Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).

Akademické gymnáziuma Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,školy hlavního města Prahy

Dějepisné soutěže

Dějepisná soutěž gymnázií 2017/2018 – Léta strachu i nadějí (1949–1967)

Do finále 26. ročníku Dějepisné soutěže gymnázií, která se bude konalo 22.–23.11.2017 v Chebu, postoupilo družstvo AG ve složení: Matěj Faltus (4.B), Matěj Schiffler (4.B) a Kristina Dvouletá (3.B). Naši studenti obsadili 14. místo ve velmi náročné česko-slovenské konkurenci  75 soutěžících družstev, viz výsledková listina. Gratulujeme!

 

Dějepisná soutěž gymnázií 2017 – Československé dějiny (1949–1967)

Studenti Akademického gymnázia Kristýna Dvouletá (2.B), Matěj Faltus (3.B) a Matěj Schiffler (3.B) v Dějepisné soutěži gymnázií porazili v krajském kole 33 pražských škol a vydobyli pro naši školu skvělé 2. místo a postup do celostátního finále.
Gratulujeme a držíme palce!

 

 

Dějepisná soutěž gymnázií 2016 – Od diktatury k diktaruře (1945–1948)

Výsledky školního kola:

  1. Pavla Wojtiewiczová
  2. Matěj Faltus
  3. Barbara Kahounová
  4. Martina Horejšová
  5. Marek Nebeský


Do krajského kola postupují Wojtiewiczová, Kahounová, Horejšová (Faltus je ve Francii). Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů!
L. Tanzmann

 

EUStory – Evropská historická soutěž


Studentka 3.B Johana Černochová se se svou prací na téma Příběh Jana Pokorného umístila na 6. místě letošního ročníku soutěže EUStory, srdečně gratulujeme!

Slavnostní vyhlášení 10 nejlepších prací a ocenění vítězů proběhlo 15.4.2015 v 10.00 v zasedací síni Radnice Prahy 3, ceny si vítězové převzali z rukou Zdeňka Svěráka. Předávání se spolu s organizátory z PANTu zúčastnili také odborníci z Ústavu pro soudobé dějiny, Akademie věd ČR, ÚSTRu, partnerských nakladatelství a také učitelé dějepisu. Vítězové si odnesli tablety Apple. Autoři všech deseti nejlépe hodnocených prací pak knižní ceny. Knihy, stejně jako roční předplatné od partnera národního kola soutěže – kulturně historické revue Dějiny a současnost, získali i jejich učitelé. Těm věnoval roční předplatné časopisu Paměť a dějiny také ÚSTR. Po ceremoniálu se autoři deseti nejlépe hodnocených vydali na exkurzi do Archivu bezpečnostních složek. Tam se mohli seznámit s podobou či zpracováním archivních svazků, pracovišti ústavu, jeho činností a možnostmi využití zdejších fondů.

  

V osmém ročníku EUSTORY odevzdalo v termínu svou práci, která splňovala podmínky uvedené v pravidlech, 43 soutěžících. Letošní téma EUSTORY znělo: Příběh fotografie – Paměť a dějiny před i za objektivem. Odborná komise pedagogů a historiků hodnotila soutěžní práce ve 2 kolech podle osmi formálních a obsahových kritérií: 1. původnost tématu, myšlenkovou úroveň, vnitřní soudržnost, samostatnost zpracování, 2. práci s pramenným materiálem, 3. schopnost zasazení tématu do obecných souvislostí, znalost literatury k tématu, 4. stanovení a sledování cíle, celkový přínos práce, 5. poznámkový aparát, vhodnost příloh a jejich využití, 6. přehledně zpracovaný seznam literatury a pramenů, 7. kompozici (úvod, stať, závěr), formální zpracování, rozsah, 8. stylistickou a jazykovou úroveň. Každou práci hodnotili dva hodnotitelé. K bodovému ohodnocení každý hodnotitel připojil rovněž stručné slovní zhodnocení práce.

Více informací naleznete na stránkách soutěže www.eustory.cz.