné zkušební schéma, podrobné schéma
  • Přihlašování: Podání přihlášky k maturitní zkoušce v podzimním termínu je možno v kabinetě zástupců ředitele školy. Formulář přihlášky je předtištěn a připraven. Poslední možný termín pro podání přihlášky je 25. 6. 2019.

Jaro 2019

 

Nejdůležitější novinky pro MZ 2019

Časový limit pro konání didaktického testu z českého jazyka a literatury byl prodloužen o 15 minut, nově tak na jeho řešení mají žáci 75 minut.

U písemné práce z českého jazyka a literatury bylo zrušeno rozdělení zkoušky na čas pro výběr zadání a samotné psaní písemné práce. Nově tak žáci rovnou po skončení úvodní administrace dostanou jak testový sešit se zadáním zkoušky, tak záznamový arch pro zápis čistopisu písemné práce. Časový limit pro napsání písemné práce je 110 minut.

Didaktický test z matematiky budou moct žáci, kteří si tento předmět vyberou jako povinně volitelnou zkoušku ve společné části, řešit až 120 minut (místo původních 105 minut). Navíc se žákům, kteří požádali o úpravu podmínek MZ z důvodu předchozí studia v zahraniční škole (min. 4 z předcházejících 8 let), tato doba prodlužuje o dalších 10 minut a mohou při zkoušce využít překladový slovník.

 

Dokumenty k maturitní zkoušce v roce 2019

Matematika+

Zkouška Matematika+ již nepatří mezi nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky, proto se k ní zájemci o její absolvování nepřihlašují v rámci přihlašování k jarnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky. Zkouška není součástí maturitní zkoušky a nebude uvedena na vysvědčení.

Účel a cíle zkoušky Matematika+
Hlavním účelem této nepovinné výběrové zkoušky je zvýšení celkové úrovně matematické gramotnosti žáků středních škol. Primárním cílem bylo připravit kvalitní výběrovou zkoušku ze středoškolského učiva matematiky, která bude schopna ověřit takové dovednosti a vědomosti žáků, jež jsou důležitým předpokladem pro úspěšné zvládnutí studia na vysokých školách technického, ekonomického, matematického a přírodovědného zaměření a následně také pro kvalitní výkon vybraných profesí. (seznam VŠ, které zohledňují zkoušku Matematika+ při přijímacím řízení, aktualiz. 24. 1. 2019)

Komu je Matematika+ určena a jak se lze přihlásit?
Zkoušku Matematika+ mohou dobrovolně konat žáci posledních ročníků středního vzdělávání v oborech ukončených maturitní zkouškou. Ke zkoušce Matematika+ se žáci budou moci přihlásit prostřednictvím Výsledkového portálu žáka od 2. do 31. ledna 2019. Více informací ke zkoušce Matematika+ naleznete zde.

 

Další informace

V rámci novely zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) a vyhlášky č. 177/2009 Sb. (maturitní vyhlášky) došlo ke změně v problematice maturitní zkoušky cizinců a osob dlouhodobě se vzdělávajících v zahraničí. Nárok na úpravu podmínek a způsobu konání zkoušky z českého jazyka a literatury mají nově osoby, které se vzdělávaly alespoň 4 roky v přecházejících 8 letech před příslušnou zkouškou ve škole mimo území České republiky. Žákovi se pak na jeho žádost prodlužuje doba konání didaktického testu z českého jazyka a literatury o 30 minut a písemné práce z českého jazyka a literatury o 45 minut. Při konání didaktického testu má možnost použít překladový slovník, při konání písemné práce překladový slovník a Slovník spisovné češtiny. Žák má dále možnost využít překladový slovník při konání didaktického testu z matematiky.