Akademické gymnáziuma Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,školy hlavního města Prahy

Nostrifikace

Přihlašování ke zkouškám

Zkoušky jsou vypisovány žadatelům, kteří se zaregistrovali na naší škole.

Kontaktní osoba pro nostrifikační zkoušky: Mgr. Jiří Brada, e-mail: jiri.brada @ agstepanska.cz

Registrujte se na uvedené e-mailové adrese, na ni zašlete naskenovanou kopii usnesení Magistrátu hl. m. Prahy s nařízenými zkouškami. Dále uveďte svůj e-mailový a telefonní kontakt, případně rámcové požadavky ohledně termínů zkoušek. V rámci rozvrhových možností budou Vaše požadavky zohledněny. Odesláním registračního e-mailu jste se zapsali ke zkouškám na naší škole.

V odůvodněných případech lze k registraci ke zkouškám využít kanceláře školy v úředních hodinách pro nostrifikace:
pondělí 8.00–11.00, 13.00–15.30.

 

Termíny zkoušek

Žádáme registrované studenty, aby na výše uvedený kontaktní email, potvrdili svůj zájem o vykonání zkoušek v podzimním období, jinak nebudou do rozvrhů zařazeni. První aktuální rozvrhy budou uveřejněny cca týden před zkouškami.

Sledujte webovou stránku s aktualizacemi rozvrhů!!

Žádáme účastníky nostrifikačního řízení (včetně tlumočníků), aby se při vstupu do školy prokazovali dokladem o aktuálně laboratorně provedeném negativním antigenním nebo PCR testu na COVID-19 nebo dokladem o ukončeném očkování nebo čestným prohlášením.

Zkoušky budou probíhat v respirátorech. Respirátory budou vyžadovány i při pohybu v budově školy (platí i pro přítomné tlumočníky). Vstup do školy bude umožněn pouze zúčastněným osobám (bez dalšího doprovodu). Prosíme o maximální vzájemnou ohleduplnost a dodržování veškerých hygienických opatření.

Rozpis zkoušek 10.2 v týdnu od 11. 10. 2021 do 15. 10. 2021  (zveřejněno 8.10.2021)

Rozpis zkoušek 10.3 v týdnu od 18. 10. 2021 do 22. 10. 2021  (zveřejněno 17.10.2021)

Rozpis zkoušek 10.4 v týdnu od 25. 10. 2021 do 29. 10. 2021  (zveřejněno 17.10.2021)

Rozpis zkoušek je průběžně doplňován, sledujte případné změny časů v rozvrzích! Termíny zkoušek a podrobné rozvrhy jsou uveřejněny na této webové stránce obvykle s předstihem 2–3 týdnů.

Informace o termínech je žadatelům zaslána i na jejich e-mailovou adresu.

 

Průběh zkoušky

Na zkoušku se dostavte s 15-minutovým předstihem s dokladem totožnosti.

Zkoušky jsou ústní, případně s písemnou či praktickou částí (matematika, fyzika, informatika, chemie).

Po vylosování tématu následuje 15 minut přípravy a potom 15 minut vlastní zkouška před komisí. Ze zkoušky nelze odstoupit ze zdravotních (ani jiných) důvodů po vytažení zkušební otázky. Odstoupení je v tomto případě hodnoceno jako neprospěch u této zkoušky.

Zkoušky probíhají v českém jazyce, v případě potřeby s tlumočníkem. Tlumočníka si zajišťuje žadatel sám.

S ohledem na aktuální předpis nebude možné konat žádnou opravnou zkoušku.

Protokoly o vykonaných zkouškách předává škola Odboru školství a mládeže Magistrátu hlavního města Prahy.

 

Zkušební okruhy a seznam literatury: