Akademické gymnáziuma Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,školy hlavního města Prahy

Přijímací řízení

Přijímací zkoušky pro školní rok 2021/2022

Počet otevíraných tříd 4letého studia: 3 třídy (celkem 90 žáků)

Počet podaných přihlášek: 305

Dny otevřených dveří: bude upřesněno podle epidemiologické situace.

Informace o oboru vzdělávání a typech studia: v sekci Škola – Základní údaje

Informace o jednotné přijímací zkoušce 2021: webové stránky organizace Cermat

Metodiky MŠMT: Informace pro přijímání na SŠ, Uchazeči se SVP, Uchazeči dlouhodobě v zahraničí

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání (dále jen „uchazeč“), se umožní osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce, jednotné přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce (dále jen „přijímací zkouška“), nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční formou, pouze pokud
a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek
neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak. (celé znění)

 

Kritéria 1. kola přijímacího řízení: dokument (vyvěšeno 29. 1. 2021)

Podání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy: do 1. března 2021 (tiskopis pdf, xlsx, vysvětlivky)
Potvrzení o zdravotní způsobilosti nevyžadujeme.
Žádáme uchazeče a jejich zákonné zástupce, aby v době mimořádných opatření doručovali přihlášky ke studiu na naši školu zejména prostřednictvím pošty nebo datových schránek. Případné podání přihlášek osobně na vrátnici školy je také možné v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin.

1. a 2. termín 1. kola: 12. dubna 2021 a 13. dubna 2021   3. května 2021 (pondělí) a 4. května 2021 (úterý)

1. a 2. náhradní termín 1. kola: 12. května 2021 a 13. května 2021  2. června 2021 (středa) a 3. června 2021 (čtvrtek)
sdělení MŠMT k náhradnímu termínu

Úřední hodiny kanceláře školy pro veřejnost:

pondělí8.00–12.00, 13.00–16.00
úterý8.00–12.00
středa8.00–12.00, 13.00–16.00
čtvrtek8.00–12.00
pátek8.00–12.00

 

Přijímací zkoušky pro školní rok 2020/2021

Počet otevíraných tříd 4letého studia: 3 třídy (celkem 90 žáků)

Počet podaných přihlášek: 292

 

Přijímací zkoušky pro školní rok 2019/2020

Počet otevíraných tříd 4letého studia: 4 třídy (celkem 120 žáků)

Počet podaných přihlášek: 366

 

Přijímací zkoušky pro školní rok 2018/2019

Počet otevíraných tříd 4letého studia: 4 třídy, každá s kapacitou 30 žáků

Počet přihlášek: 302