Akademické gymnáziuma Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,školy hlavního města Prahy

Seminář a cvičení z matematiky

Jednoletý Seminář a cvičení z matematiky pro 4. ročník je určený převážně budoucím maturantům z matematiky a studentům, kteří se připravují k přijímacím zkouškám z matematiky na vysoké školy ekonomického, technického a přírodovědného směru. Jeho hlavní náplní je úplné zopakování a shrnutí nabytých vědomostí, hledání souvislostí mezi probíranými celky, získání nadhledu a další prohloubení učiva.