Akademické gymnáziumškola hlavního města Prahy

Výsledky přijímacího řízení

Třetí autoremedura ředitele školy ve věci nových rozhodnutí o přijetí byla vydána ve čtvrtek 14. 6. 2018. Výsledek autoremedury naleznete v tomto oznámení. (vyvěšeno 14.6.2018).

Druhá autoremedura ředitele školy ve věci nových rozhodnutí o přijetí byla vydána ve čtvrtek 31. 5. 2018. Výsledek autoremedury naleznete v tomto oznámení. (vyvěšeno 31.5.2018).

V rámci náhradního termínu přijímacích zkoušek je přijat ke studiu na AG od 1. 9. 2018 uchazeč s kódem č. 382637.

Autoremedura ředitele školy ve věci nových rozhodnutí o přijetí byla vydána ve středu 16.5.2018. Výsledek autoremedury naleznete v tomto oznámení. (vyvěšeno 16.5.2018).

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019 jsou zveřejněny v tomto souboru (vyvěšeno 27. 4 .2018).

Výsledek přijímací zkoušky naleznete na základě kódu – identifikačního čísla uchazeče, které máte uvedeno v informačním dopise s pozvánkou k přijímací zkoušce.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Podle §60a odst. 6 školského zákona svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Zákonný zástupce uchazeče musí prokázat svou totožnost občanským průkazem, nebo cestovním pasem.