Akademické gymnáziumškola hlavního města Prahy

Výsledky přijímacího řízení

V rámci náhradního termínu přijímacích zkoušek je přijat ke studiu na AG od 1. 9. 2018 uchazeč s kódem č. 382637.

Autoremedura ředitele školy ve věci nových rozhodnutí o přijetí byla vydána ve středu 16.5.2018. Výsledek autoremedury naleznete v tomto oznámení. Rozhodnutí o přijetí si můžete vyzvednout a případně odevzdat zápisový lístek osobně v kanceláři školy v úředních hodinách ve čtvrtek 17.5.2018. Nevyzvednutá rozhodnutí budou v pátek 18.5.2018 rozeslána poštou. (vyvěšeno 16.5.2018).

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019 jsou zveřejněny v tomto souboru (vyvěšeno 27. 4 .2018, 21.05 hod., oprava pořadí na 296. až 301. místě).

Výsledek přijímací zkoušky naleznete na základě kódu – identifikačního čísla uchazeče, které máte uvedeno v informačním dopise s pozvánkou k přijímací zkoušce.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Nahlédnutí do opravených záznamových archů jednotných přijímacích zkoušek uchazeče je možné po předchozí domluvě v kanceláři školy.

Rodiče uchazečů si mohou osobně převzít rozhodnutí o přijetí či nepřijetí v kanceláři školy od středy 2. 5. od 10.00 do pátku 4. 5. do 12.00 v úředních hodinách. Nevyzvednutá rozhodnutí o přijetí a rozhodnutí o nepřijetí  budou rozeslána poštou.

Podle §60a odst. 6 školského zákona svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Zákonný zástupce uchazeče musí prokázat svou totožnost občanským průkazem, nebo cestovním pasem.

Zadání testů z českého jazyka a matematiky naleznete na stránce http://www.cermat.cz/jednotne-testy-z-roku-2018-1404035487.html.