Akademické gymnáziumškola hlavního města Prahy

Školská rada

Volby do školské rady

Seznam kandidátů pro volby za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků:
 Zákonní zástupci za nezletilé studenty:
– Ing. Lenka Matoušová
– Jan Schejbal
Termín voleb: 15. 11. 2017
Další zájemci z řad zletilých studentů školy a zástupci z řad rodičů nezletilých studentů se mohou hlásit u ředitele školy nebo na emailové adrese agstepanska@agstepanska.cz.

 

Informace o školské radě

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada vykonává své působnosti podle §167 a 168 zákona č.472/2011 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen "školský zákon") a v souladu s Volebním řádem pro volbu školské rady, vydaným usnesením Rady HMP č. 0330 ze dne 22. 03. 2005.

 

Složení školské rady

Zástupci zřizovatele

  • MUDr. Zuzana Hankeová (od 1.9.2014) – členka Zastupitelstva hlavního města Prahy
  • Mgr. Šárka Táborská (od 1.9.2015) – členka Zastupitelstva MČ Praha 1

Zástupci pedagogů

  • Mgr. Svatava Jiroušková (od 16.6.2015) – místopředsedkyně školské rady AG
  • Mgr. Jiří Brada (od 16.6.2015)

Zástupci zletilých studentů a zákonných zástupců nezletilých studentů

  • Ing. Jan Štěpánek (od 16.6.2015) – předseda školské rady AG
  • –––––

 

Kontakt

e-mail: skolska.rada@agstepanska.cz

 

Zápisy z jednání školské rady

 

Dokumenty