Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).

Akademické gymnáziuma Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,školy hlavního města Prahy

Srovnávací testy

1. ročník

 • Náhradní termín: středa 3.6.2015 6.–7.h
 • Termín: pátek 22.5.2015 od 9.00 v učebnách dle rozpisu.
 • Test absolvují všichni studenti 1. ročníku.
 • Učivo: úpravy výrazů, mocniny a odmocniny, množiny a výroková logika, lineární a kvadratické rovnice a nerovnice, rovnice a nerovnice v součinovém a podílovém tvaru (včetně absolutních hodnot), soustavy rovnic a nerovnic.
 • Délka testu: 60 minut.
 • Doporučené pomůcky: pravítko, tužka, sada barevných psacích potřeb.
 • Zakázané pomůcky: kalkulačka, tabulky.

2. ročník

 • Náhradní termín: středa 3.6.2015 6.–7.h
 • Termín: čtvrtek 21.5.2015 od 9.30 v učebnách dle rozpisu.
 • Test absolvují všichni studenti 2. ročníku
 • Učivo: funkce – základní pojmy, lineární, kvadratické, lineární lomené a mocninné funkce, vlastnosti a grafy funkcí, goniometrické funkce, goniometrické rovnice a nerovnice.
 • Délka testu: 60 minut.
 • Povinné pomůcky: šablona funkcí.
 • Zakázané pomůcky: kalkulačka, tabulky.

3. ročník

V letošním roce studenti 3. ročníku srovnávací testy z matematiky nepíší.