Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).

Akademické gymnáziuma Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,školy hlavního města Prahy

Vzpomínky absolventů

Vzpomínky na "akademická" léta přicházejí od našich absolventů nejen z domova, ale doslova ze všech kontinentů:

"Do exilu v zámoří mě doprovázela učebnice České mluvnice, kterou složil Jan Mašín, profesor Akademického gymnázia, stejně jako respekt k osobnosti ředitele – šerifa – nezapomenutelného Dr. Františka Lakomého, bývalého francouzského legionáře a válečného tajemníka generála M. Štefánika."
"Své dílo Nová filipika věnuji obraně čistoty českého jazyka mezi emigranty, kteří pomalu splývají s exilovým prostředím. … Vděčně připisuji Filipiku zejména těm, kteří se snažili mi vštěpovat jazykovou kázeň a obdivovat slohovou eleganci velkých stylistů, profesorům Akademického gymnázia z let 1930-1939,… Věnuji ji konečně všem, jimž čistota češtiny leží na srdci."

Dušan Břeský, univerzitní profesor, Calgary

 

„…dovolte, abychom Vás, pane řediteli, a celý ústav pozdravili z abiturientské schůzky po uplynutí 60 let od naší maturity na Akademickém gymnáziu. Studium jsme zahájili v roce 1940. Jako středoškoláci jsme strávili válečná léta v tzv. Protektorátu Čechy a Morava. Na abiturientských schůzkách jsme vzpomínali hlavně na veselé události ze studentského života, naše myšlenky však patřily také skvělým pedagogům, kteří náš učili. Během studia jsme je samozřejmě zlobili svými pubertálními nápady a také tím, že jsme se ne vždy pilně učili. Měli jsme je ale rádi a vážili jsme si jich. Teprve v dospělém věku jsme plně docenili jejich obětavost při vyučování a hlavně jejich lidské poslání, které nás v mládí formovalo.
Vždycky jsme s trochou hravé ironie říkali, že studujeme na „staroslavném Akademickém gymnáziu“. Byl to ústav s dlouhou tradicí, který si vždy udržoval skvělou úroveň. Jsme hrdí, že jsme byli a stále jsme jeho součástí. Proto dnes vzpomínáme na léta strávené na tomto gymnáziu, které nás dobře připravilo do života. Přejeme mu, aby i nadále patřilo ke skvělým ústavům českého školství a aby jeho pedagogický sbor i studentky a studenti pokračovali v jeho slavné tradici.“

Maturanti 1948