Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).

Akademické gymnáziuma Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,školy hlavního města Prahy

Volitelné předměty

Volitelné předměty pro školní rok 2022/2023

Studenti 2. ročníku si volí do 3. ročníku právě 2 volitelné předměty (dvouleté nebo jednoleté).
Studenti 3. ročníku si do 4. ročníku přidávají další 2 volitelné předměty (jednoleté).

2. výběrové kolo
Bylo zahájeno 2. výběrové kolo, které potrvá do pátku 20. května 2022. Do té doby nahlaste svým třídním vyučujícím náhradní volbu za neotevřené předměty:
– 3. ročník: DU, SeRj, MoČH, DG, SeZe, SeAj_BusE, SeAj_FCE, SeNj
– 4. ročník: SeČjLit, MoČH, Ekon, SeRel, SeFy (Srp), SeIVT, SeFjLang, LaLék

Poznámky ke 2. kolu:
– 3. ročník: Seminář Psychologie již plně obsazen a nelze se do něj dále přihlásit, SeMvz max. 24 studentů.
– 4. ročník: SeEkČ je již plně obsazen
Případná úprava počtu skupin po 2. kole záleží na aktuální situaci.

Seznam vypsaných volitelných předmětů:

Dvouleté semináře pro 3. ročníkJednoleté semináře pro 4. ročník
Dějiny umění (Ně)Práce s textem (Bck)
 Ruský jazyk (Kle)Literární seminář (Zá)
Civilisation française (Kol) Seminář z anglického jazyka– FCE (Hl)
Langue française (Meu) Langue française (Meu)
Moderní česká historie (Chu)Lékařská latina (Mo)
Mezinárodní vztahy (Bck)Antický svět (Mo)
Psychologie (Fsk)Seminář z německého jazyka – Sicher in Deutsch (Mi)
Stát a právo (Chu)Moderní historie (Bck)
Audiovizuální tvorba (Srp)Moderní česká historie (Chu)
Seminář z informatiky (Raš)Ekonomie (Chu)
Deskriptivní geometrie (Ji)Filosofický seminář (PšJ)
Seminář z biologie (Hi, Bd)Seminář z religionistiky (PšJ)
Seminář ze zeměpisu (Orc)Audiovizuální tvorba (Srp)
Seminář a cvičení z fyziky (Ji)
Jednoleté semináře pro 3. ročníkSeminář a cvičení z fyziky (Srp)
Seminář z anglického jazyka – CAE (Ans)Seminář z informatiky (Raš)
Seminář z anglického jazyka – Business English (Kle)Seminář a cvičení z matematiky (vyučující matematiky)
Seminář z anglického jazyka – FCE (Šaf)Ekologie člověka (Bd)
Seminář z německého jazyka – Sprich mit mir (Mi)Seminář ze zeměpisu (Orc)
Základy vyšší matematiky I – (Ji, Tr, Ra) 
Seminář a cvičení z chemie (Hi) 

 

Volitelné předměty pro školní rok 2021/2022

Seznam vypsaných volitelných předmětů:

Dvouleté semináře, pro 3. ročníkJednoleté semináře, pro 4. ročník
Dějiny umění (Ně) Literární seminář (Zá)
Seminář z anglického jazyka – FCE (Kle)Seminář z anglického jazyka – FCE (Hl)
Seminář z anglického jazyka – CAE (Ans)Seminář z anglického jazyka – CAE (Ans)
Ruský jazyk ( Kap)Seminář z německého jazyka (Mi)
Séminaire de civilisation francaise (Meu)Lékařská latina (Mo)
Latina (Ma)Ekonomie (Chu)
El Mundo Hispano (Mej)Moderní historie (Chu)
Moderní česká historie (Chu)Filosofický seminář (PšJ)
Mezinárodní vztahy (Bck)Religionistika (PšJ)
Psychologie (Fsk)Audiovizuální tvorba (Srp)
Stát a právo (Chu)Seminář a cvičení z fyziky (Ji)
Audiovizuální tvorba (Srp)Seminář a cvičení z fyziky (Srp)
Média (HaT)Seminář z informatiky (Raš)
Seminář z informatiky (Raš)Seminář a cvičení z matematiky (vyučující matematiky)
Deskriptivní geometrie (Ji)Ekologie člověka (Bd)
Algebra a matematická analýza (Ra, Ji, Tr)Seminář ze zeměpisu (Bt)
Seminář a cvičení z biologie (Bd)Seminář ze zeměpisu (Sko)
Seminář a cvičení z chemie (Hi)
Seminář ze zeměpisu (Sko)

 

Archív volitelných předmětů

Přehled otevíraných seminářů, jejich vyučujících a rozdělení do bloků: