Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).

Akademické gymnáziuma Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,školy hlavního města Prahy

Český jazyk – Estetická výchova

Název:Čj – EV
Členové komise:Mgr. Lenka Závěšická
PhDr. Marie Bicková
Mgr. Veronika Pešatová
Mgr. Martina Kargerová
PaedDr. Jaroslav Němec
Mgr. Tomáš Křovina
MgA. Nikola Šedinová Slabáková, Ph.D.
Povinné předměty:Český jazyk a literatura
Estetická výchova - hudební
Estetická výchova - výtvarná
Volitelné předměty:2letý (od 3.r.)Dějiny umění - maturitní
 1letý (pro 4.r.)Seminář a cvičení z českého jazyka
Nepovinné předměty:Hudební výchova – komorní hra
Hudební výchova – pěvecký sbor
Výtvarná výchova
Další aktivity:
  • Večer poezie
  • Klub mladých diváků
  • Jarní a vánoční koncerty
  • Výstavy výtvarných prací studentů v Galerii Nora
Materiály pro studenty: