Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).

Akademické gymnáziuma Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,školy hlavního města Prahy

Volitelné předměty

Volitelné předměty pro školní rok 2023/2024

Studenti 2. ročníku si volí do 3. ročníku právě 2 volitelné předměty (dvouleté nebo jednoleté).
Studenti 3. ročníku si do 4. ročníku přidávají další volitelné předměty (jednoleté).

Seznam vypsaných volitelných předmětů:

Dvouleté semináře pro 3. ročník:Jednoleté semináře pro 4. ročník:
Dějiny umění (Ně) Práce s textem (Bck)
Langue française (Meu) Literární seminář (Zá)
Mezinárodní vztahy (Bck)Seminář z anglického jazyka – CAE (Ans)
Psychologie (Fsk)Seminář z anglického jazyka – FCE (Hl)
Stát a právo (Chu)Seminář z AJ – Chapters from Humanities (Hor)
Audiovizuální tvorba (Srp)Langue française (Meu)
Seminář z informatiky (Raš)Lékařská latina (Mo)
Deskriptivní geometrie (Ji) Seminář z německého jazyka – Sicher in Deutsch (Mi)
Seminář ze španělského jazyka (Nov)
Moderní historie (Bck)
Jednoleté semináře pro 3. ročník:Ekonomie (Chu)
Seminář z anglického jazyka – CAE (Ans)Filosofický seminář (PšJ)
Seminář z anglického jazyka – FCE (Hl)Seminář z religionistiky (PšJ)
Seminář z anglického jazyka – Literature (Hor)Audiovizuální tvorba (Srp)
Seminář ze španělského jazyka (Čič)Seminář z fyziky pro mediky (Ji)
Základy vyšší matematiky I – (Ji, Ra, Tr) Seminář a cvičení z fyziky (Srp)
Seminář a cvičení z biologie (Mik, Bd)Seminář z informatiky (Raš)
Seminář a cvičení z chemie (Mik)Základy vyšší matematiky II – (Ji, Ra, Tr)
Seminář ze zeměpisu (Orc)Seminář a cvičení z matematiky (vyučující matematiky)
Ekologie člověka (Bd) 
Seminář a cvičení z chemie (Mik)
Seminář ze zeměpisu (Orc)