Akademické gymnáziumškola hlavního města Prahy

Český jazyk – Estetická výchova

Název:Čj – EV
Členové komise:Mgr. Lenka Závěšická
PhDr. Marie Bicková
Mgr. Veronika Pešatová
Mgr. Martina Kargerová
PaedDr. Jaroslav Němec
Mgr. Tomáš Křovina
MgA. Jakub Hrubý
Mgr. Zdeňka Tvrdoňová
Mgr. Iva Palgutová (na MD)
MgA. Nikola Šedinová Slabáková, Ph.D. (na MD)
Povinné předměty:Český jazyk a literatura
Estetická výchova - hudební
Estetická výchova - výtvarná
Volitelné předměty:2letý (od 3.r.)Dějiny umění - maturitní
Tvořivý sloh a rétorika
 1letý (pro 4.r.)Seminář a cvičení z českého jazyka
Nepovinné předměty:Hudební výchova – komorní hra
Hudební výchova – pěvecký sbor
Výtvarná výchova
Další aktivity:
  • Večer poezie
  • Klub mladých diváků
  • Jarní a vánoční koncerty
  • Výstavy výtvarných prací studentů v Galerii Nora
Materiály pro studenty:Maturita: školní seznam četby k MZ 2018