Akademické gymnáziumškola hlavního města Prahy

Štěpánská 22
Praha 1, 110 00
tel. 221 42 19 31

Partneři

alttext/text()alttext/text()alttext/text()alttext/text()alttext/text()alttext/text()alttext/text()alttext/text()alttext/text()alttext/text()alttext/text()

Aktuální události

 • 02.06.202103.06.2021

  Přijímací zkoušky – náhradní termín 1. kola

 • 01.06.202104.06.2021

  Maturity 2021 – ústní zkoušky > Více

 • 24.05.202126.05.2021

  Maturity 2021 – didaktické testy společné části > Více

 • 21.05.2021

  Předávání vysvědčení – 4. ročník

 • 14.05.2021

  Uzavření pololetní klasifikace a docházky v Bakalářích – 4. ročník

 • 12.05.2021

  Cvičná písemná maturita z matematiky (Matematika rozšiřující) – od 10.00 pro přihlášené studenty, PK Ma-DG

 • 10.05.2021

  Cvičná písemná maturita z matematiky (státní Matematika) – od 10.00 pro přihlášené studenty (COVID testování možné od 9.00 hodin), PK Ma-DG

 • 03.05.202104.05.2021

  Přijímací zkoušky

                                   Další události naleznete v archivu.

Novinky ze školy

Matematické úspěchy našich studentů

V krajském kole Matematické olympiády se Filip Neubauer (1.A) umístil v kategorii C na skvělém 6. místě. Dalšími zástupci našeho gymnázia mezi řešiteli krajského kola byli Alexandra Hanzalová (1.A) v kategorii C a Jáchym Mraček (3.A) v kategorii A.
V krajském kole SOČ, v oboru Matematika a statistika, uspěla Diana Bergerová (4.A) a obsadila velmi pěkné 3. místo se svojí prací na téma Ramseyova teorie.
Všem studentům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Juvenes Translatores

V Českém národním kole Juvenes Translatores 2020 jsme letos vyhráli první i druhé místo. Vítězkou soutěže v překladu se stala Amélie Valentina Wetterová ze 4.B (překlad z AJ do ČJ) a hned na 2. místě skončila Šárka Drozdová ze 4.B (překlad z FJ do ČJ). Oběma soutěžícím upřímně gratulujeme, děkujeme za výjimečnou reprezentaci školy a přejeme podobné úspěchy v dalších – nejen překladatelských – soutěžích!

Zajímavé biologické akce

Fotografická soutěž s Přírodovědeckou fakultou JU pro žáky SŠ, 22.3.–30.5.2021

Informace o dalších akcích pro studenty biologických seminářů a zájemce o studium biologických oborů na VŠ najdete na stránce Biologie–Chemie – Pro maturanty.

Distanční výuka

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci pokračuje provoz škol i nadále ve stejném režimu jako dosud (sdělení MŠMT).

Rozvrhy tříd platné od 1. 2. 2021 naleznete na stránce Studium – Rozvrh.

Výuka na AG ve všech ročnících bude probíhat distančním způsobem. Aktuální rozvrhy a změny v období mimořádné situace jsou uváděny v Bakalářích.

Pro vystavení potvrzení o studiu kontaktujte mailem nebo telefonicky kancelář školy, potvrzení bude zasláno žadateli v elektronické podobě.

Maturity 2021

Nové rozvrhy ústních zkoušek naleznete na stránce Studium – Maturity.

Přijímací zkoušky

Náhradní termín přijímacích zkoušek bude ve středu 2. 6. 2021 a ve čtvrtek 3. 6. 2021.

Sdělení MŠMT – dodatek k náhradnímu termínu přijímacímu řízení

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání (dále jen „uchazeč“), se umožní osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce, jednotné přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce (dále jen „přijímací zkouška“), nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční formou, pouze pokud
a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek
neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak. (celé znění)
Testování uchazečů v den přijímací zkoušky konané na Akademickém gymnáziu nebude možné.

Další informace o přijímacím řízení naleznete na stránce Pro uchazeče.

Virtuální prohlídka budovy školy

Virtuální prohlídka Akademického gymnázia
Autorem prohlídky je student maturitního ročníku Šimon Zachar.

Nabídka zaměstnání

Akademické gymnázium hledá vyučující/ho s aprobačními předměty zeměpis a tělesná výchova na plný úvazek s nástupem od 1. 9. 2021.

Akademické gymnázium vypisuje výběrové řízení na pozici školního psychologa / školní psycholožky na poloviční úvazek. Nástup možný ihned.

Své nabídky s CV můžete zasílat e-mailem na adresu agstepanska@agstepanska.cz. Podrobnější informace o nabízených pracovních pozicích můžete obdržet na tel. 221 421 936.

Kurzy CTM – on-line studium odborných předmětů v Aj

www.ctm-academy.cz/online.
CTM nabízí studentům možnost vzdělávat se i mimo školu a věnovat se oboru, který studenty baví. A to v angličtině s podporou instruktora. V katalogu CTM najdete kurzy programování, psychologie, biologie, historie, matematiky a spoustu dalších. Kurzy jsou od základů odborné angličtiny až po kurzy Advanced Placement (AP) s možností mezinárodní AP zkoušky. Jde o vzdělávání nad rámec studia na střední škole. Kurzy organizuje Centrum pro talentovanou mládež  (facebook).

Fotogalerie

caption/text()

Adaptační kurz 1.A

caption/text()

Adaptační kurz 1.B

caption/text()

Adaptační kurz 1.C

caption/text()

Lyžařský kurz 1.B

caption/text()

Lyžařský kurz 2.D Rakousko

caption/text()

Výstava Berlín s AG 2019