Akademické gymnáziuma Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,školy hlavního města Prahy

Fyzika – IVT

Předmětová komise

Název:Fy  – IVT
Členové komise:Mgr. Miroslav Srp
Mgr. Tomáš Raja, Ph.D.
Mgr. Svatava Jiroušková
RNDr. Dana Trkovská
Bc. Zdeněk Rašovský
Mgr. Monika Krejčíková
Mgr. Josef Mačí
Povinné předměty:Fyzika
Informatika a výpočetní technika
Volitelné předměty:2letý (od 3.r.)Seminář z informatiky
 1letý (pro 4.r.)Seminář a cvičení z fyziky
Seminář z informatiky
Další aktivity:organizace soutěží:
Bobřík informatiky

 

Informatika a výpočetní technika

Software pro studenty:

Visual Paradigm – nástroj pro modelování aplikačních návrhů pomocí UML diagramů.
As an academic partner of Visual Paradigm, AG Stepanska has access to the online diagramming tools (e.g. UML, Flowchart, ArchiMate, BPMN, Mindmap, etc) and scrum tools provided by Visual Paradigm.