Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).

Akademické gymnáziuma Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,školy hlavního města Prahy

Profesní poradenství

Nabídky pro studenty:

Studium na VŠ, dny otevřených dveří

 • Časopis Kam po maturitě
 • Univerzita Karlova – Na Karlovku online
 • Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK – on-line přípravný kurz
 • UK Pedagogická fakulta – Den otevřených dveří online
 • ČVUT – Dny otevřených dveří on-line
 • ČVUT Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská – DOD 30. 11. 2021, přípravné kurzy z matematiky a fyziky zdarma
 • ČVUT Fakulta stavební –  DOD online projekt stavarna.online (virtuální prohlídka školy a prezentace)
 • ČVUT Fakulta strojní –  virtuální 3D prohlídka, den otevřených dveří online
 • ČVUT Fakulta elektrotechnická – DOD 3. 12. 2021
 • ČVUT Fakulta architektury – DOD 5.–6. 11. 2021
 • ČVUT Fakulta dopravní – DOD online
 • ČVUT Fakulta biomedicínského inženýrství – DOD 3. 12. 2021
 • ČVUT Fakulta Informačních technologií – DOD 13. 11. 2021
 • VŠCHT – DOD 3. a 4. 12. 2021, 6. 12. 2021
 • ČZU – Den otevřených dveří online
 • ČZU Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů – Dny otevřených dveří online
 • JU Přírodovědecká fakulta – Den otevřených dveří online
 • MUNI Farmaceutická fakulta – Den otevřených dveří online
 • MUNI Fakulta sociálních studií – informace pro uchazeče
 • MUNI – Den otevřených dveří pro uchazeče se specifickými potřebami online
 • UP Fakulta restaurování – Den otevřených dveří online
 • MENDELU Zahradnická fakulta – Dny otevřených dveří online
 • Metropolitní univerzita Praha – Den otevřených dveří online
 • Art & Design Institut – web, leták
 • Jak se připravit na školy výtvarného umění, architektury a designu
 • Ostravská univerzita – Pedagogická fakulta – Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání – leták

 

Studium v zahraničí

 

Veletrhy

 

Kurzy