Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).

Akademické gymnáziuma Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,školy hlavního města Prahy

Knihovní jednotky

Knihovnické fondy

Knihovna vlastní kolem 20 000 knih (seznam ve formátu xls):

 • vzácné archiválie: kroniky školy od r. 1776 vedené v latinském jazyce, od r. 1859 česky až dosud, zaznamenávají nejen školní dění, ale i události politické, společenské, kulturní.
  Originální vydání spisů Dobrovského, souborné dílo Jungmannovo, autentické „Krameriusovy c. k. vlastenské noviny“ z roku 1797 a další vzácné tisky
   
 • beletristické i odborné tituly, též v návaznosti na výukové požadavky současné.
  Jsou dostupné absenčně, významné tisky prezenčně.
 • cizojazyčná literatura - Aj, Fr, Šp, díla antických autorů
 • alternativní učebnice, encyklopedie, slovníky
   
 • literární archiv - beletrie, publicistika, geografie, dějiny umění. Slouží jako historický pramen.

Publicistika

 • denní i periodický tisk
 • odborné časopisy - Vesmír, Dějiny a současnost, Divadelní noviny, ...

Zvuková média

 • video a magnetofonové kazety, CD, DVD

Počítačové jednotky

 • 4 stanoviště s možností připojení na Internet
 • tiskárny, scaner