Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).

Akademické gymnáziuma Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,školy hlavního města Prahy

Volitelné předměty

Volitelné předměty pro školní rok 2021/2022

Studenti 2. ročníku si volí do 3. ročníku právě 2 volitelné předměty (dvouleté) a k nim poté do 4. ročníku přidávají další 2 volitelné předměty (jednoleté).

Studenti se do VP zapisují prostřednictvím svých třídních učitelů, kteří mají práva k zápisu do souboru s přehledem VP na GoogleDisc. Svou volbu VP jim lze sdělit například mailem.

Seznam vypsaných volitelných předmětů:

Dvouleté semináře, pro 3. ročníkJednoleté semináře, pro 4. ročník
Dějiny umění (Ně) Literární seminář (Zá)
Seminář z anglického jazyka – FCE (Kle)Seminář z anglického jazyka – FCE (Hl)
Seminář z anglického jazyka – CAE (Ans)Seminář z anglického jazyka – CAE (Ans)
Ruský jazyk ( Kap)Seminář z německého jazyka (Mi)
Séminaire de civilisation francaise (Meu)Lékařská latina (Mo)
Latina (Ma)Ekonomie (Chu)
El Mundo Hispano (Mej)Moderní historie (Chu)
Moderní česká historie (Chu)Filosofický seminář (PšJ)
Mezinárodní vztahy (Bck)Religionistika (PšJ)
Psychologie (Fsk)Audiovizuální tvorba (Srp)
Stát a právo (Chu)Seminář a cvičení z fyziky (Ji)
Audiovizuální tvorba (Srp)Seminář a cvičení z fyziky (Srp)
Média (HaT)Seminář z informatiky (Raš)
Seminář z informatiky (Raš)Seminář a cvičení z matematiky (vyučující matematiky)
Deskriptivní geometrie (Ji)Ekologie člověka (Bd)
Algebra a matematická analýza (Ra, Ji, Tr)Seminář ze zeměpisu (Bt)
Seminář a cvičení z biologie (Bd)Seminář ze zeměpisu (Sko)
Seminář a cvičení z chemie (Hi)
Seminář ze zeměpisu (Sko)

 

Volitelné předměty pro školní rok 2020/2021

Studenti 2. ročníku si volí do 3. ročníku právě 2 volitelné předměty (dvouleté) a k nim poté do 4. ročníku přidávají další 2 volitelné předměty (jednoleté).

3. výběrové kolo: finální přehled – 3. ročník (vyvěšeno 29. 4. 2020), 4. ročník (vyvěšeno 1. 6. 2020)

Seznam vypsaných volitelných předmětů:

Dvouleté semináře, pro 3. ročníkJednoleté semináře, pro 4. ročník
Dějiny umění (Ně) Žurnalistika (Pš)
 Seminář z anglického jazyka (Kle)Literární seminář (Zá)
Ruský jazyk (Kle)Seminář z anglického jazyka (Šaf)
Latina (Mo)Komunikuji ve francouzštině (Mi)
Séminaire de civilisation française (Meu) Lékařská latina (Mo)
Seminář z německého jazyka (Kří)Por España (Mej)
Seminář z německého jazyka (Mi)Ekonomie (Chu)
El Mundo Hispano (Mej)Stát a právo (Chu)
Moderní česká historie (Chu) Filosofický seminář (PšJ)
Mezinárodní vztahy (Bck)Audiovizuální tvorba (Srp)
Psychologie (Fsk)Seminář a cvičení z fyziky (Ji)
Stát a právo (Chu)Seminář a cvičení z fyziky (Srp)
Audiovizuální tvorba (Srp)Seminář z informatiky (Raš)
Média (HaT)Seminář a cvičení z matematiky (vyučující matematiky)
Seminář z informatiky (Raš)Ekologie člověka (Bd)
Deskriptivní geometrie (Ji) Seminář a cvičení z chemie (Hi)
Algebra a matematická analýza (Ra, Ji)Seminář ze zeměpisu (Bt)
Seminář a cvičení z biologie (Bd)Seminář ze zeměpisu (Sko)
Seminář a cvičení z chemie (Hi) 
Seminář ze zeměpisu (Sko) 
 

 

Archív volitelných předmětů

Přehled otevíraných seminářů, jejich vyučujících a rozdělení do bloků: