Akademické gymnáziumškola hlavního města Prahy

Maturity

Jaro 2021

 • Registrace na výsledkovém portálu žáka: od 4. ledna 2021. K registraci je nutný alfanumerický kód, který každý žák nalezne na svém výpisu z přihlášky. Prostřednictvím portálu budou žákům zaslány pozvánky ke konání didaktických testů a výsledkové dokumenty společné části maturitní zkoušky.
 • Období pro konání didaktických testů společné části – řádný termín: 24.–26. května 2021
  (maturitní kalendář, posunuté jednotné zkušební schéma)
DatumPředmětZkouškaZačátek
pondělí 24. 5. 2021Matematikadidaktický test8.00
pondělí 24. 5. 2021Anglický jazykdidaktický test13.30
úterý 25. 5. 2021Český jazyk a literaturadidaktický test8.00
středa 26. 5. 2021Matematika rozšiřujícídidaktický test8.00
středa 26. 5. 2021Francouzský jazykdidaktický test13.00
středa 26. 5. 2021Německý jazykdidaktický test13.00
středa 26. 5. 2021Španělský jazykdidaktický test13.00

 

 • Období pro konání ústních zkoušek a obhajob maturitních prací profilové části: 1.–4. června 2021
  Rozvrhy: po dnech 4.A, 4.B, 4.C, podle čísla v TV 4.A, 4.B, 4.C, časově 4.A, 4.B, 4.C
  Maturitní rozvrhy budou přepracovány na základě přihlášení k nepovinným profilovým zkouškám z Čj a cizích jazyků, které jsou navázány na společnou část maturit (DT).
  Rozvrhy maturit mohou doznat také nepatrných změn v rámci jednotlivých dnů v závislosti na podaných žádostech o nahrazení profilové jazykové zkoušky certifikátem.

 

Dokumenty k maturitní zkoušce v roce 2021

 • Seznam zkoušek nahrazujících zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky
 • Žádost o nahrazení profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka
  Pro jarní zkušební období MZ2021 MŠMT určilo, že spolu s žádostí o nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka certifikátem je dostačující, když žák (žadatel) přiloží jakýkoliv doklad potvrzující úspěšné vykonání standardizované jazykové zkoušky vydaný příslušnou institucí, u které konal jazykovou zkoušku. Žák však bude muset samotný doklad (certifikát) dodat do dne předcházejícímu dni zahájení ústních zkoušek z cizího jazyka, pokud samotný doklad žák v tomto termínu nedodá, koná ústní zkoušku z cizího jazyka před maturitní komisí.

 

Matematika rozšiřující

Zkouška matematika rozšiřující je od školního roku 2020/2021 novou nepovinnou zkouškou společné části maturitní zkoušky, která svou formou a obsahem odpovídá dříve konané nepovinné výběrové zkoušce Matematika+.
Hlavním účelem zkoušky matematika rozšiřující zůstává zvýšení celkové úrovně matematické gramotnosti žáků středních škol. Matematika rozšiřující je zkouška ze středoškolského učiva matematiky, jejímž cílem je ověřit takové dovednosti a vědomosti žáků, jež jsou důležitým předpokladem pro úspěšné zvládnutí studia na vysokých školách technického, ekonomického, matematického a přírodovědného zaměření a následně také pro kvalitní výkon vybraných profesí.
(seznam VŠ, které zohledňují zkoušku Matematika rozšiřující při přijímacím řízení, aktualiz. 20. 10. 2020, podmínky si ověřte přímo u vybrané VŠ).
K přihlášení ke zkoušce stačí, aby žák na přihlášce uvedl matematiku rozšiřující jako nepovinnou zkoušku společné části.

 

Další informace

V rámci novely zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) a vyhlášky č. 177/2009 Sb. (maturitní vyhlášky) došlo ke změně v problematice maturitní zkoušky cizinců a osob dlouhodobě se vzdělávajících v zahraničí. Nárok na úpravu podmínek a způsobu konání zkoušky z českého jazyka a literatury mají nově osoby, které se vzdělávaly alespoň 4 roky v přecházejících 8 letech před příslušnou zkouškou ve škole mimo území České republiky. Žákovi se pak na jeho žádost prodlužuje doba konání didaktického testu z českého jazyka a literatury o 30 minut a písemné práce z českého jazyka a literatury o 45 minut. Při konání didaktického testu má možnost použít překladový slovník, při konání písemné práce překladový slovník a Slovník spisovné češtiny. Žák má dále možnost využít překladový slovník při konání didaktického testu z matematiky.