Akademické gymnáziumškola hlavního města Prahy

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky po druhé autoremeduře ředitele školy naleznete zde (vyvěšeno dne 9.7.2020).

Ke dni 8.7.2020 evidujeme 83 zápisových lístků.

Co udělat, když:
jste přijati a chcete u nás odevzdat zápisový lístek – odevzdání zápisových lístků osobně v kanceláři školy v úředních hodinách. Zde si můžete stáhnout informační dopis s návratkou.
jste přijati, ale nechcete u nás odevzdat zápisový lístek – pošlete stručnou informaci na e-mail dagmar.bartejsova@agstepanska.cz,

Máte-li zájem nahlídnout do CERMATem ohodnoceného archu přijímací zkoušky z matematiky nebo českého jazyka (v rámci možnosti nahlížet do spisu), je nutno se telefonicky nebo e-mailem dohodnout v kanceláři školy.

 

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 jsou zveřejněny v tomto souboru a také v Bakalářích (vyvěšeno 15. 6 .2020).

Výsledek přijímací zkoušky naleznete na základě kódu – identifikačního čísla uchazeče, které máte uvedeno v informačním dopise s pozvánkou k přijímací zkoušce.

Rozhodnutí o nepřijetí byla rozeslána poštou. V kanceláři školy v úředních hodinách mohou zákonní zástupci podat zápisový lístek nebo odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí (termín pro podání odvolání jsou 3 pracovní dny od převzetí rozhodnutí o nepřijetí).

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Podle §60a odst. 6 školského zákona svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Zákonný zástupce uchazeče musí prokázat svou totožnost občanským průkazem, nebo cestovním pasem.