Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).

Akademické gymnáziuma Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,školy hlavního města Prahy

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení po 2. autoremeduře(vyvěšeno 10. 6. 2022). 

Rozhodnutí o přijetí ke studiu v 1. ročníku školního roku 2022/2023 na AG v rámci autoremedury ředitele školy si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout osobně v kanceláři školy v týdnu od 13.6.2022 do 17.6.2022 v úředních hodinách. Zde mohou rovněž odevzdat zápisový lístek (vyvěšeno 10.6.2022).

Výsledky přijímacího řízení po 1. autoremeduře(vyvěšeno 27. 5. 2022).

Rozhodnutí o přijetí ke studiu v 1. ročníku školního roku 2022/2023 na AG v rámci autoremedury ředitele školy si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout osobně v kanceláři školy v týdnu od 30.5.2022 do 3.6.2022 v úředních hodinách. Zde mohou rovněž odevzdat zápisový lístek (vyvěšeno 27.5.2022).

Výsledky přijímacího řízení po náhradních termínech jsou zveřejněny v tomto souboru (vyvěšeno 18. 5. 2022).

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 jsou zveřejněny v tomto souboru (vyvěšeno 29. 4. 2022).

Výsledek přijímací zkoušky naleznete na základě kódu – identifikačního čísla uchazeče, které máte uvedeno v informačním dopise s pozvánkou k přijímací zkoušce.

Rozhodnutí o přijetí si zákonní zástupci přijatých uchazečů mohou vyzvednout v kanceláři školy od 2. 5. 2022 od 10.00 hod. až do čtvrtka 5. 5. 2022 v úředních hodinách. Zároveň zde mohou odevzdat zápisový lístek. Nevyzvednutá rozhodnutí bylA rozeslána v pátek 6. 5. 2022 poštou.

Výsledek přijímací zkoušky naleznete na základě kódu – identifikačního čísla uchazeče, které máte uvedeno v informačním dopise s pozvánkou k přijímací zkoušce.

Rozhodnutí o nepřijetí si zákonní zástupci nepřijatých uchazečů mohou vyzvednout v kanceláři školy ve dnech 9. a 10. 5. 2022 od 8.00 do 18.00 hod. Zároveň zde mohou odevzdat odvolání proti rozhodnutí (vzor k vyplnění). Ve středu 11. 5. 2022 budou zbylá rozhodnutí odeslána poštou. Další dny je provoz kanceláře pouze v úředních hodinách.