Akademické gymnáziumškola hlavního města Prahy

Biologie – Chemie

Předmětová komise

Název:Bi – Che
Členové komise:Mgr. Jiří Brada
RNDr. Kamila Janská
Mgr. Jana Hirnšálová
RNDr. Olga Mokrejšová, Ph.D.
Mgr. Jana Urválková (na MD)
RNDr. Veronika Říhová (na MD)
Povinné předměty:Biologie (Bi)
Chemie (Che)
Volitelné předměty:2letý (od 3.r.)Seminář a cvičení z biologie
Seminář a cvičení z chemie
 1letý (pro 4.r.)Ekologie člověka
Seminář a cvičení z chemie
Nepovinné předměty:Základy farmacie
Další aktivity:organizace soutěží:
Biologická olympiáda
Chemická olympiáda
SOČ

 

Biologie

Vyučuje se na naší škole ve všech ročnících. Učební plány pro všechny třídy jsou formálně stejné.

Hodinové dotace v jednotlivých ročnících (hodin týdně v jednotlivých ročnících):

  • přírodovědné třídy, typ studia P: 2 + 2 + 2/P + 2,
  • společenskovědní třídy, typ studia S: 2 + 2 + 2/P + 2,
  • třídy s rozšířenou výukou francouzštiny, typ studia F: 2 + 2 + 2/P + 2.

P – Ve všech typech studia jsou ve 3. ročníku zařazeny 2 hodiny biologických praktik jednou za 14 dní.

Každoročně garantujeme otevření volitelných seminářů. Pro třetí ročník je to dvouletý Seminář a cvičení z biologie, pro čtvrtý ročník se otevírá jednoletý seminář Ekologie člověka. Studenti mohou navštěvovat i nepovinné semináře z biologie.
Semináře z biologie jsou určeny studentům, kteří mají hlubší zájem o biologickou problematiku a chtějí si učivo rozšířit a prakticky procvičit, jsou vhodné jako příprava k budoucímu studiu na vysokých školách přírodovědného zaměření.

Studenti se také účastní různých biologických a ekologických soutěží, přednášek a exkurzí na externích pracovištích.

Chemie

Vyučuje se na naší škole pouze v 1.–3. ročníku. Učební plány pro všechny třídy jsou formálně stejné.

Hodinové dotace v jednotlivých ročnících (hodin týdně v jednotlivých ročnících):

  • přírodovědné třídy, typ studia P: 2/P + 2/P + 2,
  • společenskovědní třídy, typ studia S: 2 + 2/P + 2, od šk. roku 2015/16 2/P + 2 + 2
  • třídy s rozšířenou výukou francouzštiny, typ studia F: 2 + 2/P + 2, od šk. roku 2015/16 2/P + 2 + 2.

P – Ve všech typech studia jsou ve 2. ročníku (od šk. roku 2015/16 v 1. ročníku) zařazeny 2 hodiny chemických praktik jednou za 14 dní. Pro přírodovědný typ jsou praktika zařazena v 1. i 2. ročníku.

Každoročně garantujeme otevření volitelných seminářů. Pro třetí ročník je to dvouletý Seminář a cvičení z chemie, pro čtvrtý ročník se otevírá jednoletý seminář Seminář a cvičení z chemie. Studenti mohou navštěvovat i nepovinné semináře z chemie.

Studenti se také účastní různých chemických soutěží, přednášek a exkurzí na externích pracovištích.

Fakultní škola PřF UK