Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).

Akademické gymnáziuma Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,školy hlavního města Prahy

Volitelné předměty

Volitelné předměty pro školní rok 2022/2023

Studenti 2. ročníku si volí do 3. ročníku právě 2 volitelné předměty (dvouleté nebo jednoleté).
Studenti 3. ročníku si do 4. ročníku přidávají další 2 volitelné předměty (jednoleté).

Seznam vypsaných volitelných předmětů:

Dvouleté semináře pro 3. ročníkJednoleté semináře pro 4. ročník
Dějiny umění (Ně)Práce s textem (Bck)
 Ruský jazyk (Kle) Literární seminář (Zá)
Civilisation française (Kol) Seminář z anglického jazyka– FCE (Hl)
Langue française (Meu) Langue française (Meu)
Moderní česká historie (Chu)Lékařská latina (Mo)
Mezinárodní vztahy (Bck)Antický svět (Mo)
Psychologie (Fsk)Seminář z německého jazyka – Sicher in Deutsch (Mi)
Stát a právo (Chu)Moderní historie (Bck)
Audiovizuální tvorba (Srp)Moderní česká historie (Chu)
Seminář z informatiky (Raš)Ekonomie (Chu)
Deskriptivní geometrie (Ji)Filosofický seminář (PšJ)
Seminář z biologie (Hi, Bd)Seminář z religionistiky (PšJ)
Seminář ze zeměpisu (Orc)Audiovizuální tvorba (Srp)
Seminář a cvičení z fyziky (Ji)
Jednoleté semináře pro 3. ročníkSeminář a cvičení z fyziky (Srp)
Seminář z anglického jazyka – CAE (Ans)Seminář z informatiky (Raš)
Seminář z anglického jazyka – Business English (Kle)Seminář a cvičení z matematiky (vyučující matematiky)
Seminář z anglického jazyka – FCE (Šaf)Ekologie člověka (Bd)
Seminář z německého jazyka – Sprich mit mir (Mi)Seminář ze zeměpisu (Orc)
Základy vyšší matematiky I – (Ji, Tr, Ra) 
Seminář a cvičení z chemie (Hi)