Akademické gymnáziuma Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,školy hlavního města Prahy

Nabídky z VŠ

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy (MFF UK)

www.mff.cuni.cz

 

České vysoké učení technické (ČVUT)

www.cvut.cz