Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).

Akademické gymnáziuma Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,školy hlavního města Prahy

Deskriptivní geometrie

Výuce deskriptivní geometrie je věnován dvouletý volitelný seminář ve 3. a ve 4. ročníku s hodinovou dotací 2 hodiny týdně.

Studenti se zde mohou seznámit se základními druhy geometrických promítání (promítání na jednu průmětnu, na dvě průmětny, pravoúhlá axonometrie) a přitom si značně zlepšit svou prostorovou představivost.

Absolvování kurzu doporučujeme všem studentům, kteří se zabývají počítačovým zobrazováním, těm, kteří se chystají studovat architekturu, ČVUT na stavební, strojní a elektrotechnické fakultě, obor kartografii či geodézii a eventuelně i plastickou chirurgii na lékařské fakultě.