Akademické gymnáziumškola hlavního města Prahy

Profesní poradenství

Nabídky pro studenty:

Studium na VŠ, dny otevřených dveří

 • Časopis Kam po maturitě
 • Univerzita Karlova – Na Karlovku online
 • Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK – on-line přípravný kurz
 • UK Pedagogická fakulta – Den otevřených dveří 28. 1. 2021 online
 • ČVUT – Dny otevřených dveří on-line
 • ČVUT Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská – přípravné kurzy z matematiky a fyziky zdarma
 • ČVUT Fakulta stavební – projekt stavarna.online (virtuální prohlídka školy a prezentace)
 • ČZU – Den otevřených dveří online 23. 1. 2021
 • ČZU Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů – Dny otevřených dveří online 23.1.–7.2.
 • JU Přírodovědecká fakulta – Den otevřených dveří online 22. 1. 2021
 • MUNI Farmaceutická fakulta – Den otevřených dveří online 29. 1. 2021
 • MUNI – Den otevřených dveří pro uchazeče se specifickými potřebami online 28. 1. a 9. 2. 2021
 • UP Fakulta restaurování – Den otevřených dveří online 22. 1. 2021
 • MENDELU Zahradnická fakulta – Dny otevřených dveří online 5. 2. 2021 a 17. 2. 2021

 

Studium v zahraničí

 

Veletrhy

 

Kurzy