Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).

Akademické gymnáziuma Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,školy hlavního města Prahy

Pro maturanty

Odkazy na vysoké školy

vysoká škola – fakultastudijní oboryinternetové stránky
Filozofická fakulta UK v PrazeFrancouzská filologie (bakalářské i magisterské studium)
Hispanistika (bakalářské i magisterské studium)
Latinský jazyk a literatura (bakalářské i magisterské studium)
Německý jazyk a literatura (bakalářské i magisterské studium)
Španělština pro mezikulturní komunikaci (bakalářské studium)
Němčina pro mezikulturní komunikaci (bakalářské studium)
Francouzština pro mezikulturní studium (bakalářské studium)
Mezikulturní komunikace čeština-němčina (bakalářské studium)
Iberoamerikanistika – dějiny Latinské Ameriky (magisterské studium)
Latinská medievistika (magisterské studium)
Překladatelství čeština-francouzština (magisterské studium)
Překladatelství čeština-němčina (magisterské studium)
Překladatelství čeština–španělština (magisterské studium)
Tlumočnictví čeština-francouzština (magisterské studium)
Tlumočnictví čeština- němčina (magisterské studium)
Tlumočnictví čeština – španělština (magisterské studium)
Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy (magisterské studium)
www.ff.cuni.cz
Fakulta sociálních věd UK v PrazeČesko-německá studiawww.fsv.cuni.cz
Pedagogická fakulta UK v Praze www.pedf.cuni.cz
Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze www.fmv.vse.cz