Akademické gymnáziumškola hlavního města Prahy

Nastupující 1. roč.

Žádáme nové studenty AG, aby si k zahájení školního roku připravili aktuální pasovou fotografii a vyplnili formulář pro školní matriku (ke stažení ve formátu xls a pdf). Dotazník s fotografií předejte svým třídním učitelům, lze je předat v papírové, nebo elektronické podobě.

 

Třídní schůzky

Třídní schůzky rodičů 1. ročníku se budou konat ve středu 2. října 2019  od 17h.

 

Adaptační kurz

organizační informace

  • 1.A a 1.B: 23.–25. 9., Český Dub
  • 1.C a 1.D: 25.–27. 9., Český Dub

 

Rozřazení do tříd

Ve školním roce 2019/2020 budou na Akademickém gymnáziu otevřeny 4 třídy (seznam studentů):

  • 1.A – typ studia P, jazyky Aj + Nj/Šj, třídní prof. Jiroušková, uč. 113
  • 1.B – typ studia F, jazyky Fj + Aj, třídní prof. Stockingerová, uč. 114
  • 1.C – typ studia S, jazyky Aj + Nj, třídní prof. Kapounová, uč. 211
  • 1.D – typ studia S, jazyky Aj + Šj. třídní prof. Šafránková, uč. 402

 

Veškerá potvrzení o studiu obdrží žáci 1. ročníků od 2. 9. 2019, od tohoto dne se stávají žáky Akademického gymnázia.