Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).

Akademické gymnáziuma Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,školy hlavního města Prahy

Algebra a mat. analýza

Jedná se o dvouletý kurz, který je zaměřen na prohloubení a zdokonalení praktických dovedností studentů v matematice při studiu funkcí, řešení rovnic, nerovnic a jejich soustav. Tuto dovednost lze velmi dobře zúročit i v hodinách matematiky při probírání učiva analytické geometrie ve 3. ročníku a samozřejmě při maturitní či přijímací zkoušce z matematiky.

V semináři je probíráno učivo z oblasti algebry (maticový počet a determinanty) a matematické analýzy funkce jedné proměnné (základy diferenciálního a integrálního počtu). Ve větších souvislostech a na nové látce je pak komplexně uceleno učivo matematiky za čtyři roky studia na gymnáziu.

Na základě ohlasu našich absolventů doporučujeme absolvovat předmět Algebra a matematická analýza všem, kteří uvažují do budoucna o studiu na MFF UK, ČVUT, VŠCHT a v neposlední řadě na VŠE.