Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).

Akademické gymnáziuma Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,školy hlavního města Prahy

SOČ

VÍTĚZOVÉ SOČ 2022

Mezinárodní vztahy (prof. Bicková)

 • 1. místo – Hannah Cathy Bokondas, 4.B – 2. místo krajské kolo SOČ (diplom), postup do celostátního finále
  Separatistické tendence Katangy

Stát a právo (prof. Churan)

 • 1. místo – Hannah Cathy Bokondas, 4.B,
  Separatistické tendence Katangy
 • 2. místo – Eliška Dražďáková, 4.C
  Právní postavení nascitura v České republice
 • 3. místo – Viktor Bosák, 4.A
  Historický a státoprávní vývoj Rakouska v období 1945 až 1955

Moderní historie (prof. Churan)

 • 1. místo – Patricie Zálešáková, 4.B
  Znárodnění a restituce církevního majetku po roce 1948
 • 2. místo – Emma Ponková , 4.C
  Soužití Čechů a Němců v severních Čechách v období první republiky
 • 3. místo – Štěpán Roubíček, 4.D
  Teplický incident v roce 1937 a jeho vliv na politický vývoj v Československu

Ekonomie (prof. Churan)

 • 1. místo – Lukáš Baňař, 4.A
  Šedý trh v ekonomii České republiky v 21. století
 • 2. místo – Magdalena Rubinová, 4.D
  Ekonomických dopady potenciálního uzavření dolu Turów
 • 3. místo – Adam Rybička , 4.D
  Odkazování rodinných podniků v ČR za posledních 10 let

Psychologie (prof. Fousková)

 • 1. místo – Ondřej Ulrich, 4.A
  Pornografie a možné dopady
 • 2. místo – Magdalena Helanová, 4.B
  Problematika nadaných dětí
 • 3. místo – Michal Zatloukal, 4.A
  Digitální technologie, vliv na spánek

Religionistika (prof. Pšenička)

 • 1. místo – Štěpán Roubíček, 4.D
  Gnosticismus, filozofické náboženství
 • 2. místo – Patricie Zálešáková, 4.B
  Křesťanská mystika od 20. století až po současnost
 • 3. místo – Emma Schmidtová, 4.D
  Srovnání názorů křesťanů a muslimů na problematiku LGBT

Filozofie (prof. Pšenička)

 • 1. místo – Rosalie Adriana Angelová, 4.B
  Rozpolcenost člověka mezi vírou v Boha a touhou po neomezeném poznání v díle Faust J. W. Goetha
 • 2. místo – Magdalena Helanová, 4.B
  Antinatalismus
 • 3. místo – Eleanor Witney, 4.C
  Dopady převahy modu vlastnění nad modem bytí na společnost v pojetí E. Fromma

Více informací o SOČ na stránce www.soc.cz.

 

VÍTĚZOVÉ SOČ 2021

Moderní česká historie

 • 1. místo – Anna Koťátková, 4.A
  Justiční vražda Heliodora Píky a proces s prokurátorem Karlem Vašem po roce 1989
 • 2. místo – Tadeáš Matouš, 4.C
  Aféry Andreje Babiše a hnutí Ano v politice ČR od roku 2011
 • 3. místo – Ema Strnadová, 4.C
  Historie a význam skautingu v Československu v letech 1911–1945

Ekonomie

 • 1. místo – Julie Králová, 4.A
  Inflace v Německu po první světové válce
 • 2. místo – Magdaléna Slavíková, 4.C
  Dopad světové hospodářské krize na první Československou republiku
 • 3. místo
  Markéta Řezníčková, 4.B – Role internetových reklam na sociálních sítích v České republice v současnosti
  Mikuláš Sivek, 4.A – Ekonomický vývoj československé a české měny od první od roku 1918 do současnosti

Stát a právo

 • 1. místo – Karla Kameníková, 4.A,
  Soudní tlumočení a úloha tlumočníka u soudu v ČR
 • 2. místo – Martin Pfeifer, 4.C
  Divoká restituce a privatizace v 90. letech na území ČR (Kožený, Mrázek, Krejčíř, Starka)
 • 3. místo – Štěpánka Jánošíková, 4.C
  Kolektivizační proces po roce 1948 v ČSR se zaměřením na zemědělce

Mezinárodní vztahy

 • 1. místo – Anežka Urbanová, 4.C
  Františkáni a syrské Aleppo ve válce
 • 2. místo – Anna Hrušková, 4.C
  Proces Adolf Eichmann
 • 3. místo – Vierka Gregůrková, 4.B
  Ideologie Severní Koreje

Psychologie

 • 1. místo – Šárka Drozdová, 4.B
  Duše a psychika v pojetí Tomáše Akvinského
 • 2. místo – Andrea Hütterová, 4.C
  Vliv alkoholismu na člověka, rodinu a okolí
 • 3. místo – Patricie Hanáková, 4.C
  Sourozenecké konstelace dle Alfreda Adlera

Filosofie

 • 1. místo – Barbora Svobodová, 4.B
  Pojetí domova z pohledu filozofie a literatury
 • 2. místo – Anna Fousková, 4.B
  Reflexe hudby ve filosofii
 • 3. místo:
  Vierka Gregůrková, 4.B – Ideologie Severní Koreje
  Kateřina Blažková, 4.A – Mohou počítače myslet?

Více informací o SOČ na stránce www.soc.cz.

 

VÍTĚZOVÉ SOČ 2020

Mezinárodní vztahy a Moderní historie

 • 1. místo – Vendula Pšenčíková, 4.C
  Ukrajinská krize a ruská politika agrese
 • 2. místo:
  Jana Součková, 4.B – Koncepce mezinárodního vývoje po studené válce
  Petr Topinka, 4.C – Srpen 1968: jednání Rady bezpečnosti OSN a Jiří Hájek
 • 3. místo – Sára Maitahová, 4.C
  Demokracie v Hongkongu

Moderní česká historie

 • 1. místo – Kryštof Voska, 4.A
  Arizace v letech 1939-1945 (Protektorát B+M, Slovenský stát)
 • 2. místo – Kateřina Jarolímková, 4.A
  Cenzura čsl. televize v období normalizace 1969-1989
 • 3. místo – Kateřina Vaňková, 4.A
  Studentské listy

Stát a právo

 • 1. místo – Petr Topinka, 4.C,
  Fenomén Airbnb: regulace
 • 2. místo – Kryštof Voska, 4.A
  Komparace podmínek vězňů v nápravně výchovných zařízeních v ČR a v USA ve 21. století
 • 3. místo – Gabriela Streitová, 4.A
  Podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů a nový zákon o spotřebitelském úvěru

Ekonomie

 • 1. místo – Oliver Groman, 4.B
  Obchodní válka mezi USA a Čínou
 • 2. místo:
  Vanda Kuťáková, 4.C – Řecká dluhová krize v letech 2008-2018 a její vliv na ekonomiku Evropské unie
  Kateřina Zouharová 4.A – Podíl prodeje kávy na ekonomice latinsko-amerických států
 • 3. místo – Anna Šímová, 4.B
  Vývoj oděvního průmyslu na našem území v 1. pol. 20. století

Psychologie

 • 1. místo – Andrij Oseckij, 4.A
  Rorschachova metoda
 • 2. místo:
  Alžběta Lavická, 4.C – Domácí násilí
  Michaela Gežová, 4.A – Vliv životního prostředí na lidskou psychiku
 • 3. místo – Andrea Rozhonová, 4.C
  Sourozenecké konstelace a jejich vliv na pozdější život jedince

Filozofie

 • 1. místo – Petr Topinka, 4.C
  Megafilm Matrix z pohledu filosofie
 • 2. místo – Petr Doubravský, 4.A
  Občanská neposlušnost v teorii a praxi
 • 3. místo:
  Julie Štormová, 4.C – Antiutopie
  Thu Ha Phan, 4.B – Komedie Danta Alighieriho z pohledu filosofie

Více informací o SOČ na stránce www.soc.cz.

 

VÍTĚZOVÉ SOČ 2019

Stát a právo (prof. Churan)

 • 1. místo – Josefina Dostálová, 4.D, 2. místo v krajském kole, 3. místo v celostátním kole (výhry)
  Právní problematika fenoménu urbex v České republice
 • 2. místo – Anna Pálová, 4.B
  Právnická dvouletka ČSR 1948–50
 • 3. místo – Anna-Marie Hanzlíková, 4.B
  Komunikace místopředsedy PSP ČR Tomia Okamury s veřejností se zaměřením na sociální sítě

  
(více fotografií)

Moderní česká historie (prof. Churan)

 • 1. místo – Anežka Imrychová, 4.C
  Osobnost Huberta Ripky a jeho politická činnost do roku 1948
 • 2. místo – Hynek Frýdl, 4.C
  Předpoklady pro vznik evangelického tolerančního sboru v Křižlicích a jeho rané působení
 • 3. místo – Kateřina Hartlová, 4.C
  Právní předpoklady politických procesů 50. let 20. století; Rudolf Slánský

Mezinárodní vztahy, Moderní historie (prof. Bicková)

 • 1. místo – Laura Przybylaková, 4.B – postup do krajského kola
  Současný trend levicového liberalismu
 • 2. místo – Lucie Rytířová, 4.D
  Pád berlínské zdi. Navždy rozděleni
 • 3. místo:
  Petra Kadlčíková, 4.D
  Turecká menšina v SRN
  Anna Zikmundová, 4.D
  Země Visegrádské čtyřky a jejich postoj k migrační krizi

Ekonomie (prof. Churan)

 • 1. místo – Daniel Čech, 4.C
  Intervence ČNB vůči koruně od roku 2013 do roku 2018
 • 2. místo – Marie Anna Richtárová, 4.D
  Hrozba obchodní války mezi Evropskou unií a USA za presidenta Donalda Trumpa
 • 3. místo – Thu Phuong Leová, 4.C
  Ekonomický vývoj ve Vietnamu od roku 1975 do současnosti

Psychologie (prof. Fousková)

 • 1. místo – Ondřej Skrla, 4.A – 1. místo v krajském kole
  Analýza vizuálních halucinací u schizofrenie v kontextu fenomenologie, vizuálních okruhů, farmakologie a mesolimbického dopaminového systému
 • 2. místo – Johana Veletová, 4.D
  Spánková paralýza a její historický a kulturní význam
 • 3. místo – Aneta Hüblová, 4.D
  MBTI typologie 16ti osobností

Více informací o SOČ na stránce www.soc.cz.

 

VÍTĚZOVÉ SOČ 2018

Stát a právo

 • 1. místo – Kristýna Misařová, 4.C – 7. místo v krajském kole
  Postavení homosexuálů v českém právním systému
 • 2. místo – Karolína Jurčová, 4.D
  Právní aspekty darování a transplantace orgánů v České republice
 • 3. místo – Anna Kadlecová, 4.B
  Trestná činnost spojená s internetovou kriminalitou v České republice

 
(více fotografií)

Moderní česká historie

 • 1. místo – Karolína Jurčová, 4.D – 2. místo v krajském kole, postup do kola celostátního
  Pracovní tábory zřízené při uranových dolech v období 50. let v ČSR
 • 2. místo – Marek Nebeský, 4.D
  Odbojová činnost MUDr. Ladislava Nebeského v období za Protektorátu B+M
 • 3. místo:
  Romana Štěrbová, 4.D
  Obec Hradišťko – součást výcvikového prostoru Waffen SS na Benešovsku
  Martina Horejšová, 4.D
  Akce Kameny ve Všerubech na Domažlicku

Ekonomie

 • 1. místo – neuděleno
 • 2. místo – Kristýna Misařová, 4.C
  Fenomén sdílené ekonomiky v ČR v 21. století
 • 3. místo – Valerie Cibulková, 4.C
  Ekonomický vliv herního průmyslu v USA v 21. století

Mezinárodní vztahy

 • 1. místo – Polina Sirotina, 4.B – postup do krajského kola
  Židé na území Běloruska
 • 2. místo – Valerie Cibulková, 4.C – postup do krajského kola
  Nacismus a komunismus
 • 3. místo – Matěj Faltus 4.B
  Češi, Poláci a Maďaři, středoevropská cesta a NATO

Psychologie

 • 1. místo – Kristýna Misařová, 4.C – 3. místo v krajském kole
  Hypnóza, její metody a využití
 • 2. místo – Markéta Majerová, 4.A
  Mentální anorexie
 • 3. místo – Hana Kosová, 4.C
  Alzheimerova choroba

Religionistika

 • 1. místo – Adele Feigl, 4.C
  Hnutí dobrovolné chudoby ve středověku
 • 2. místo – Johana Šebková, 4.C
  Talmud a jeho role v židovské společnosti
 • 3. místo – Lada Musijenková 4.B
  Návrat pravoslaví po pádu režimu v dnešním Rusku

Více informací o SOČ na stránce www.soc.cz.

 

Časopis SOČkař

 

VÍTĚZOVÉ SOČ 2017

Stát a právo

 • 1. místo – Vojtěch Kreuz 4.C, 1. místo v krajském kole (diplom), 5. místo v celostátním finále (výsledky)
  Trestní stíhání prvorepublikového poslance Viléma Kneborta v rámci procesu se Zelenou internacionálou
 • 2. místo – Viktorie Pifflová 4.B
  Proces integrace národnostních menšin do prvorepublikové společnosti ČSR
 • 3. místo – neuděleno

 
(více fotografií)

Moderní česká historie

 • 1. místo – Michaela Severinová 4.B
  Historicko politologický vývoj Československé republiky od jejího vzniku do počátku 30. let
 • 2. místo – Veronika Macková 4.A
  Československé vztahy se sionistickým hnutím a se státem Izrael v letech 1918–1952
 • 3. místo – Ema Pospíšilová 4.C
  Odbojová činnost v roce 1942 ve Zlínském kraji z pohledu Libuše Lakomé

Ekonomie

 • 1. místo – Kateřina Pospíšilová 4.B
  Stínová ekonomika a práce načerno v ČR 1993-2002
 • 2. místo – Hana Sklenářová 4.C
  Přijetí eura v České republice
 • 3. místo – Markéta Kučerová 4.C
  Dopady hospodářské krize na československou ekonomiku a vývoz ve 30. letech 20. století

Mezinárodní vztahy

 • 1. místo – Veronika Macková 4.A
  Ekonomická a vojenská spolupráce Československa s Egyptem v letech 1952-1970
 • 2. místo – Alena Jiskrová 4.B
  Migrační vlny cizinců v 2.pol.20.století a současná situace
 • 3. místo:
  Klára Pavlíková
  4.B
  Asasíni jako předchůdci moderního terorismu
  Jiří Svoboda 4.B
  Wahhábismus a Islámský stát

Religionistika

 • 1. místo – Kristýna Loužecká 4.B
  Šintoismus
 • 2. místo – Barbora Šmídová 4.B
  Náboženství přírodních národů
 • 3. místo – Anna Ovsíková 4.B
  Koncept New Age, jeho vývoj a spiritualita

Psychologie

 • 1. místo – Michaela Šmídová 4.B
  Náboženství z pohledu Sigmunda Freuda a jiných psychologů
 • 2. místo – Martina Bartošová 4.B
  Psychologie davu
 • 3. místo – Hana Sklenářová 4.C
  Nepříčetnost a snížená příčetnost

Více informací na SOČ na stránce www.soc.cz.

 

VÍTĚZOVÉ SOČ 2016

Stát a právo

 • 1. místo – Michal Zítek 4.C, postup do krajského kola SOČ obor 17 Politologie
  Právní režim kosmického prostoru a nebeských těles z pohledu mezinárodního práva
   
  (více fotografií)
 • 2. místo – Jan Zítek 4.C
  Vodní zákon a problematika vlastnictví vod v ČR
 • 3. místo – Marie Bláhová 4.A
  Dodržování práv zvířat v mezinárodním právu po roce 1945

Moderní česká historie

 • 1. místo – Adam Rosenheim 4.B, 2. místo v krajském kole SOČ obor 16 Historie (diplom)
  Generál Vilém Stanovský a jeho osud po 2. světové válce
   
  (více fotografií)
 • 2. místo – Johana Černochová 4.B
  Akce K – likvidace mužských řeholních řádů v dubnu 1950
 • 3. místo – Ondřej Tomášek 4.A
  Československé legie v Rusku z pohledu legionáře Františka Tomáška

Mezinárodní vztahy

 • 1. místo – Johana Černochová 4.B, postup do krajského kola SOČ obor 16 Historie
  Vývoz zbraní z České republiky do nedemokratických zemí
 • 2. místo – Dominik Kavřík 4.C
  Bitva o Mogadishu: nástup bitevní anarchie
 • 3. místo – Anna Řídká 4.B
  Odkaz politiky Henryho Kissingera

Moderní historie

 • 1. místo – Adam Rosenheim 4.B, 3. místo v krajském kole SOČ, obor 17 Politologie (diplom)
  Rozbor politické situace v Íránu s ohledem na dějiny 20.století
 • 2. místo – Zuzana Smetanová 4.C
  Vzestup moderního Japonska
 • 3. místo – Natálie Vaidišová 4.B
  Vznik východního bloku a jeho politický vývoj v letech 1944–1949

Ekonomie

 • 1. místo – Sandra Nouzáková 4.C
  Ekonomický růst ČR v roce 2015
 • 2. místo – Ondřej Nymburský 4.C
  Internacionalizace RMB /CNY- čínský jüan/
 • 3. místo – Petra Lehejčková 4.C
  Hospodářský cykly – teorie a skutečnost v rámci ČR

Religionistika

 • 1. místo – Zuzana Smetanová 4.C
  Christianizace artušovského mýtu
 • 2. místo – Martin Čihák 4.A
  Komparace tří psychologických pohledů na víru a náboženství
 • 3. místo – Dominik Kavřík 4.C
  Církev Ježíše Krista Svatých Posledních Dnů

Psychologie

 • 1. místo – Martin Čihák 4.A, postup do krajského kola SOČ obor 14
  Komparace tří psychologických pohledů na víru a náboženství 
   
 • 2. místo – Alžběta Bartoníčková 4.C
  Léčba mentální anorexie z pohledu pacienta
 • 3. místo – Martina Černá 4.C
  Poruchy příjmu potravy se zaměřením na anorexii a bulimii
 • 3. místo – Anna Horáková 4.B
  Vzájemný vliv jedince a davu

Více informací na SOČ na stránce www.soc.cz.

 

VÍTĚZOVÉ SOČ 2015

Ekonomie

 • 1. místo – Karel Růžička 4.B
  Vliv státního zřízení a příčiny nadprůměrného růstu ekonomiky a prosperity Singapuru po získání nezávislosti v roce 1965
 • 2. místo – Michal Vlasák 4.B
  Finanční podmínky a problémy Českého občana žijícího na státní sociální podpoře v současných ekonomických podmínkách
 • 3. místo – Josef Růžička 4.C
  Současná podniková fůze v ČR ze státoprávního a ekonomického pohledu

Stát a právo

 • 1. místo – Ondřej Bronec 4.A
  Problematika vztahu státu a církve Československu a „Restituční“ zákon vlády Petra Nečase
 • 2. místo – Kateřina Hošková 4.C
  Ekonomický smysl a právní odpovědnost provozovatele webového diskusního fóra
 • 3. místo – Nicol Ložková 4.D
  Práva žen v Sýrii v konfrontaci s právem šarí'a

Moderní historie (SOČ)

 • 1. místo – Anna Boučková 4.C, 4. místo KRAJSKÉ KOLO SOČ obor 16-dějepis
  Romové v kárném a posléze koncentračním táboře Lety u Písku a vývoj tohoto zařízení od srpna roku 1940 do současnosti
   
  (více fotografií)
 • 2. místo – Kateřina Kolací 4.D
  Historické příčiny vedoucí k rozdělení ČSFR v roce 1993 (MVz)
 • 3. místo – Dominika Uhrová 4.D
  Rehabilitace politických vězňů v 60. letech 20. století v ČSSR

Dějepis (SOČ)

 • 1. místo – Kateřina Doubková 4.C, 5. místo KRAJSKÉ KOLO SOČ obor 16-dějepis
  Vztahy Čechů a Němců v oblasti Kvildska a Borovoladska od r. 1935 do r. 1955
   
  (více fotografií)
 • 2. místo – Aleš Teichman 4.C
  Trutnovsko v období 1938-1945 se zaměřením na pracovní tábory Žacléř, Poříčí, Bernartice
 • 3. místo – Kateřina Hošková 4.C
  Tovaryšstvo Ježíšovo v obci Tuchoměřice a jejím okolí v letech 1621 - 1773

Religionalistika (SOČ)

 • 1. místo – Kateřina Hošková 4.C, 2. místo KRAJSKÉ KOLO SOČ obor 17-filosofie (diplom), návrh k postupu do CELOSTÁTNÍHO KOLA
  Komunita Chemin Neuf a její život v tuchoměřickém klášteře
 • 2. místo – Nicole Martincová 4.B
  Náboženské povědomí studentů AG
 • 3. místo – Dominika Uhrová 4.D
  Kosmogonie a kosmologie v pojetí starověkých národů Mezopotámie a Egypta

Psychologie I. (SOČ)

 • 1. místo – Kristýna Jelínková 4.B, 1. místo KRAJSKÉ KOLO SOČ obor 14-psychologie (diplom), postup do CELOSTÁTNÍHO KOLA
  Posttraumatická stresová porucha PTSD - Případová studie
 • 2. místo – Nikola Novotná 4.D
  Manipulace ovlivňující poznávací procesy jedince
 • 3. místo – neuděleno

Psychologie II.

 • 1. místo – neuděleno
 • 2. místo – Eliška Marková 4.B
  Posttraumatický stres jako důsledek Americké občanské války
 • 3. místo – Kristýna Irategeka 4.B
  Holotropní dýchání jako forma terapie a prostředek sebepoznání
 • 3. místo – Nicole Martincová 4.B
  Motivy studentů maturitních ročníků 2014/2015 pražských gymnázií při výběru VŠ

Mezinárodní vztahy (SOČ)

 • 1. místo – Karolína Bulíčková 4.B, postup do krajského kola
  Nezávislé Skotsko
 • 2. místo – Nikola Vincová 4.B
  Afghánský náboženský fundamentalismus a jeho příčiny
 • 3. místo – Karolína Spejchalová 4.D
  Historické předpoklady odsunu sudetských Němců z ČSR 1945-1946

Více informací na SOČ na stránce www.soc.cz.

 

VÍTĚZOVÉ SOČ 2014

Dějepis

 • 1. místo – Anna Libánská 4.D, 3. místo KRAJSKÉ KOLO SOČ (diplom)
  Třicetiletá válka a její vliv na změny osídlení Černokostelecka
 • 2. místo – Edina Balogh 4.C
  Trianonská smlouva a její vliv na připojení Maďarského království k nacistickému Německu
 • 3. místo – Angelique Truijensová 4.D
  Operace Market-garden a její následky na nizozemské civilní obyvatelstvo

Moderní historie

 • 1. místo – Zuzana Prokopová 4.B, postup do krajského kola
  Zpravodajsko-sabotážní skupina Tři králové
 • 2. místo - Edina Balogh 4.C
  János Kádár a "gulášový socialismus"
 • 3. místo - – Alena Kosová 4.C
  Pius XII. a Vatikán během druhé světové války

Stát a právo

 • 1. místo – Zuzana Roudnická 4.C
  Politika Apartheidu v JAR v 80. letech 20. století a její dopad na společnost
 • 2. místo - Alena Kosová 4.C
  Analýza státoprávního upořádání Protektorátu B+M 1939-1945
 • 3. místo - Valtr Kolban 4.D
  Právní normy týkající se nutné obrany a krajní nouze v podmínkách České republiky v praxi

Mezinárodní vztahy

 • 1. místo - Karim Skadrani 4.C, 2. místo KRAJSKÉ KOLO (diplom)
  Syrská občanská válka
 • 2. místa
  - Luna Cantillo 4.D
  Ekonomický aspekt válek na příkladě rusko-čečenského konfliktu
  – Kateřina Tučková 4.B
  Zahraniční reakce na srpnovou okupaci

Religionistika

 • 1. místo - Anežka Zákopčaníková 4.B
  Uctívání bóddhisattvů
 • 2. místo - Veronika Neužilová 4.B
  Původní postavení ženy v Islámu
 • 3. místo - Klára Kubíčková 4.B
  Megalitický komplex

Psychologie

 • 1. místo - Michaela Hohinová 4.C, 2. místo KRAJSKÉ KOLO (diplom)
  Diagnostika syndromu demence
 • 2. místo - Veronika Neužilová 4.B
  Lehká mentální retardace a ADHD - případová studie
 • 3. místo - neuděleno

Ekonomie

 • 1. místo – Daniel Martiška 4.A
  Právní a ekonomické aspekty monetární funkce ČNB vyplývající ze zákona 6/1993 Sb.
 • 2. místo – Michal Bodiš 4.B
  Porušování autorského práva na internetu, ztráty hudebního průmyslu
 • 3. místo – Oldřich Stejskal 4.D
  Analýza plánu a profitabilita roku 2012 2N Telekomunikace

Více informací na SOČ na stránce www.soc.cz.

 

VÍTĚZOVÉ SOČ 2013

Dějepis - Moderní historie

 • 1. místo – Petr Hotovec 4.B, 1. místo KRAJSKÉ KOLO SOČ (diplom) a postup do celostátního finále
  Vliv odsunutých Němců na zahraniční a vnitřní politiku NDR a SRN
 • 2. místo – Pavlína Krausová 4.B
  Druhá vlna české emigrace do Spojených států amerických
 • 3. místo – Václav Skořepa 4.C
  Jaltská konference a její vliv na utváření poválečné střední Evropy

Mezinárodní vztahy

 • 1. místo - Robin Semrád 4.B, 2. místo KRAJSKÉ KOLO SOČ (diplom) a postup do celostátního finále
  Margaret Thatcherová a evropská integrace
 • 2. místo - Filip Kouřil 4.B
  Arabská imigrace do Francie
 • 3. místo - Ekaterina Tkachenko 4.C
  Politický systém Ruské federace a politika Putina

Ekonomie

 • 1. místo – Petr Hotovec 4.B, 3. místo KRAJSKÉ KOLO SOČ (diplom)
  Vliv svobody dle liberálního pojetí na fungování ekonomiky
 • 2. místo – Ekaterina Tkachenko 4.C
  Cash flow (peněžní tok) a jeho vliv na řízení podniků v ČR
 • 3. místo – Jasmína Popovičová 4.B
  Vývoj společnosti Apple Inc. od roku 1996

Dějepis

 • 1. místo – neuděleno
 • 2. místo - Sára Flemrová 4.C
  Cesare Borgia a jeho rozporuplná role v italských dějinách
 • 3. místo - Barbora Havlíková4.C
  Sionismus a jeho vliv na vznik státu Izrael

Stát a právo

 • 1. místo – neuděleno
 • 2. místo - Pavlína Krausová 4.B
  Podmínky odebrání a přiznání svéprávnosti dle Občanského zákoníku
 • 3. místo - Petr Hotovec 4.B
  Co jsou Prezidentské dekrety, legalita dekretů presidenta Beneše
 • 3. místo - Barbora Havlíková 4.C
  Nekalá soutěž v ČR

Politologie

 • 1. místo - Václav Skořepa 4.C
  Fašismus a nacismus v československé politice
 • 2. místo - Prokop Šeferna 4.B
  Masakr izraelských sportovců při LOH v Mnichově roku 1972ně dědičné onemocnění
 • 3. místo - Anna Davidová 4.B
  Frakce Rudé armády (RAF)

Psychologie

 • 1. místo - neuděleno
 • 2. místo - Sára Haspeklová 4.A
  Drogy a pozměněné stavy vnímání
 • 3. místo - Kristina Kyselová 4.B
  Profilování pachatele a jeho význam při vyšetřování orgánů činných v trestním řízení

Více informací na SOČ na stránce www.soc.cz.

 

VÍTĚZOVÉ SOČ 2012

Dějepis

 • 1. místo – neuděleno
 • 2. místo – Renata Bartončíková 4.C
  Anglikánská církev, státoprávní vývoj v Anglii za vlády Jindřicha VIII.
 • 3. místo – Kateřina Thomková 4.B
  Woodstock
 • 3. místo – Barbora Smyčková 4.B
  Řád chudých rytířů Krista a templu Šalamounova - řád rytířů, obchodníků, bankéřů

Moderní historie

 • 1. místo - Martin Hampejs 4.B, postup do krajského kola
  Jindřich Žilka
 • 2. místo - Anežka Ťuláková 4.B
  Zanikající kultura Sámů a jejich pozice v Norsku
 • 3. místo - Kateřina Kubišová4.B
  Československý poúnorový exil - vznik Rady svobod. čsl.

Mezinárodní vztahy

 • 1. místo – neuděleno
 • 2. místo – Barbora Šmehýlová 4.C
  Jan Pavel II. a polské hnutí Solidarita 1979-1980
 • 3. místo – Martin Hampejs 4.B
  Mezinárodní politika v Portugalsku v období 2. sv. války
 • 3. místo – Alžběta Kolářová 4.A
  Světová ekonomická krize 2007

Stát a právo

 • 1. místo – neuděleno
 • 2. místo - Jana Mahlerová 4.B
  Zrušení šlechtických titulů v ČSR v roce 1918
 • 3. místo - Daniel Res4.C
  Vznik a počátky organizovaného zločinu - sicilská mafie

Religionistika

 • 1. místo – Veronika Truhlářová 4.A
  Voodoo
 • 2. místo - neuděleno
 • 3. místo - neuděleno

Psychologie

 • 1. místo - Daniel Res 4.C, postup do krajského kola SOČ
  Chování člověka v boji a psychologie velení a řízení boje
 • 2. místo - Tereza Pokorná 4.A
  Huntingtonova choroba - autozomálně dominantně dědičné onemocnění
 • 3. místo - Veronika Truhlářová 4.A
  The Violence of the "Serial Killers"

Ekonomie

 • 1. místo - Jaroslav Štěpán 4.A
  Vývoj nezaměstnanonsti v ČR od roku 1993 do 2011 a její vliv na ekonomiku
 • 2. místo - Barbora Šmehýlová 4.C
  Srovnání odpisů z daňového přiznání za rok 2011 ČR-SR
 • 3. místo - Veronika Winklerová 4.A
  Teorie externalit v environmentální ekonomii

Více informací na SOČ na stránce www.soc.cz.

 

VÍTĚZOVÉ SOČ 2011

 
(více fotografií)

Stát a právo

 • Barbora Studihradová 4.D, 1. místo v krajském kole, 1. místo v celostátním kole SOČ (diplom)
  DNA jako důkaz /Problematika národních DNA databází a využívání analýzy DNA ve forenzní vědě/
 • 1. místo - Robin Kraffer 4.C, postup do krajského kola SOČ
  Komparace volebních systémů států Evropy a jejich důsledků na politické prostředí
 • 3. místo - Hana Keményová 4.B, postup do krajského kola SOČ
  Poválečná retribuce v Československu

Dějepis

 • 1. místo – Alena Křivánková 4.B
  Maxmilien Robespierre a jeho úloha během Teroru za Velké francouzské revoluce
 • 2. místo – Anežka Tomášková 4.B, postup do krajského kola SOČ
  Legionáři v Rusku – divoká jízda
 • 3. místo – Jaroslav Hájek 4.B
  Osud posledních Romanovců

Moderní historie

 • 1. místo - Alena Křivánková 4.B, 2. místo v krajském kole, 3. místo v celostátním kole SOČ (diplom), cena ASUD za práci v oboru historie
  Pierre Mendés France a kritika politického systému francouzské 5. republiky
 • 2. místo - Tereza Pošarová 4.C
  Historické a státoprávní podmínky vedoucí k rozdílnému začleňování Finska ČR do evropských struktur
 • 3. místo - neuděleno

Mezinárodní vztahy

 • 1. místo – neuděleno
 • 2. místo – Jan Czech 4.B
  Třetí odboj a bratři Mašínové
 • 3. místo – Hana Kemenyová 4.B, Současná Kuba
                     Tomáš Rosendorf 4.B, Olympijské hry, svátek míru …a strachu

Ekonomie

 • 1. místo - Filip Staněk 4.A, 2. místo v  krajském kole SOČ
  Negativní externality v rámci ekonomické teorie a jejich řešení
 • 2. místo - Robin Kraffer 4.C
  Evropský sociální stát a jeho chápání dle základních ekonomických škol a srovnání jeho podob
 • 3. místo - Marika Schimonová 4.D
  Multi-level marketing a jeho aplikace v ČR

Psychologie

 • 1. místo - Aneta Vopálková 4.D
  Rizikové faktory u mentální anorexie
 • 2. místo - Jan Brakenhoff 4.B
  Halucinogenní drogy a lidská psychika
 • 3. místo - Lucie Bartošová 4.B
  Řešení problémů vzniklých z narušených vazeb mezi rodiči a jejich potomky pomocí rodinných konstelací

 

VÍTĚZOVÉ ŠKOLNÍHO KOLA SOČ 2009–2010

Dějepis (dvouletý seminář)

 • 1. místo – Barbora Hoduláková, 4.D, postup do krajského kola SOČ
  Anabáze československých dobrovolníků do Velké Británie během II. světové války
 • 2. místo – Dagmar Jegerová, 4.C, postup do krajského kola SOČ
  Pátrání po Josefu synu Jákobově
 • 3. místo – Diana Štelová, 4.C, postup do krajského kola SOČ
  Vliv komunistického režimu na českou současnost

Dějepis (jednoletý seminář)

 • 1. místo – Kristýna Látalová, 4.D
  Sibiřská anabáze československých legií při návratu do vlasti
 • 2. místo – Vuk Djukič, 4.C
  Miloš Obrenovič vs. Osmanská říše
 • 3. místo – Kateřina Davidová, 4.D
  Snaha Guye Fawkese o svržení vlády ve Velké Británii v 17. století

Mezinárodní vztahy

 • 1. místo - Vojtěch Vondra, 4.B, postup do krajského kola SOČ
  Írán: hrozby a řešení
 • 2. místo - Denisa Yaka 4.D, postup do krajského kola SOČ
  Vznik Turecké republiky a Mustafa Kemal
 • 3. místo - Barbora Ernygrová 4.C
  Nástup Fidela Castra k moci
 • Johana Krejčíková 4.D - Význam imigrace pro Kanadu

Stát a právo

 • 1. místo - Lucie Čtrnáctá, 4.D
  Konfiskace soukromých zemědělců v Československu v 50. letech
 • 2. místo - Michaela Nováková 4.C
  Vypořádání majetkových poměrů před vstupem do manželství
 • 3. místo - Veronika Marušáková 4.B
  Eichmannův proces

Ekonomie

 • 1. místo - Ilona Rázová 4.C
  Finanční arbitr České republiky
 • 2. místo - Jan Turek 4.C
  Treasury Management v České republice
 • 3. místo - Jakub Jirásek 4.B
  Ekonomická krize 1929 a 2008 v USA a jejich porovnání

Psychologie

 • 1. místo - neuděleno
 • 2. místo - Mirka Fraňková 4.C
  Sny (zaměření na teorii S. Freuda)
 • 3. místo - Tereza Valčíková 4.C
  Sexualita sadismu a masochismu 

VÍTĚZOVÉ ŠKOLNÍHO KOLA SOČ 2008–2009

Dějepis

 • 1. místo – Kristýna Mixová, 4.A
  Smrt Jana Masaryka ve výpovědích
 • 2. místo – Lucie Baťhová, 4.A
  Česká kolaborace za 2. světové války a retribuční dekrety presidenta republiky
 • 3. místo – neuděleno

Mezinárodní vztahy

 • 1. místo - Petra Šťastná, 4.B
  Chorvatská menšina v Česku (postup do krajského kola SOČ)
 • 2. místo - Kristýna Mixová 4.A
  Zahraniční reakce na vyhlazení Lidic
 • 3. místo - Petra Minčičová 4.A
  Východní Timor - cesta k nezávislosti

Stát a právo

 • 1. místo - Matěj Dědina, 4.C
  Řešení úpadku v České republice: Insolvenční zákon vs. Zákon o konkurzu a vyrovnání
 • 2. místo - Zuzana Zajíčková 4.B
  Interpol
 • 3. místo - Denisa Vostárková 4.C
  Vyživovací povinnosti na dítě v ČR

Psychologie

 • 1. místo - Kristýna Čejdová 4.B
  Gestalt terapie jako existenciální setkání dvou lidí
 • 2. místo - Alžběta Stříbrná 4.B
  Svoboda k smysluplnému žití
 • 3. místo - Anna Hlaváčková 4.C
  Působení pohádek na dětskou psychiku a jejich vliv na emocionální a sociální vývoj