Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).

Akademické gymnáziuma Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,školy hlavního města Prahy

Maturity

Jaro 2022

  • Přihlašování k maturitě 2022: nejpozději do 1. prosince 2021
  • Registrace na výsledkovém portálu žáka: od 3. ledna 2022. K registraci je nutný alfanumerický kód, který každý žák nalezne na svém výpisu z přihlášky. Prostřednictvím portálu budou žákům zaslány pozvánky ke konání didaktických testů a výsledkové dokumenty společné části maturitní zkoušky.
  • Maturitní profilové písemné práce: 6. 4. 2022 Český jazyk, 7. 4. 2022 Anglický jazyk, 8. 4. 2022 cizí jazyky
  • Období pro konání didaktických testů společné části – řádný termín: 2.–4. května 2022
    (Sdělení MŠMT, Jednotné zkušební schéma didaktických testů, Podrobné jednotné zkušební schéma)
DatumPředmětZkouškaZačátek
pondělí 2. 5. 2022Matematikadidaktický test8.00
pondělí 2. 5. 2022Anglický jazykdidaktický test13.00
úterý 3. 5. 2022Český jazyk a literaturadidaktický test8.00
středa 4. 5. 2022Matematika rozšiřujícídidaktický test8.00
středa 4. 5. 2022Německý jazykdidaktický test13.00
středa 4. 5. 2022Španělský jazykdidaktický test13.00

 

 

Dokumenty k maturitní zkoušce v roce 2022

 

Matematika rozšiřující

Zkouška matematika rozšiřující je od školního roku 2020/2021 novou nepovinnou zkouškou společné části maturitní zkoušky, která svou formou a obsahem odpovídá dříve konané nepovinné výběrové zkoušce Matematika+.
Hlavním účelem zkoušky matematika rozšiřující zůstává zvýšení celkové úrovně matematické gramotnosti žáků středních škol. Matematika rozšiřující je zkouška ze středoškolského učiva matematiky, jejímž cílem je ověřit takové dovednosti a vědomosti žáků, jež jsou důležitým předpokladem pro úspěšné zvládnutí studia na vysokých školách technického, ekonomického, matematického a přírodovědného zaměření a následně také pro kvalitní výkon vybraných profesí.
(seznam VŠ, které zohledňují zkoušku Matematika rozšiřující při přijímacím řízení, aktualiz. 18. 10. 2021, podmínky si ověřte přímo u vybrané VŠ).
K přihlášení ke zkoušce stačí, aby žák na přihlášce uvedl matematiku rozšiřující jako nepovinnou zkoušku společné části.

 

Další informace

V rámci novely zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) a vyhlášky č. 177/2009 Sb. (maturitní vyhlášky) došlo ke změně v problematice maturitní zkoušky cizinců a osob dlouhodobě se vzdělávajících v zahraničí. Nárok na úpravu podmínek a způsobu konání zkoušky z českého jazyka a literatury mají nově osoby, které se vzdělávaly alespoň 4 roky v přecházejících 8 letech před příslušnou zkouškou ve škole mimo území České republiky. Žákovi se pak na jeho žádost prodlužuje doba konání didaktického testu z českého jazyka a literatury o 30 minut a písemné práce z českého jazyka a literatury o 45 minut. Při konání didaktického testu má možnost použít překladový slovník, při konání písemné práce překladový slovník a Slovník spisovné češtiny. Žák má dále možnost využít překladový slovník při konání didaktického testu z matematiky.