Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).

Akademické gymnáziuma Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,školy hlavního města Prahy

Plzeňská diplomatická simulace / Pilsner Diplomatic Simulation

 

Ve dnech 8. – 13. 9. 2017 probíhal v Plzni Studentský model Valného shromáždění OSN (http://simulaceplzen.cz), při kterém se studenti našeho gymnázia zúčastnili této akce na různých pozicích. Jan Střecha z 3. C byl šéfredaktor oběžníku „Diplomat’s Daily“ a jeho asistentkou byla Barbora Zůnová z 3. B, Ondra Skrla z 3. A byl organizátorem i předsedou I. Výboru a jako delegátka zastupující v jednáních Jižní Koreu za III. Výbor – Sociální, kulturní a humanitní jsem jela já Karolína Martinčová z 3. C. Program nám začínal už při příjezdu v pátek. Prošli jsme si team-buildingem, workshopy na různá témata, která byla hlavně o umu diplomacie, přednáškami a tyto 3 přípravné dny na už „reálné“ jednání byly zakončené Diplomatickou recepcí, což je velmi formální setkání všech účastníků PDS (Plzeňská diplomatická simulace), kde jsme měli možnost se bavit o probíraných tématech jednotlivých výborů v netradičním prostředí a to v obrovské zahradě hlavního organizátora. Večery jsme trávili společnými večeřemi a procházkou Plzně.

 


Od pondělí začala simulace jednání výborů, kde jsme diskutovali o možných řešeních projednávaných témat (Problematika sexuálních menšin a Autonomní systémy), kdy jsme se museli přísně držet jednacího řádu a stanovisek našich zastupovaných států. Tyto bouřlivé byť velice zajímavé jednání trvaly dva dny a zakončili jsme je sepsáním 2 rezolucí s finálními řešeními. Ke konci úterý jsme se spojili s ostatními výbory a připravovali jsme se na finální simulaci Valného shromáždění OSN, kdy jsme uzavírali aliance s ostatními státy a domlouvali se na průběhu následujícího jednání. Ve středu jsme se všichni sešli v prostorách Jihočeské univerzity v Plzni v jedné z jejich ateliérů, kde probíhalo závěrečné jednání. Úkolem bylo formálně projít všechny rezoluce, kdy nyní měli možnost se k nim vyjádřit a popřípadě je pozměnit i delegáti ostatních výborů. Vyčerpávající jednání s dobrým koncem bylo ukončeno po pěti hodinách a celá akce zakončena slavnostním zakončením a vyhlášením nejlepších delegátů.

 


Akce nám přinesla nejen hlubší povědomí o světových problémech, ale také jsme si vylepšili naše diplomatické schopnosti a poučili jsme se o tom, jak to funguje v opravdovém OSN.

Karolína Martinčová, 3. C