Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).

Akademické gymnáziuma Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,školy hlavního města Prahy

Studentský parlament

Nový studentský parlament Akademického gymnázia

Nový studentský parlament Akademického gymnázia navazuje svojí činností a zájmy na práci jak původního Studentského parlamentu Akademického gymnázia, tak i Revolučního studentského parlamentu Akademického gymnázia. Budeme se snažit o zlepšení komunikace mezi profesorským sborem, vedením a studenty, dále také o vylepšení vztahů mezi profesory a studentským parlamentem. Budeme prosazovat takové změny, aby se využily všechny prostředky, které škola má ke zkvalitnění a zmodernizování vyučování, vzdělávacího programu a společenského života na AG.

V novém studentském parlamentu se snažíme aktivně zapojovat do dění na škole, pravidelně diskutujeme s vedením školy, hájíme zájmy studentů, účastníme se akcí, na kterých naši školu reprezentujeme (např. jsme zastupovali AG na setkání České středoškolské unie) a akce i sami organizujeme (například jsme na dva roky uzavřeném dvorku uspořádali Akademické grilování).

Za celý Nový studentský parlament Akademického gymnázia se Vás chceme zeptat na názor na NSPAG jako takový a jeho činnost, případně jakékoliv nápady, které bychom společně mohli realizovat. Pokud byste měli jakékoliv dotazy nebo návrhy, obraťte se na členy Ústředního vedení nebo zástupce tříd

Rozdělení členů NSPAG ke dni 21. 9. 2020:

Ústřední vedení:
Šimon Slivanský (3.D), Panchenko Yana (2.A), Martin Kment (4.A), Aksel Vartazaryan (2.C)

Členská komora:

 • 1.A Anna Helebrantová, Alexandr El Tohami
 • 1.B třída zástupce nemá (na pozici zástupce třídy bohužel nebyla podána žádná kandidatura)
 • 1.C Tadeáš Vylita, Barbora Soltánová
 • 2.A Simon Brestovanský
 • 2.B Anna Hájková, Lucie Schneiderová
 • 2.C Karina Ottová, Mariana Stránská
 • 2.D Muhammad Shalabi, Artuš Stařecký
 • 3.A Matyáš Kříha, Nicole Tučková
 • 3.B Eliška Bártová, Rosalie Angelová
 • 3.C Anežka Lea Kloubová, Barbora Čekalová
 • 3.D Štěpán Roubíček, Magdalena Rubinová
 • 4.A Theodor Micka, Tereza Vozanková
 • 4.B Gabriela Hanáková, Nasťa Kuzmičeva
 • 4.C Patricie Hanáková, Marie Matonohová

PR Tým: Matyáš Kříha (3.A), Magdalena Rubinová (3.D)

Facebooková stránka: www.facebook.com/revSPAGag

Dokumenty:

Zápisy z jednání

Akce studentského parlamentu

Společná fotografie členů parlamentu, 21. 9. 2020

JAS | Jungmannův akademický sekáč, 26. 6. 2019

 
(více fotografií)

AG Alumni | Beseda s Davidem Macháčkem — We-Straw, 13. 6. 2019

 
(více fotografií)

Grilování na dvorku, 21. 3. 2019

 
(více fotografií)