Akademické gymnáziumškola hlavního města Prahy

Profesní poradenství

Nabídky pro studenty:

Studium na VŠ, dny otevřených dveří

 • Časopis Kam po maturitě
 • Univerzita Karlova – Na Karlovku online
 • Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK – on-line přípravný kurz
 • UK Pedagogická fakulta – Den otevřených dveří online
 • ČVUT – Dny otevřených dveří on-line
 • ČVUT Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská – přípravné kurzy z matematiky a fyziky zdarma
 • ČVUT Fakulta stavební – projekt stavarna.online (virtuální prohlídka školy a prezentace)
 • ČVUT Fakulta strojní – Den otevřených dveří online, 13. 3. 2021
 • VŠCHT – Den otevřených dveří online
 • ČZU – Den otevřených dveří online
 • ČZU Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů – Dny otevřených dveří online
 • JU Přírodovědecká fakulta – Den otevřených dveří online
 • MUNI Farmaceutická fakulta – Den otevřených dveří online
 • MUNI Fakulta sociálních studií – informace pro uchazeče
 • MUNI – Den otevřených dveří pro uchazeče se specifickými potřebami online
 • UP Fakulta restaurování – Den otevřených dveří online
 • MENDELU Zahradnická fakulta – Dny otevřených dveří online
 • Metropolitní univerzita Praha – Den otevřených dveří online
 • Art & Design Institut – web, leták

 

Studium v zahraničí

 

Veletrhy

 

Kurzy