Akademické gymnáziuma Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,školy hlavního města Prahy

Biologie – Chemie – Zeměpis

Předmětová komise

Název:Bi – Che – Ze
Členové komise:Mgr. Jiří Brada
RNDr. Kamila Janská
Mgr. Jana Hirnšálová
RNDr. Olga Mokrejšová, Ph.D.
Bc. Kateřina Sudková
Vladimír Skolil
Mgr. Otakar Bárta
RNDr. Martin Orct
Mgr. Jana Urválková (na MD)
RNDr. Veronika Říhová (na MD)
Povinné předměty:Biologie (Bi)
Chemie (Che)
Zeměpis (Ze)
Volitelné předměty:2letý (od 3.r.)Seminář a cvičení z biologie
Seminář a cvičení z chemie
 1letý (pro 4.r.)Ekologie člověka
Seminář a cvičení z chemie
Seminář ze zeměpisu
Nepovinné předměty:Základy farmacie
Další aktivity:organizace soutěží:
Biologická olympiáda
Chemická olympiáda
SOČ

 

Biologie

Vyučuje se na naší škole ve všech ročnících. Učební plány pro všechny třídy jsou formálně stejné.

Hodinové dotace v jednotlivých ročnících (hodin týdně v jednotlivých ročnících):

  • přírodovědné třídy, typ studia P: 2 + 2 + 2/P + 2,
  • společenskovědní třídy, typ studia S: 2 + 2 + 2/P + 2,
  • třídy s rozšířenou výukou francouzštiny, typ studia F: 2 + 2 + 2/P + 2.

P – Ve všech typech studia jsou ve 3. ročníku zařazeny 2 hodiny biologických praktik jednou za 14 dní.

Každoročně garantujeme otevření volitelných seminářů. Pro třetí ročník je to dvouletý Seminář a cvičení z biologie, pro čtvrtý ročník se otevírá jednoletý seminář Ekologie člověka. Studenti mohou navštěvovat i nepovinné semináře z biologie.
Semináře z biologie jsou určeny studentům, kteří mají hlubší zájem o biologickou problematiku a chtějí si učivo rozšířit a prakticky procvičit, jsou vhodné jako příprava k budoucímu studiu na vysokých školách přírodovědného zaměření.

Studenti se také účastní různých biologických a ekologických soutěží, přednášek a exkurzí na externích pracovištích.

Chemie

Vyučuje se na naší škole pouze v 1.–3. ročníku. Učební plány pro všechny třídy jsou formálně stejné.

Hodinové dotace v jednotlivých ročnících (hodin týdně v jednotlivých ročnících):

  • přírodovědné třídy, typ studia P: 2/P + 2/P + 2,
  • společenskovědní třídy, typ studia S: 2/P + 2 + 2
  • třídy s rozšířenou výukou francouzštiny, typ studia F: 2/P + 2 + 2.

P – Ve všech typech studia jsou v 1. ročník zařazeny 2 hodiny chemických praktik jednou za 14 dní. Pro přírodovědný typ jsou praktika zařazena v 1. i 2. ročníku.

Každoročně garantujeme otevření volitelných seminářů. Pro třetí ročník je to dvouletý Seminář a cvičení z chemie, pro čtvrtý ročník se otevírá jednoletý seminář Seminář a cvičení z chemie. Studenti mohou navštěvovat i nepovinné semináře z chemie.

Studenti se také účastní různých chemických soutěží, přednášek a exkurzí na externích pracovištích.

Fakultní škola PřF UK