Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).

Akademické gymnáziuma Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,školy hlavního města Prahy

Školská rada

Informace o školské radě

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada vykonává své působnosti podle §167 a 168 zákona č.472/2011 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen "školský zákon") a v souladu s Volebním řádem pro volbu školské rady, vydaným usnesením Rady HMP č. 0330 ze dne 22. 03. 2005.

 

Volby do Školské rady 2021

V tomto roce proběhnou volby do Školské rady Akademického gymnázia. Z celkového počtu šesti členů budou dva voleni z řad zákonných zástupců nezletilých žáků nebo ze zletilých žáků. Navrženými kandidáty jsou Ing. Pavel Jedlička a JUDr. Miloš Fiedler.

Volby zástupců zletilých studentů a zákonných zástupců nezletilých studentů do Školské rady Akademického gymnázia konané v termínu 24.–26. 11. 2021 nejsou platné, chybělo 10 odevzdaných platných hlasů.

 

Složení Školské rady

Zástupci zřizovatele

  • MUDr. Zuzana Hankeová (od 1. 9. 2014) – bývalá členka Zastupitelstva hlavního města Prahy
  • Mgr. Šárka Táborská (od 1. 9. 2015) – členka Zastupitelstva MČ Praha 1

Zástupci pedagogů

  • Mgr. Svatava Jiroušková (od 16. 6. 2015) – místopředsedkyně školské rady AG
  • Mgr. Bořivoj Marek (od 26. 6. 2018)

Zástupci zletilých studentů a zákonných zástupců nezletilých studentů

  • Jan Schejbal (od 15. 11. 2017) – předseda školské rady AG
  • Ing. Lenka Matoušová (od 15. 11. 2017)

 

Kontakt

e-mail: skolska.rada@agstepanska.cz

 

Zápisy z jednání školské rady

 

Dokumenty