Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).

Akademické gymnáziuma Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,školy hlavního města Prahy

Společnost AG

Aktuální dokumenty SAG:

Základní informace o SAGu

Společnost Akademického gymnázia (dále jen SAG) je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob. Cílem činnosti je podpora, propagace a rozvoj školy jak po stránce ekonomické, tak po stránce kulturní a společenské. Sdružení přispívá rovněž k udržování tradičního společenství absolventů, pedagogů a rodičů a svou činností pomáhá reprezentovat AG na veřejnosti. Členy jsou rodiče, absolventi, pedagogové a přátelé školy, kteří uhradili členský příspěvek pro následující účetní období.

Mezi hlavní aktivity zabezpečované SAG patří příprava a zajištění tradičního maturitního plesu AG v pražské Lucerně, finanční podpora sportovních, kulturních, společenských a vzdělávacích akcí pořádaných ve spolupráci s vedením AG. Úspěšně je rozvíjena oblast jazykového vzdělávání podporou výměnných pobytů v zahraničí či návštěvami a předáváním zkušeností zahraničních lektorů u nás. Neméně významnou oblastí činnosti se jeví podpora sociálně slabších žáků i výrazně talentovaných studentů. SAG se také finančně podílí na vydání Almanachu AG.

Činnost SAG a její aktivity vycházejí z ekonomických možností společnosti. Její rozpočet je založen především na příspěvcích rodičů a sponzorských darech partnerů. 

Pro jeden školní rok byla výborem SAG navržena výše příspěvku pro rodiče, členy SAG a fyzické osoby minimálně 600 Kč, pro právnické osoby 2000 Kč. Příspěvky, prosíme, zasílejte na účet SAG – číslo účtu 26636111/0100.

Vážení přátelé, pokud by Vám budoucnost Akademického gymnázia, se kterým Vás možná pojí obchodní, společenské či osobní vazby, nebyla lhostejná, můžete se podílet na jeho rozvoji finančním darem, materiální pomocí, svými zkušenostmi a nápady.  Výbor SAG děkuje předem za Vaši laskavost a je kdykoli připraven individuálně řešit Vaše podněty.

Členové výboru SAG:

  • JUDr. Mgr. Michal Pospíšil, Ph.D. LL.M
  • PaedDr. Milan Štěrba
  • Ing. Marie Turková

Zápisy ze schůzí: