Akademické gymnáziumškola hlavního města Prahy

Studentský parlament

Nový studentský parlament Akademického gymnázia

Nový studentský parlament Akademického gymnázia navazuje svojí činností a zájmy na práci jak původního Studentského parlamentu Akademického gymnázia, tak i Revolučního studentského parlamentu Akademického gymnázia. Budeme se snažit o zlepšení komunikace mezi profesorským sborem, vedením a studenty, dále také o vylepšení vztahů mezi profesory a studentským parlamentem. Budeme prosazovat takové změny, aby se využily všechny prostředky, které škola má ke zkvalitnění a zmodernizování vyučování, vzdělávacího programu a společenského života na AG.

V novém studentském parlamentu se snažíme aktivně zapojovat do dění na škole, pravidelně diskutujeme s vedením školy, hájíme zájmy studentů, účastníme se akcí, na kterých naši školu reprezentujeme (např. jsme zastupovali AG na setkání České středoškolské unie) a akce i sami organizujeme (například jsme na dva roky uzavřeném dvorku uspořádali Akademické grilování).

Za celý Nový studentský parlament Akademického gymnázia se Vás chceme zeptat na názor na NSPAG jako takový a jeho činnost, případně jakékoliv nápady, které bychom společně mohli realizovat. Pokud byste měli jakékoliv dotazy nebo návrhy, obraťte se na členy Ústředního vedení nebo zástupce tříd

Rozdělení členů NSPAG ke dni 2. 9. 2019:

Ústřední vedení:
Šimon Slivanský (2.D), Nicole Tučková (2.A), Magdalena Rubinová (2.D), Martin Kment (3.A)

Členská komora:

 • 1.A
 • 1.B
 • 1.C
 • 1.D
 • 2.A Matyáš Kříha
 • 2.B Majda Helanová, Eliška Bártová
 • 2.C Adam Jelínek, Anička Merxbauerová
 • 2.D Štěpán Roubíček
 • 3.A Theodor Micka, Tereza Vozanková
 • 3.B Gabriela Hanáková, Federica Fiore
 • 3.C Patricie Hanáková, Marie Matonohová
 • 4.A Kateřina Vaňková, Iva Kubatíková
 • 4.B Michaela Kuglerová, Bohdan Šmańko
 • 4.C Nicole Haismanová, Vanda Kuťáková

PR Tým: Matyáš Kříha (2.A), Nicole Haismanová (4.C), Magdalena Rubinová (2.D)

Facebooková stránka: www.facebook.com/revSPAGag

Dokumenty:

Zápisy z jednání

Akce studentského parlamentu

JAS | Jungmannův akademický sekáč, 26. 6. 2019

 
(více fotografií)

AG Alumni | Beseda s Davidem Macháčkem — We-Straw, 13. 6. 2019

 
(více fotografií)

Grilování na dvorku, 21. 3. 2019

 
(více fotografií)