Akademické gymnáziumškola hlavního města Prahy

Výsledky přijímacího řízení

Přijímací zkoušky – autoremedura 3

Dne 11. 6. 2019 vydal ředitel AG třetí autoremeduru rozhodnutí přijetí v přijímacím řízení. Do 1. ročníku 2019/2020 byli přijati uchazeči na neobsazená místa. Výsledek autoremedury naleznete v Bakalářích po zadání vašeho identifikačního čísla (vyvěšeno 12. 6. 2019).
Rozhodnutí o přijetí uchazeče autoremedurou ředitele školy si mohou zákonní zástupci vyzvednout osobně v kanceláři školy v úředních hodinách do pondělí 17. 6. 2019 do 12.00 hod., poté budou rozhodnutí rozeslána poštou. V kanceláři lze rovněž podat zápisový lístek. (Termín pro podání zápisového lístku je 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků na stránkách školy).

Přijímací zkoušky – autoremedura 2

Dne 29. 5. 2019 vydal ředitel AG autoremeduru rozhodnutí přijetí v přijímacím řízení. Do 1. ročníku 2019/2020 byli přijati uchazeči na neobsazená místa. Výsledek autoremedury naleznete v Bakalářích po zadání vašeho identifikačního čísla (vyvěšeno 29. 5. 2019).

Rozhodnutí o přijetí uchazeče autoremedurou ředitele školy si mohou zákonní zástupci vyzvednout osobně v kanceláři školy v úředních hodinách do pondělí 3. 6. 2019 do 12.00 hod., poté budou rozhodnutí rozeslána poštou. V kanceláři lze rovněž podat zápisový lístek. (Termín pro podání zápisového lístku je 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků na stránkách školy).

Přijímací zkoušky – autoremedura 1

Dne 15. 5. 2019 vydal ředitel AG autoremeduru rozhodnutí přijetí v přijímacím řízení. Do 1. ročníku 2019/2020 byli přijati uchazeči na neobsazená místa. Výsledek autoremedury naleznete v Bakalářích po zadání vašeho identifikačního čísla (vyvěšeno 15. 5. 2019).

Rozhodnutí o přijetí uchazeče autoremedurou ředitele školy si mohou zákonní zástupci vyzvednout osobně v kanceláři školy v úředních hodinách do pondělí 20. 5. 2019 do 12.00 hod., poté budou rozhodnutí rozeslána poštou. V kanceláři lze rovněž podat zápisový lístek. (Termín pro podání zápisového lístku je 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků na stránkách školy).

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 jsou zveřejněny v tomto souboru a také v Bakalářích (vyvěšeno 28. 4 .2019).

Výsledek přijímací zkoušky naleznete na základě kódu – identifikačního čísla uchazeče, které máte uvedeno v informačním dopise s pozvánkou k přijímací zkoušce.

Rozhodnutí o nepřijetí byla rozeslána poštou. V kanceláři školy v úředních hodinách mohou zákonní zástupci podat zápisový lístek nebo odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí (termín pro podání odvolání jsou 3 pracovní dny od převzetí rozhodnutí o nepřijetí).

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Podle §60a odst. 6 školského zákona svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Zákonný zástupce uchazeče musí prokázat svou totožnost občanským průkazem, nebo cestovním pasem.