Akademické gymnáziuma Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,školy hlavního města Prahy

Maturity

Jaro 2021

  • Registrace na výsledkovém portálu žáka: od 4. ledna 2021. K registraci je nutný alfanumerický kód, který každý žák nalezne na svém výpisu z přihlášky. Prostřednictvím portálu budou žákům zaslány pozvánky ke konání didaktických testů a výsledkové dokumenty společné části maturitní zkoušky.
  • Období pro konání didaktických testů společné části – mimořádný termín: 7.–9. července 2021
    (maturitní kalendář, posunuté jednotné zkušební schéma)
  • Předávání maturitních vysvědčení: středa 16. června 2021od 17 hodin ve venkovním areálu zámku Chateau St. Havel, Praha 4 – Krč, pozvánka

 

Dokumenty k maturitní zkoušce v roce 2021

  • Seznam zkoušek nahrazujících zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky
  • Žádost o nahrazení profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka
    Pro jarní zkušební období MZ2021 MŠMT určilo, že spolu s žádostí o nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka certifikátem je dostačující, když žák (žadatel) přiloží jakýkoliv doklad potvrzující úspěšné vykonání standardizované jazykové zkoušky vydaný příslušnou institucí, u které konal jazykovou zkoušku. Žák však bude muset samotný doklad (certifikát) dodat do dne předcházejícímu dni zahájení ústních zkoušek z cizího jazyka, pokud samotný doklad žák v tomto termínu nedodá, koná ústní zkoušku z cizího jazyka před maturitní komisí.

 

Matematika rozšiřující

Zkouška matematika rozšiřující je od školního roku 2020/2021 novou nepovinnou zkouškou společné části maturitní zkoušky, která svou formou a obsahem odpovídá dříve konané nepovinné výběrové zkoušce Matematika+.
Hlavním účelem zkoušky matematika rozšiřující zůstává zvýšení celkové úrovně matematické gramotnosti žáků středních škol. Matematika rozšiřující je zkouška ze středoškolského učiva matematiky, jejímž cílem je ověřit takové dovednosti a vědomosti žáků, jež jsou důležitým předpokladem pro úspěšné zvládnutí studia na vysokých školách technického, ekonomického, matematického a přírodovědného zaměření a následně také pro kvalitní výkon vybraných profesí.
(seznam VŠ, které zohledňují zkoušku Matematika rozšiřující při přijímacím řízení, aktualiz. 20. 10. 2020, podmínky si ověřte přímo u vybrané VŠ).
K přihlášení ke zkoušce stačí, aby žák na přihlášce uvedl matematiku rozšiřující jako nepovinnou zkoušku společné části.

 

Další informace

V rámci novely zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) a vyhlášky č. 177/2009 Sb. (maturitní vyhlášky) došlo ke změně v problematice maturitní zkoušky cizinců a osob dlouhodobě se vzdělávajících v zahraničí. Nárok na úpravu podmínek a způsobu konání zkoušky z českého jazyka a literatury mají nově osoby, které se vzdělávaly alespoň 4 roky v přecházejících 8 letech před příslušnou zkouškou ve škole mimo území České republiky. Žákovi se pak na jeho žádost prodlužuje doba konání didaktického testu z českého jazyka a literatury o 30 minut a písemné práce z českého jazyka a literatury o 45 minut. Při konání didaktického testu má možnost použít překladový slovník, při konání písemné práce překladový slovník a Slovník spisovné češtiny. Žák má dále možnost využít překladový slovník při konání didaktického testu z matematiky.