Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).

Akademické gymnáziuma Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,školy hlavního města Prahy

Evropský parlament mládeže / European Youth Parliament

EYP na AG v 1. pololetí 2021/2022

Děkujeme všem studentům 1. a 2. ročníků, kteří se zúčastnili Regionálních konferencí EYP v Liberci a Třebíči 2021 za skvělou reprezentaci naší školy. Zároveň přejeme všem vybraným delegátům hodně úspěchů a příjemných zážitků získaných během Národní konference, která proběhne v březnu 2022 v Pardubicích.

 

EYP Day na AG, 5. 10. 2021

Dne 5. 10. 2021 byl zorganizován na naší škole Den Evropského parlamentu mládeže, během kterého byly vybrány 2 skupiny studentů z 1. a 2. ročníku, které budou reprezentovat naši školu na Regionální konferenci v Liberci (22. – 24. 10. 2021) a také v Třebíči (12. – 14. 11. 2021).
Děkujeme všem za účast a gratulujeme vybraným delegátům!

   

 

Mezinárodní digitální konference EYP (IS Milano 2021), 26.4.–2.5.2021

 

2. Digitální národní výběrová konference, 25.–28. 3. 2021

 

1. Digitální národní výběrová konference, 5.–8. 11. 2020

Poprvé v historii Evropského parlamentu mládeže ČR se národní konference 2020 vzhledem k pandemii koronaviru musela konat v digitálním prostředí. Za naši školu se této celorepublikové akce zúčastnili studenti 2. ročníku Yana Panchenko a Daniel Janda. Svých rolí se oba během konference zhostili na výbornou a to byl také důvod, proč byli předsednictvem EYP vybráni reprezentovat Českou republiku i na mezinárodních akcích.

The 1st Digital National Selection Conference (5th–8th November 2020)
The organizers were not presented with a simple job, but in my opinion, they managed to create an amazing experience for everybody involved. We were always reminded early enough to join all the activities, and we could ask anyone if we were experiencing any sort of trouble. It was sad that we did not get to see all the participants in person. However, I feel like we have bonded greatly despite the situation. Even before the conference officially started, many of the participants had already started bonding in the common channels, playing Among Us or just chatting, and work had also been started by then, with all of the delegates working on their fact sheets or presentations. The whole conference was an amazing experience and I am looking forward to what EYP has to bring in the future. I would also like to use this opportunity to invite all of you who have never tried EYP to apply for the next session, which takes place in March of 2021 in Litomyšl. You might meet some of us as part of the organizing team or even the chairs team. Mainly, you will get to meet tons of like-minded people and be able to discuss real-world problems. You will also learn a ton of new soft skills, all in a very appealing and fun way.

Daniel Janda (2.A)

 

Regionální konference EYP v Uherském Hradišti, 22.–24. 11. 2019

Delegáti: A. Dostálová (1.C), A. Mondelli (1.C), L.Grulichová (1.D), M. Rubinová (2.D)
certifikát o účasti

 

Regionální výběrová konference EYP v Táboře, 1.–3. 11. 2019

Delegáti: A. Niederlová (1.D), D. Janda (1.A), J. Panchenko (1.A), K. Machek (2.D)
certifikát o účasti

Regional Selection Conference Tábor 2019 (delegates from AG Štěpánská):
For most of us it was our first time being a part of such an extraordinary event and we were really surprised by the quality of organisation. This was supported by the fact, that all of the chairs, organisers and other officials were just such great people.
We were each part of a different committee, these being DROI, ENVI I, ENVI II, and FEMM and we can collectively agree that all of chairs were of very significant help to our committees. In addition, we met a lot of wonderful, lovely and fascinating people.  In the end, I think we all together with our committee members and chairs did our best to create the best resolutions that we were capable of writing.
On the other hand, what is not at all similar are our opinions on the panel debate, that took place on Saturday evening. Some of us think it wasn’t well organized and that the topics were not interesting, however some of us found it completing and engaging. Except for this, we all greatly enjoyed this session and we would love to go to the National Selection Conference Kroměříž 2020, in March next year.

Daniel Janda (1.A)

 

EYP Day (účast 1. a 2. ročníku), 4. 10. 2019

 

Prezentace o EYP (pro 1. ročník), 1. 10. 2019

 

Mezinárodní zasedání Evropského parlamentu v Rotterdamu, 13.–21. 10. 2018

As a Delegate at Czech sessions, I often heard others praising international sessions. And, honestly, I didn’t really believe that international sessions were better, I thought they were overrated and too expensive. However, after Rotterdam 2018, I changed my opinion. I spent a little over 8 days in Rotterdam and those 8 days were the most eventful days of my life. I got to meet Ms. Jana Rejnišová, the Czech Ambassador in The Hague and talk to Mr. Douwe Boeijenga, the CEO of the biggest bike insurance company in the world. I met my committee, 15 wonderful people from 15 countries. I discussed our resolution with them, had a speech in General Assembly and received a post-it note with ‘AMAZING!’ written on it afterwards. Now I know — international sessions are better than any other.

 
(Committee Work, Map of Europe – the Delegations assembled themselves as a map of countries they are representing)

Když jsem byla na českých zasedáních EYP jako delegát, vždy jsem slyšela, že mezinárodní zasedání jsou mnohem lepší. A musím přiznat, že jsem tomu moc nevěřila. Myslela jsem, že mezinárodní zasedání se přeceňují a jsou zbytečně drahá. Ale to se všechno změnilo po Rotterdamu 2018. V Rotterdamu jsem strávila víc než 8 dní, které byly tak bohaté na události, že patří k nejzajímavějších dnům v mém životě. Měla jsem možnost potkat paní Janu Rejnišovou, českou ambasadorku v Haagu a pana Douwe Boeijenga, ředitele největší pojišťovny kol na světě. Seznámila jsem se se svou komisí, 15 úžasnými lidmi z 15 různých států, měla jsem projev při Valném shromáždění, a poté co skončil, dostala jsem papírek, na kterém bylo napsáno jenom slovo ,ÚŽASNÉ!’ Teď už můžu s jistotou říct, že mezinárodní zasedání jsou lepší než jakákoliv jiná.

Sophie Serebryanaya, 2.C

 

Národní výběrová konference v Karlových Varech

Konference proběhne ve dnech 22. – 25. 3. 2018, AG budou reprezentovat studenti S. Serebryanaya (1.C), K. Voska (2.A), J. Součková (2.B), D. Procházka (2.C).

 

Národní výběrová konference v Českých Budějovicích

Ve dnech 24. – 26. 11. 2017 proběhla Regionální konference EYP v Českých Budějovicích, na jejíž skvělé organizaci se podílely studentky Akademického gymnázia  V. Hauerová (4.D), V. Dytrychová (4.D). P. Sirotina (4.B) a  K. Martinčová (3.C).  Za naši školu se účastnili studentky a studenti z 1. a 2. ročníků, a to S. Serebryanaya (1.C), J. Součková (2.B), J. J. Rychtár (1.C) a D. Procházka (2.C).  Děkujeme za vynikající reprezentaci a těšíme se na účast v kole národním.

 

Národní výběrová konference v Písku

Ve dnech 23. – 26. 3. 2017 se konala Národní výběrová konference v Písku. Naše gymnázium reprezentovala tříčlenná delegace: Polina Sirotina, Tomáš Klaus a Karolína Martinčová. Do mezinárodních kol jsem postoupila pouze já a dostala jsem možnost vybrat si mezi 3 oblastmi – nakonec výběr padl na Mezinárodní fórum v Basileji, které se bude konat v dubnu 2018 a potrvá 8 dní.
Mimo jiné jsme si s Poli vyzkoušely účast na Evropském parlamentu mládeže také trochu z jiné strany. V rámci českého EPM proběhla v dubnu nová volba presidenta a kontrolní komise, poté následovalo i přijímání nových koordinátorů pro různé pozice. Byla jich celá řada na výběr a řekla jsem si, že by bylo zajímavé se pokusit na některé přihlásit. Nakonec jsem byla zvolena koordinátorkou pro finance, což ve zkratce znamená být asistentkou místopředsedy pro finance EPM, a Poli byla zvolena koordinátorkou pro vzdělávací program. Jsme zvědavé a těšíme se, co všechno nám tato nová zkušenost přinese.

 

 

From 23rd to 26th March, National Selection Conference took place in Písek. My school was represented by a delegation consisting of 3 students/delegates (Polina Sirotina, Tomáš Klaus and Karolína Martinčová). I was the only one who got through to the international rounds. I had the opportunity to choose from 3 destinations where these International conferences will be held. Eventually, I decided to represent my school at the International Forum of Basel in Switzerland which will take place in April 2018 and will last 8 days.
Apart from participating in European Youth Parliament as delegates, we enjoyed everything from the other side, too. In the Czech EYP there were new elections of the President and Control Commission of EYP CZ. This was followed by recruiting new coordinators for various positions. There were plenty of them and me and Polina decided to try it out. I filled the applications for three of them and was chosen to be a new Coordinator for Finance, which basically means I am now an assistant of Vice-President for Finance, and Poli was chosen to be a Coordinator for Education Programme. We are curious and excited about the upcoming new experience.

Karolína Martinčová, 2. C

 

Regionální výběrová konference v Pardubicích

Ve dnech 25.–27. 11. 2016 se výprava studentů našeho gymnázia zúčastnila Regionální výběrové konference Evropského parlamentu mládeže. Naši studenti spolu s více než devadesáti dalšími delegáty pracovali v komisích na různých politických a společenských tématech a své výsledky pak prezentovali na generálním shromáždění pod dohledem mezinárodní poroty. Pokud uspějí postoupí do celostátního kola v Písku. Budeme jim držet palce!

  
(další fotografie)

EYP Day na AG

Dne 21. 10. 2016 se uskutečnil na naší škole Den Evropského parlamentu mládeže, v jehož průběhu byla zformována družstva, která budou reprezentovat naší školu na celostátním setkání v Pardubicích. Budeme jim držet palce!

    
(více fotografií)

18. Národní výběrová konference v Liberci

Tým našeho gymnázia uspěl na celorepublikovém setkání Evropského parlamentu mládeže, které se konalo v březnu v Liberci. Dvě naše delegace tak získaly příležitost zúčastnit se mezinárodních setkání ve Švýcarsku a na Kypru. Jejich úsilí a úspěchy budiž inspirací všem ostatním. Gratulujeme!

Předkola 18. Národní výběrové konference

Dvě delegace studentů AG, se zúčastnily modelového zasedání Evropského parlamentu mládeže, které proběhlo 24. 1. v Praze. Obě delegace uspěly a postupují do krajského kola v Liberci. Gratulujeme!

17. Národní výběrová konference ve Zlíně

Michal Kytnar (3.A) byl vybrán jako individuální delegát ze 17. Národní výběrové konference ve Zlíně, aby reprezentoval naši školu, Českou republiku a EYP Czech Republic na jednom z mezinárodních fór. Srdečně gratulujeme!


 

Předkola 17. Národní výběrové konference

Ve dnech od 24. do 26. ledna proběhla v prostorách Magistrátu hlavního města Prahy pražská předkola, kterých se zúčastnilo 174 středoškolských studentů z celkového počtu 36 škol. Úkolem tříčlenné poroty bylo vybrat celkem 80 delegátů, kteří se v březnu tohoto roku zúčastní 17. Národní výběrové konference Zlín. Kritéria výběru byla připravenost delegace, konstruktivnost argumentů, spolupráce v týmu, jazyková vybavenost a také kvalita eseje na dané téma. Na základě těchto kritérií bylo vybráno 17 školních delegací a 12 individuálních účastníků, kteří na NVK postupují.
Za Akademické gymnázium postoupila studentka 3.B Anna Řídká jako individuální delegátka.

 
 

3rd Northern Regional Session of EYP Sweden

The 3rd Northern Regional Session of EYP Sweden took place in Umeå between 7th – 9th November 2014. A Regional Session is an important step in the delegate selection process, it is usually the first session, in which the delegates participate and is therefore the first impression they get from the European Youth Parliament. For us in the official team it was an opportunity to show first-timers how the organisation works, how a session is constructed, and what they can expect from further involvement in EYP. It was of course a weekend of political debate riddled with fun and interesting people to meet.

My job as Editor of the session was to secure media output in the form of visual coverage. I had three journalists on my team, one member, however, had lost her ID card at an airport and couldn’t join us in Sweden. She wished to help and chose to edit photos from abroad, which greatly improved our time-management. The remaining two journalists took care of six committees and from their material I could make a session video for each day. We then published the content online, providing the participants with tangible memories.

In conclusion, the session went very well, the newcomers to EYP were very excited about our material, more importantly about their own impact on the session. They seemed eager to continue their involvement and felt their opinions had been voiced as nowhere else.

 

3. severní regionální zasedání EPM Švédska se konalo v Umeå od 7. do 9. listopad u 2014. Regionální zasedání je důležitým stupněm ve výběru delegátů na větší zasedání, je většinou prvním zasedáním, kterého se delegáti účastní, tudíž je prvním dojmem, který mají z Evropského Parlamentu Mládeže. Pro nás z „officials“ týmu to byla příležitost ukázat prvně se účastnícím, jak organizace funguje, z čeho se skládá zasedání a co mohou očekávat, budou-li se dále angažovat v EYP. Byl samozřejmě víkend politických debat plný zábavy a zajímavých lidí.

Mou prací editora bylo zajistit mediální pokrytí zasedání formou vizuálního materiálu. Ve svém týmu jsem měl tři žurnalisty, jedna členka ovšem ztratila na letišti svůj občanský průkaz a tak se nemohla k nám připojit ve Švédsku. Chtěla pomoci, jak mohla, a rozhodla se upravovat fotky v zahraničí, což velmi zlepšilo naši práci s časem. Další dva žurnalisti se starali o šest komisí a z jejich materiálu jsem mohl udělat video na každý den. Následně jsme zveřejnili naši práci na internetu, abychom opatřili účastníky zasedání hmotnými vzpomínkami.

Ve výsledku proběhlo zasedání velmi dobře, nováčci v EPM byli z naší práce velmi nadšení, co bylo ovšem důležitější, byli nadšení ze své vlastní účasti na zasedání. Vypadali, že jsou dychtiví pokračovat v EPM a měli pocit, že své názory mohli konečně plně vyjádřit.

Gregor Bauer, 4.D


1st International Forum of EYP Ireland

The first international forum of EYP Ireland took place from 27th October to 3rd November 2014 in the historical city of Cork. It was indeed a great privilege to take part in this forum, representing the Czech Republic with the rest of our lovely, talented Czech delegation.

The international forum itself was held in a spirit of green innovation. Each session topic presented a set of challenges and opportunities of the fast paced and ever developing world of technology we currently live in. The aim of the forum was to collectively come up with green and innovative solutions to some of today's most pressing issues.

This landmark EYP event in Cork welcomed more than 120 bright young delegates from various member states all across Europe. We, the delegates, were then assigned to one of the 10 committees, each with their own topics to debate, problems to tackle and, by the end of the session, resolutions to be made. The committee topics, the body and soul of the session, were carefully chosen to look at problems that affect the European Union in numerous ways. Some of the topics discussed at the forum were, amongst many others, the regulation of growing waste trade market (ENVI II), questions concerning the implementation of a circular economy in the EU (ITRE), or the EU's competences towards combating the barbaric terrorist actions of the Islamic State (AFET I - a committee of which I was a proud member of).

  

The session in Cork kicked off with two days of intense committee work, during which we got to understand our field of expertise fully and also learnt how to come to a solution to a problem on which we all agreed in a coherent single voice. Personally, committee work is my favourite part of the whole session experience. Not only do we get to exchange ideas with people from so many different backgrounds and of so many different opinions, but we also get the chance for our own voice to be heard and contribute to a passionate discussion. And just during the first day of committee work alone, I have experienced what I think was the best debate in my whole life. Now, I do not wish to get too sentimental in this report, however I think it is during those debates when we realise the complexities of today's issues, whether it be foreign affairs or not, we get to look at problems from different perspectives, and even discuss things such as philosophy and morality.

However, all of this intense debating, writing and sometimes even arguing, serves one very important function. All the hard work goes to writing a concrete resolution which presents various new legislation, campaigns and innovative ideas to resolve the main challenges posed by a given topic. A committee then must present and defend their resolution before the honourable board and delegates who themselves decide whether the resolution gets passed or not. This formal event, a process of discussion and voting is called the General Assembly. This forum's General Assembly was held in the representative venue of Aula Maxima at the prestigious University College Cork.

When we were all done with our work and the sun came down, it was time to go out and socialise. The rich session "after hours" programme was an opportunity for us to unwind, relax, dance and talk to some really cool people. This programme involved a range of interesting evening events such as EuroVillage, where we representing the Czech Republic some of our best national food and drinks and also munched on various international treats., EuroConcert, where we showed our talents, and not to forget, the typically Irish culture night!

In the end, it is fair to say that the international forum at Cork was a real adventure and a one-of-a-kind experience that we all thoroughly enjoyed. We got to debate today's hottest topics, make a ton of friends, learn how to play hurling and how to poorly imitate Michael Flatley while breaking our legs to Celtic music.

Lastly, I would like to express my deepest gratitude to my school, AG Štěpánská, that has supported me through all my EYP related activities, including of course, the international forum in Cork.

Anna Řídká, 3.B

  

Během sedmi dnů od 27. října do 3. listopadu 2014 se odehrálo 1. mezinárodní fórum EYP Ireland v historickém srdci Irska, městě Cork. Zúčastnit se tohoto zasedání bylo pro mě velkou ctí, zvláště pak, když jsem mohla reprezentovat Českou republiku s ostatními členy naší nadané a milé české delegace.

Samotné fórum se neslo v duchu „zelené inovace“. Každé téma prezentované na tomto fóru tak představovalo mnohé výzvy, ale i příležitosti spjaté s každodenním životem v dnešní technologicky vyspělé a neustále se přeměňující společnosti. Hlavním účelem tohoto mezinárodního fóra bylo navrhnout inovativní a "zelená" řešení, pro některé z dnešních palčivých problémů.

Toto zasedání, které se stalo mezníkem v historii EYP Ireland, letos přivítalo více než 120 mladých delegátů z celé Evropy. My delegáti jsme byli rozděleni každý do jedné z deseti komisí. Každá komise pak debatovala o svojí problematice, řešila zásadní otázky a na konci zasedání předložila svoji finální rezoluci. Témata letošního fóra byla pečlivě vybrána tak, aby se především týkala dnešních problémů narušujících zdravý chod Evropské unie. Mezi tato témata patřila mimo jiné: regulace globálního obchodu s odpadem (ENVI II), otázky týkající se zavedení cirkulární ekonomiky v EU (ITRE) či kompetence EU v pozastavení aktivity barbarské teroristické skupiny Islámský stát (AFET I – komise, jejímž čestným členem jsem byla).

Zasedání v Corku odstartovalo dvěma dny intenzivní práce v komisích, během níž jsme plně porozuměli naší oblasti expertizy a také se naučili tomu, jak kolektivně dospět k řešení problémů, na kterém se jako celek dokážeme shodnout. Za sebe musím říct, že práce v komisích je moji vůbec nejoblíbenější částí EYP zasedání. Práce v komisích nám umožňuje vyměňovat si mezi sebou názory a různé pohledy na věc s mladými lidmi z celé Evropy. Navíc dostáváme při práci v komisích šanci k tomu, aby bylo naše nápady i náš hlas slyšet. A bylo to už během prvního dne práce v komisích, kdy mi byla dopřána snad nejlepší vášnivá debata v mém životě. Opravdu bych teď nechtěla, aby to vyznělo příliš sentimentálně, avšak myslím si, že právě během takovýchto diskuzí si uvědomujeme spletitost aktuální politické situace (ať už se jedná o mezinárodní vztahy či ne), jsme nuceni podívat se na problematiku z jiného úhlu, a navíc můžeme diskutovat i o takových věcech, jako je filosofie či morálka.

Všechno toto intenzivní debatování, psaní a často i dohadování však vede ke zdárnému konci. Tvrdá práce v komisi je totiž základem každé dobré rezoluce, která prezentuje návrh řešení mnoha problémů, se kterými se musela daná komise vypořádat. Rezoluce ve své finální podobě obsahuje návrhy v oblasti legislativy, kampaně a mnoho dalších inovativních řešení. Komise pak musí svou rezoluci obhájit před váženou komisí a ostatními delegáty, kteří rozhodují, zda bude rezoluce odhlasována, či ne. Tento proces demokratického hlasování je součástí formální události zvané plenární shromáždění. V Corku bylo plenární shromáždění uspořádáno v reprezentativních prostorách prestižní univerzity UCC.

S úderem osmé hodiny však přišel čas na zábavu a různé společenské akce. Bohatý doprovodný program zasedání nabízel možnost bavit se, relaxovat, zatančit si a dát se do řeči s mnoha zajímavými lidmi. Program obsahoval takové akce jako EuroVillage, kde jsme jako Česká republika nabídli to nejlepší z naší kuchyně a zároveň ochutnali mezinárodní speciality; EuroConcert, kde jsme předvedli své talenty…, a nesmíme opomenout ani typicky irský večer tance a hudby!

Na závěr je nutno říci, že toto mezinárodní fórum v Corku bylo pro nás všechny velkým dobrodružstvím a nezapomenutelným zážitkem, ze kterého určitě budeme nadále mnoho těžit. Měli jsme možnost debatovat o závažných problémech dneška, navázat nová přátelství, naučit se hrát "hurling" a tančit jako Michael Flately.

A konečně bych také chtěla vyjádřit mé hluboké díky naší škole, AG Štěpánská, za její podporu všech mých EYP aktivit a výjezdů, včetně letošního mezinárodního fóra v Corku.

Anna Řídká, 3.B


4th International Forum of European Youth Parliament Albania

From 7th to 14th September the 4th IF of EYP Albania took place in Pogradec, a wonderful city on the southern tip of Lake Ohrid, opposite the magnificent mountains of the Galichica National Park. Around 150 young people attended the session, a get together of a variety of European countries’ promising young minds, youngsters divided up into different roles and committees.

The programme of the session started with a day and a half of teambuilding, but my engagement, as member of the officials’ team, began a day prior to that. As editorial assistant, therefore co-leading the media team, I also provided training for the journalists, which is a position I had had the pleasure to assume several times before.

After teambuilding, as is customary, came committee work, which would result in a fruitful debate in the last part of the session, the general assembly (GA). But in order for the delegates to fully understand the structure of the GA, the media team held a Mock GA, a mock debate on an improvised resolution, which explains the dos and don’ts, and parts of the GA.

In conclusion, the session was a great success, as was confirmed from positive feedback from excited delegates and officials. We, as the media team, were producing coverage of each event in the form of videos and photography, and supplied the delegates with interesting written work through issues of the session newspaper.

  

Od 7. do 14. září se v Pogradci, krásném městě na jižním okraji jezera Ohrid, naproti velkolepým horám Národního Parku Galičica. Zasedání se účastnilo kolem 150 mladých lidí, bylo to setkání slibných mladých myslí z řady evropských zemí, mladistvých rozdělených podle odlišných rolí a komisí.

Program zasedání začal dnem a půl "teambuildingu", můj závazek, jako člen ‚officials‘ týmu, začal však den předtím. Jako asistent editora, tudíž spolu-veda mediální tým, poskytl jsem trénink žurnalistům, což je pozice, kterou jsem měl tu radost dříve zaujmout již několikrát.

Po "teambuildingu", jak je zvykem, přišla práce v komisi, která vedla k velmi plodné debatě v poslední části zasedání, ve valném shromáždění. Avšak aby delegáti plně rozuměli struktuře valného shromáždění, mediální tým uspořádal tzv. Mock General Assembly (strojené valné shromáždění), sestrojená debata o improvizované rezoluci, která vysvětluje průběh valného shromáždění.

Ve výsledku bylo zasedání velkým úspěchem, jak potvrdila zpětná vazba od nadšených delegátů a vedoucích. My, jako mediální tým, jsme vytvářeli zpravodajství o každé události v podobě videí a fotek, také jsme delegáty zásobovali zajímavými články skrze vydání novin zasedání.

Gregor Bauer, 4.D


The European Forum 2014 in Poděbrady

One of this year's most awaited and looked-forward-to EYP sessions took place between the 22nd to 27th July in the pictoresque spa town of Poděbrady. This European Forum was also my very first all European EYP experience. In the EYP jargon, an European Forum is known as something of a "Holy Grail" event, where more than 100 young Europeans from all over the EU gather to share their passion and interest in today's pressing issues, that not only affect our Union but the world in general. That being said, I was a bit anxious before going, overwhelmed by the session's importance and all the novelties surrounding it. However all the concerns that an "EYP rookie" may have, quickly disappeard. From the pink EFO attendance braclets and always helpful organisators to the overall atmosphere, every aspect of the session turned out to be absolutely brilliant and made for an unforgettable experience.

 
(více fotografií)

The 6 days we spent in the enlightened company so typical for the EYP, were very special indeed. Not only was this European Forum hosted by The Czech Republic, but the forum was also one of the highlights of the 550th Anniversary Commemorations of King George’s Peace Initiatives. Therefore, not only we got the chance to learn about current political issues but also about the historical importance of democracy and free trade, highly promoted by King George of Poděbrady himself back in the 15th century.

The much anticipated programme of the Forum was what made the session truly "royal". After we've all bonded during the team building, it was time for us to really immerse ourselves in our topics. During the session, each committee has worked hard and done tons of research to present themselves and their final resolutions as best as they possibly could. Some of the many arguments presented by the committees included questions concerning the petrol situation and relationships between Russia and the EU (AFET I), diminishing growth rates of the economy (ECON, a committee which I was part of) and the very real threat of raging extremism in the European Parliament (DROI).

Yet, the European Forum in Poděbrady wasn't just a week of intellectual enrichment. It was also an opportunity to socialise and practise foreign languages (English, French, bits and pieces of Italian) during many fun activities. One simply cannot forget to mention the Royal Costume Party, fancy Gala evening or the rewarding physical work of local tree planting.

As the last day approached us and we slowly but surely had to separate, at least for a little while, we all swore"friendships forever" running around, getting as many contacts as possible, occasionally shedding a tear or two. I think, it is safe to say that all of us walked away from this experince enriched on many levels. We've all learnt new things, got to know new culters and, hopefully, widen our perspectives on many different issues. Which I think is, ultimately, most important.

Anna Řídká, 3.B


Letošní European Forum Evropského parlamentu mládeže, které proběhlo od 22. do 27. července v pitoreskním lázeňském městě Poděbrady, bylo jedno z nejočekávanějších setkání EYP tohoto roku. Navíc bylo toto Evropské fórum mým prvním celo-evropským zážitkem za dobu mé práce v EYP. V EYP hantýrce je "Evropské fórum" známo jako jakýsi "Svatý grál" našich setkání, kde se obyčejně schází více než 100 mladých Evropanů ze všech koutů 28 evropských států. Zde potom mají mladí "EYPers" prostor sdílet svoji vášeň a zájem týkající se dnešních palčivých problémů, ovlivňujících nejen naši Unii, ale i celý zbytek světa. A možná i kvůli tomu jsem před odjezdem byla trochu nervózní, v plném očekávání všech nových zážitků spojených s tímto důležitým zasedáním parlamentu. Nicméně, všechny obavy, které by mohl takový EYP začátečník mít, se rychle rozplynuly. Růžovými EFO náramky a vlídnými organizátory počínaje, celkovou atmosférou zasedání konče, vše se ukázalo býti více než fantastické.

 

Celých 6 dní, které jsme strávili v osvícené společnosti EYP, byly opravdu speciální. Nejenže se jednalo o Evropské fórum pořádané Českou republikou, toto fórum se také stalo zlatým hřebem oslav 550. výročí mírových smluv Jiřího z Poděbrad. Tímto způsobem jsme dostali šanci dozvědět se něco nového z oblasti globálních problémů i o důležitosti demokracie a volného trhu. Témata, kterými se hluboce zabýval i Jiří z Poděbrad v 15. století.

Samotným napjatě očekávaným programem letošního Evropské fóra bylo to, co učinilo zasedání vskutku "královským". Poté, co jsme se všichni spřátelili během team buildingu, přišel čas, abychom se ponořili hluboko do svých problematik a začali společně pracovat. Během zasedání odvedla každá komise kus dobré práce ve snaze představit sebe a své téma v tom nejlepším světle. Komise se zabývaly takovými zapeklitými otázkami ,jako je ropná situace a celkový vztah Ruska ke zbytku EU (AFET I), stagnující ekonomický vzrůst v Eurozóně (ECON, komise, jejíž jsem byla součástí), či současná hrozba extremismu v Evropském parlamentu (DROI).

Tento nezapomenutelný týden v Poděbradech však pro nás nebyl pouze akademickým obohacením. Byla to také příležitost vybrousit své konverzační schopnosti v mnoha jazycích. Mluvili jsme anglicky, francouzsky, a občas jsme něco prohodili i v italštině. Nedílnou součástí každého EYP zasedání je ale i doprovodný program, kde se můžou delegáti bavit a relaxovat, než opět zasednou ke svým rezolucím. K těmto aktivitám letos patřil například slavnostní gala večer, "královská" party, či vděčná práce sázení stromů v okolí Poděbrad.

Jak se pomalu ale jistě blížil poslední den, kdy jsme se museli rozloučit, všichni jsme si slíbili věčná přátelství a utírajíce slzu z oka posbírali co nejvíce kontaktů na co nejvíce delegátů. Nakonec jsme se všichni z tohoto Evropského fóra vrátili obohaceni či poučeni o mnoha věcech. Dozvěděli jsme se nová fakta o problémech v Evropské unii, poznali jsme nové kultury, a snad se i podívali na různé problémy z nového úhlu. Což si myslím, je to nejdůležitější.

Anna Řídká, 3.B


16. národní výběrová konference EYP ve Strakonicích

National selection conference in Strakonice 2014 was my first serious experience with EYP and I could not be more surprised. Except for General Assembly everything was so different from the preliminary round. Suddenly I was in a committee with people I have never seen before. But that´s the magic of it.
“Well, sometimes you go there with a certain opinion, but when you go back it´s totally different.” This is what my schoolmate said to me on the way to Strakonice. And this is exactly what happened. I met so many interesting people with so many different opinions. Even though everyone was so different we had great four days. We learned something about Strakonice in a Treasure Hunt, we laughed during teambuilding games and “argue” our topic.
And one more thing: we passed on to regional session!
I would like to thank to my school AG Štěpánská and of course to Mrs. Hornova, who was (and still is) a great supporter and adviser.


(více fotografií)


Národní výběrová konfrence v Strakonicích byla moje první velká zkušenost s EPM a já jsem nemohla být víc překvapená. Kromě General Assembly bylo všechno úplně jinak než v předkole. Najednou jsem byla v komisi s lidmi, které jsem nikdy předtím neviděla. Ale to je to kouzlo. „Víš, někdy tam jedeš s určitým názorem. Ale pak se vracíš s úplně jiným.“ Přesně tohle mi řekla moje spolužačka na cestě do Strakonic. A přesně to se taky stalo. Potkala jsem spoustu zajímavých lidí s rozdílnými názory. I přestože jsme byli všichni úplně jiní, zažili jsme super čtyři dny. Trochu jsme poznali Strakonice díky Honu za pokladem, smáli jsme se při teambuildingových hrách a „hádali“ se ohledně našeho tématu.
A ještě jedna věc: postoupili jsme na mezinárodní konferenci!
Tímto bych chtěla poděkovat AG Štěpánská a hlavně paní profesorce Hornové, která byla naší skvělou podporou a rádkyní.

Barbora Hůrková, 3.D


EYP DAY 2013

Deepening the cooperation

Every EYPer holds a special place for EYP in their heart. For some, European Youth Parliament represents the society’s hope for the better future of the next generations; for others, it is the place where the bright minds of Europe gather to communicate their ideas and to be challenged by the mature alumni to try and resolve the current European issues. At the end of the day, however, what EYP does is bring us all together, not just as the European community, but also as a bunch of interesting and friendly people willing to express themselves, socialise and make the everlasting connections with the fellow European citizens.

What one could encounter during the EYP Day at Akademické gymnázium Štěpánská was the palpable sense of everyone’s enthusiasm, interest in what’s currently going on in the world and eagerness to debate. Firstly, all the participants were introduced to the EYP organisation and then divided into two committees, Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) and Committee on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI). LIBE dealt with the recurrent issues of racism and xenophobia, whereas ENVI looked at the problem of wasted food expenditure versus the hunger in certain European regions.

However, no EYP committee is able to work without first creating team spirit through teambuilding. From simple name games to human knots and creating monsters out of the delegates, from passing the tennis ball around to yelling your guts out in the «Street Fighter», from «My name is…» to «HAADOUUKENN!!» - all that was managed in a few hours with the assistance of the EYP CZ Alumni, first-time chairpersons Anna and Aneta. Energized and cheerful, the delegates were then introduced to their topics, discussed the issues within the problems and how each of the existing issues could be approached. Scribbling away on post-its and voicing their ideas gave an opportunity to each and every one to shine and to contribute towards the resolution, which is exactly what all the delegates did. This is how the Motion for a Resolution by the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs and the Motion for a Resolution by the Committee on Environment, Public Health and Food Safety were born.

The General Assembly, which was the culmination of the whole day, was a chance for each committee to not only defend their motion and to persuade fellow delegates to vote in favour, but also an opportunity to attempt to attack the other motion. The heated debate, which nonetheless led to both resolutions passing, was indeed rewarding for everyone.

It is now the delegates’ choice to make as to whether they would like to stay involved, but definitely stay tuned - you never know when EYP might strike again.

Milana Yandieva


Haag 2013, International Forum of EYP the Netherlands

International Forum of European Youth Parliament which took place in November 2013 in Hague was an unforgettable experience. Thanks to my topic concerning nuclear energy, its advantages and disadvantages and also its future, I learned a lot of new things in this area. At the same time I had the opportunity to meet a lot of new people from almost all Europe (there were delegations from more than 20 European countries) and also to use both of my languages, but mainly English. I tried to benefit from this opportunity as much as I could, I participated in the General Assembly during the Open debate where I had to react quickly and accurately in English and I think this is one of the best ways to make my speech in English fluent and clear.

None of this would be possible without the amazing work which Mrs Hornová did for us and mainly because of the support we received in our school. I really appreciate that I had the chance to explore new things, to meet new people and to make new connections all around the Europe. I think it is excellent that our school supports its students in becoming involved in an organization like EYP, because they can learn a lot of things which are helpful in their future lives.

2. Mezinárodní fórum Evropského parlamentu mládeže v Nizozemsku, které se konalo v listopadu 2013 v Haagu, bylo nezapomenutelným zážitkem. Díky mému tématu, zabývajícím se jadernou energií, jejími výhodami i nevýhodami a také její budoucností, jsem se naučil mnoho nových skutečností v této oblasti. Zároveň jsem dostal příležitost setkat se s mnoha novými lidmi z celé Evropy (fóra se účastnily delegace z více než 20 zemí Evropy) a také jsem mohl využít oba své cizí jazyky, ale převážně anglický jazyk. Snažil jsem se z této příležitosti vytěžit co nejvíce, zapojil jsem se do „Valného shromáždění“ v průběhu otevřené debaty, kde jsem musel rychle a přesně reagovat v anglickém jazyce, což je, dle mého názoru, jeden z nejlepších způsobu, jak zlepšit můj mluvený projev v anglickém jazyce, aby byl plynulý a jasný.

Nic z toho by nebylo možné bez úžasné práce, kterou pro nás udělala prof. Hornová, a hlavně bez podpory, které se nám dostalo v naší škole. Opravdu si vážím toho, že jsem dostal příležitost naučit se nové věci, potkat nové lidi a vytvořit si kontakty po celé Evropě. Myslím si, že je skvělé, že naše škola podporuje své studenty v tom, aby se zapojovali do organizací jako je EPM, protože se můžou naučit mnoho věcí, které využijí jak ve svém profesním, tak také osobním životě.

Adam Rosenheim, 2.B

The best thing about the session was its internationality. We met people from all over the EU and we saw other cultures. We spoke about army with guys from Switzerland, Turkish people told us how it is with Muslims in Turkey and Frenchies? Well their English wasn’t really good but at least they kissed everybody each morning with words “Bonjour”. We saw just a little from Hague, but we had the opportunity to visit Amsterdam. We saw Anne Frank’s house and paintings from Gogh and Rembrandt in Rijk’s museum. Thanks to the school, EYP and especially Mrs. Hornová for acompanying us.

Nejlepší na této session bylo, že se skládala ze všech národností Evropy. A rozdílné kultury se nezapřou. Švýcaři nám vyprávěli o branné povinnosti, Turci o Muslimech v Turecku a Francouzi neuměli moc dobře anglicky, ale každé ráno všechny políbili a řekli “Bonjour”. Hague jsme poznali jenom zběžně, ale měli jsme šanci navštívit Amsterdam. Zahlídli jsme dům Anny Frankové a viděli obrazy Gogha a Rembrandta v Rijk’s muzeu. Děkujeme škole, EYP a hlavně za doprovod paní profesorce Hornové.

Anna Švecová, 3.B

International forum of EYP 2013 in the Netherlands was without a doubt another valuable experience. Although there was no possibility to be selected and sent somewhere else, that did not change my attitude towards this event. Thanks to this session, I met a lot of new friends, experienced different cultures and had a lot of fun, of course. I would like to hereby express my gratitude to my school, AG Štěpánská, without which I would never have been able to experience anything like EYP. Thanks for academic preparation, finances and everything else.

Mezinárodní fórum EPM v Nizozemsku pro mě byla další neocenitelná zkušenost. Ačkoliv neexistovala možnost postoupit dál, nijak to náš přístup neovlivnilo. Díky této konferenci jsem poznal mnoho nových přátel, objevil nové kultury a -samozřejmě- zažil spoustu legrace. Chtěl bych tímto poděkovat své škole, AG Štěpánská, která mi toto vše umožnila a která mě podpořila, ať už akademicky, finančně či jakkoli jinak.

Kerim Skandrani, 4.C

 


Tbilisi 2013

From 4th to 13th October the 74th International Selection Conference of the European Youth Parliament in the Georgian capital Tbilisi took place. The delegates are selected by successfully attending the National Selection Conference, in our case it was the NSC Rakovník.

205 delegates from 30 European countries participated in the ISC Tbilisi, and the session was organised by 95 EYP officials.

The event began in the Bazaleti Lake resort, on the coast of Bazaleti Lake in the Caucasus’s, where the teambuilding weekend took place, at which the delegates, divided into several committees, learned to cooperate as a team through various games.

After the successful setting up of all the teams we moved to the historical part of Tbilisi, where we had to endure four days of committee work in order to create resolutions for our topics. Committee work was hosted by the Tbilisi State University.

During those days we also had the pleasure of visiting several cultural events, among others the Tbilisoba festival, the Georgian Night, accompanied by local dances and food, and a trip to the former capital of Georgia, Mtskheta.

The conference ended with two days of General Assembly, where we presented our resolutions and where we had the opportunity to praise or attack the resolutions and where we voted on them.

Both our resolutions passed with a majority of votes in favour, due to which they have been sent to the European Parliament in Brussels for further discussion.v

Gregor Bauer and Martin Stoček

  
(více fotografií)

Od 4. do 13. října proběhla 74. Mezinárodní výběrová konference Evropského parlamentu mládeže v gruzínském Tbilisi. Delegáti jsou na konferenci vybíráni úspěšným absolvováním Národních výběrových konferencí, v našem případě NVK v Rakovníku.

MVK Tbilisi se zúčastnilo 205 delegátů z 30 evropských zemí a konferenci organizovalo 95 dalších členů EPM.

Celá akce začala ve středisku Bazaleti Lake na pobřeží jezera Bazaleti v horách Kavkazu, kde probíhal tzv. teambuilding, víkend, během kterého se delegáti, rozdělení do jednotlivých komisí, učili vzájemné spolupráci prostřednictvím různých týmových her.

Po úspěšném sestavení týmu jsme se přesunuli do historické části města Tbilisi, kde jsme po čtyři dny pracovali v komisích na vytvoření rezolucí pro zadaná témata. Práce v komisích probíhala na Státní univerzitě v Tbilisi.

Během těchto dní jsme se také účastnili mnohých kulturních akcí, jako například festivalu Tbilisoba, Gruzínské noci, doprovázené místními tanci a jídlem, a výletu do bývalého hlavního města Gruzie Mtskheta.

Závěrem konference bylo dvoudenní „Valné shromáždění“, kde jsme prezentovali vytvořené rezoluce, a měli možnost ostatní rezoluce chválit a napadat, a kde jsme hlasovali o postupu jednotlivých rezolucí.

Obě naše rezoluce prošly s většinovým souhlasem, v důsledku čehož postupují na projednání do Evropského parlamentu v Bruselu.

Martin Stoček a Gregor Bauer, 3.D


EYP Day 2012

The AG EYP Day started in a peaceful way when all brave delegates were separated into two committees. The participants of these committees headed a complicated task – to try and solve one of the most difficult questions of our time. First, there was FEMM committee solving women rights, as well as legislation which would enable women to get equal salary for the same work as men do. Last but not least, there was AFCO committee solving the on-line voting issue. All the students faced these tasks in a responsible way.

The committee work started by getting to know each other. The members were playing “meeting games” taking the opportunity to learn a lot about each other. For example, their names, hobbies etc. Some of them considered it not that important and funny whereas some others enjoyed it a lot or some did not really know what was going on. An interesting teambuilding activity followed and it was enjoyed by all the organizing members. For instance, one of the delegates insisted that on a desert island she definitely needed a sextant as it contained the word “sex”. Afterwards a topic presentation as well as light brainstorming was on turn. During the brainstorming all the delegates tried to contribute their knowledge and opinions to the almost final part of the committee work – the resolution. Further on a resolution making was on the agenda. The resolution was supposed to formulate and perhaps to solve the discussed issue. Both the committees successfully made their resolution so it was able to commence the general assembly (GA).

This last step was indeed very important as at the GA both the committees confronted each other and debated on the other committee’s resolution. This debate was “on a knife edge” as representatives of offensive, defensive, passive and active attitudes were involved. However, the debate finally ended in a draw when both the resolutions achieved the same amount of votes. So there was neither a winner nor a loser. Nevertheless, that is not an EYP motto, it is not important to win (or draw) but… try to solve problems which could help the others who have hard lives.

Martin Stoček; 2.D

   

EYP den začal poklidným a přátelským tempem, kdy všichni stateční účastníci byli rozděleni do dvou skupin. Účastníci těchto skupin před sebe postavili nelehký úkol – pokusit se vyřešit jednu ze závažných otázek dnešní doby. V první řadě to byla ženská práva a legislativa (FEMM) umožňující ženám vykonávat za stejnou měsíční mzdu stejnou práci jako muži, v druhé a neposlední řadě to byla složitá otázka online voleb (AFCO). Všichni studenti se k svému úkolu postavili statečně a zodpovědně.

Práce ve skupinách začala seznamováním se s jednotlivými členy skupiny, kteří hráli poznávací hry, kde jsme měli možnost se dozvědět mnohé o různých delegátech, jejich jménech, zájmech a další. Některým to přišlo zbytečné, někteří se smáli a někteří moc nevěděli, co se kolem nich děje. Následoval příjemný teambuilding, u kterého se všichni pořadatelé obou skupin velmi bavili, když například jedna delegátka nutně trvala na svém, že na pustém ostrově jednoduše potřebuje sextant, protože obsahuje slovo „sex“. Poté přišlo seznámení s tématem a lehký brainstorming, kdy se delegáti snažili svými poznatky a názory přispět ke skoro finálnímu kroku skupinové práce – tvorbě rezoluce. Dále byla na programu samotná tvorba rezoluce, která má za úkol zformulovat a pokud možno vyřešit daný problém. Obě skupiny rezoluci sestavili úspěšně a tak nic nebránilo zahájení valného shromáždění.

Tento poslední krok byl velmi důležitý, neboť se zde obě skupiny navzájem konfrontovaly a hovořily o rezolucích svých i druhých. Tato debata probíhala velmi na „ostří nože“, našli se zde zástupci ofenzivních, defenzivních, pasivních i aktivních jedinců, avšak nakonec tato debata dopadla nad naše očekávání zajímavě, kdy obě rezoluce utržily naprosto stejný počet hlasů, tudíž nebylo možné určit vítěze ani poraženého. To ovšem není heslem EYP, není totiž důležité vyhrát (nebo remizovat), ale…. pokusit se vyřešit problémy, které by některým lidem mohly usnadnit život.

Martin Stoček; 2.D


Národní výběrová konference 2012

Na XIV. Národní výběrové konferenci Evropského parlamentu mládeže, která se konala v Karlových Varech ve dnech 22. - 25.3., byla delegace AG ve složení:

1. Petr Hotovec (3.B)
2. Pavlína Krausová (3.B)
3. Lucie Kunová (4.B)
4. Robin Semrád (3.B)
5. Martin Stoček (1.D)

vybrána, aby reprezentovala ČR na regionální zasedání v zahraničí.

Petr Hotovec byl vybrán mezi jednotlivci, aby reprezentoval ČR na mezinárodním zasedání v zahraničí:

"When I went on my first EYP session I didn't know what to expect. I assumed that I will be overwhelmed by loads of overconfident arrogant constantly in opposition people who will be trying to put me down all the time. I was full of joy when I realised that my expectations could not have been more wrong. Although the delegates are trying to implement their solutions to the resolutions there is a lasting spirit of friendship on which EYP is based. It is not about being "the best", it is more about participating with other delegates, respecting their opinions in an attempt to find the best possible solution to the problem."


"Když jsem se poprvé doslechl o Evropském parlamentu mládeže, myslel jsem si, že se bude jednat o spolek vysoce ambiciózních, arogantních a průrazných mladých lidí, kteří se mě budou na konferenci snažit pouze pokořit a znemožnit. Opak byl pravdou. Jedná se o spolek lidí, kteří jsou inteligentní, tolerantní, přátelští a respektují váš názor. Jako každá nezisková organizace i Evropský parlament mládeže se snaží pomoci společnosti, zejména tím, že mladým lidem ukazuje, jak ve skutečnosti fungují legislativní procesy v Evropské unii, ale také tím, že studentům rozšiřuje obzory, zprostředkovává jim kontakt se zahraničím a v neposlední řadě jim umožňuje procvičit si angličtinu. Hlavní myšlenka Evropského parlamentu mládeže však dle mého názoru tkví v přátelství a jednotě. Během každé konference delegáti náleží k určitým komisím, kde se musí snažit najít řešení na daný problém tak, aby s ním všichni členové komise souhlasili. Což člověka naučí používat kompromisy a respektovat názory druhého. Všichni členové komise musí být s výsledkem spokojeni, stejně jako by všechny členské státy EU měly být spokojeny s výsledky práce Evropského parlamentu."
Petr Hotovec

Předkolo národní výběrové konference

Ve dnech 27.-29. ledna 2012 se delegace AG účastnila předkola XIV. Národní výběrové konference Evropského parlamentu mládeže, které se konalo  v Evropském domě a na Magistrátu hlavního města Prahy.

České forum 2011

Delegace AG se zúčastníla 8. ročníku Českého fóra, které pořádal Evropský parlament mládeže v ČR pod záštitou Jindřicha Taubera, náměstka primátorky Města Pardubice a ve spolupráci s Gymnáziem Pardubice, Dašická pořádá v Pardubicích ve dnech 24. – 27. 11. 2011. Jednalo se o čtyřdenní konferenci pro středoškolské studenty, která probíhala v anglickém jazyce.

Den Evropského parlamentu mládeže 2011

Za účasti studentů našeho gymnázia proběhl v budově Gymnázia Voděradská v úterý 8.11.2011 Den Evropského parlamentu mládeže.
Den Evropského parlamentu mládeže má za úkol seznámit studenty s organizací Evropský parlament mládeže v České republice (EPM ČR), přiblížit a ve zkratce představit průběh skutečných zasedání organizovaných EPM ČR. Celá akce se konala v anglickém jazyce.
Studenti měli možnost diskutovat o aktuálních politických problémech: o státních maturitách, ochraně soukromí na internetových sociálních sítích a problému diskriminace žen.
Studenti byli rozděleni do jednotlivých komisí, z nichž každá řešila jedno ze tří výše zmíněných témat. Na konci dne pak každá komise představila před ostatními svoji vizi řešení problému.
Součástí celého zasedání byly i takzvané teambuildingové hry, jež slouží k navázání kontaktu s ostatními členy komise a usnadnění komunikace.
Studenti našeho gymnázia během akce prokázali schopnost zaujmout stanovisko k palčivým problémům, dokázali jej představit a obhájit.

 
(více fotografií)

The European Youth Parliament Day (EYP Day) took place at Gymnázium Voděradská on 8th November. The students of our school took part in the event.
The EYP Day aims to introduce the organization of The European Youth Parliament in the Czech Republic (EYP CZ) to students and briefly present the procedure of the session. The whole event was in English.
The students had the opportunity to discuss current political and social problems such as: the state leaving exams, the protection of the privacy at the social networks and the issue of women's discrimination.
The students were divided into three committees, each of which dealt with one of the three issues. At the end of the day each committee presented its vision of the solution to the problem to the other committees.
The so-called teambuilding games, which help ease the communication inside the committee, were also part of the event.
Our students showed the ability to take a stand on the delicate problems of our society, they were able to present it and defend it.

Robin Semrád, III.B


Evropský parlament mládeže je institucí řízenou v rámci Evropské unie organizací EYP International se sídlem v Oxfordu ve Velké Británii. EYP byl založen ve Fountainebleau ve Francii v roce 1987. Je určen pro středoškoláky, kteří mají zájem o osudy a budoucnost Evropy.

Smyslem aktivit EYP je prohlubovat u mládeže nejen z členských zemí EU vědomí evropanství, kolektivní zodpovědnosti za osudy Evropy, poznávat se navzájem, učit se rozumět globálním problémům a pokoušet se nalézat jejich řešení. Projekt také přirozenou formou podporuje zdravé sebevědomí mladých lidí, jejich samostatnost, kultivované jednání, schopnost vyjednávat, předcházet konfliktům a pomáhá řešit vzniklé konfliktní situace .

Zasedání EYP, které se koná 3 x do roka v různých státech Evropy, procedurálně, funkčně i obsahem činností aktivit věrně napodobuje práci Evropského parlamentu. Jarní a podzimní termín je vyhrazen národním delegacím, letní je pro jednotlivce, kteří se v uplynulém roce zúčastnili jarního či podzimního zasedání. Účastníci se doma systematicky připravují a zpracovávají přidělená témata, o kterých pak na půdě Parlamentu diskutují a přijímají rezoluce, které jsou postupovány k projednání v Evropském parlamentu. Zasedáním EYP činnost národních delegací vrcholí.

Jednání Parlamentu se účastní delegace 6 až 12 studentů z různých států, kteří jsou schopni jednat v angličtině a ve francouzštině. 9ti denní program se skládá z “team building”, který obsahuje různá komunikační cvičení a hry pod vedením zkušených instruktorů, většinou mimo město - v přírodě, dále pak z vlastního zasedání v komisích a přípravy rezolucí. Poslední dva dny jsou věnovány parlamentnímu jednání, při kterém se hlasuje o jednotlivých rezolucích. Program dále obsahuje koncert studentů pro hostitelské rodiny, u kterých jsou studenti ubytováni. Jeden večer je věnován tzv. Evropské vesnici. Každé delegaci je přidělen prostor, kde může předvést prospekty, obrázky, mapy, plakáty své země a další propagační materiál, nabídnout malé občerstvení a obsluhovat hosty v národním kroji. Další poznávací program připravuje pořádající země.