Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).

Akademické gymnáziuma Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,školy hlavního města Prahy

Matematika – DG

Předmětová komise

Název:Ma – DG
Členové komise:Mgr. Svatava Jiroušková
Mgr. Tomáš Raja, Ph.D.
RNDr. Jana Srpová
Mgr. Jiří Brada
RNDr. Dana Trkovská, Ph.D.
Mgr. Monika Krejčíková
Mgr. Kateřina Sudková
Mgr. Eva Stockingerová
Mgr. Jitka Vaněčková
Mgr. Barbora Kutilová (na MD)
Povinné předměty:Matematika
Volitelné předměty:2leté
(od 3.r.)
Algebra a matematická analýza – maturitní 
Deskriptivní geometrie – maturitní
 1leté (4.r.)Seminář a cvičení z matematiky
Nepovinné předměty:Praktická cvičení z matematiky pro 1. ročník
Používaný software:Geogebra (instalace, on-line spuštění), Graph

 

Matematika

Vyučuje se na naší škole ve všech ročnících. Učební plány pro všechny třídy jsou formálně stejné. Ve třídách s vyšší hodinovou dotací matematiky (typ studia P) jsou však některé partie rozšířeny a doplněny a jsou zde zařazovány náročnější, problémové úlohy.

Hodinové dotace v jednotlivých ročnících (hodin týdně v jednotlivých ročnících):

  • přírodovědné třídy, typ studia P: 4 + 4 + 4 + 4,
  • společenskovědní třídy, typ studia S: 4 + 4 + 3 + 3,
  • třídy s rozšířenou výukou francouzštiny, typ studia F: 4 + 4 + 3 + 3.

U našich studentů se snažíme se vypěstovat trvalý zájem o matematiku nejen jako o studijní obor, ale jako základ pro další obory studia všech zaměření tak, aby absolvent školy dosáhl v matematické gramotnosti takové úrovně, která splňuje požadavky ke studiu oborů nejen přírodovědných, technických, ekonomických ale i společenskovědních.

Každoročně garantujeme otevření volitelných seminářů. Pro třetí ročník je to dvouletý seminář Algebra a matematická analýza, pro čtvrtý ročník se otevírá jednoletý Seminář a cvičení z matematiky . Výuce deskriptivní geometrie je věnován dvouletý seminář.

Výuka matematiky je již tradičně doplňována účastí studentů v různých matematických soutěžích.