Akademické gymnáziumškola hlavního města Prahy

Nastupující 1. roč.

Rozřazení do tříd

Ve školním roce 2019/2020 budou na Akademickém gymnáziu otevřeny 4 třídy (seznam studentů):

  • 1.A – typ studia P, jazyky Aj + Nj/Šj,
  • 1.B – typ studia F, jazyky Fj + Aj,
  • 1.C – typ studia S, jazyky Aj + Nj,
  • 1.D – typ studia S, jazyky Aj + Šj.

 

Veškerá potvrzení o studiu obdrží žáci 1. ročníků od 2. 9. 2019, od tohoto dne se stávají žáky Akademického gymnázia.