Akademické gymnáziumškola hlavního města Prahy

Školská rada

Výsledky voleb do školské rady 26. 6. 2018

Z celkového počtu 48 pedagogických pracovníků se voleb zúčastnilo 39.

Do Školské rady AG byli zvoleni Mgr. Bořivoj Marek (28 hlasů) a Mgr. Svatava Jiroušková (19 hlasů).
Do Školské rady nepostupují Mgr. Jiří Brada (17 hlasů) a Mgr. Jana Hirnšálová (7 hlasů). 

Za přípravný volební výbor: Mgr. Martina Kargerová, PhDr. Šárka Kletečková Ph.D., Bc. Zdeněk Rašovský

 

Informace o školské radě

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada vykonává své působnosti podle §167 a 168 zákona č.472/2011 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen "školský zákon") a v souladu s Volebním řádem pro volbu školské rady, vydaným usnesením Rady HMP č. 0330 ze dne 22. 03. 2005.

 

Složení školské rady

Zástupci zřizovatele

  • MUDr. Zuzana Hankeová (od 1.9.2014) – bývalá členka Zastupitelstva hlavního města Prahy
  • Mgr. Šárka Táborská (od 1.9.2015) – členka Zastupitelstva MČ Praha 1

Zástupci pedagogů

  • Mgr. Svatava Jiroušková (od 16.6.2015) – místopředsedkyně školské rady AG
  • Mgr. Jiří Brada (od 16.6.2015)

Zástupci zletilých studentů a zákonných zástupců nezletilých studentů

  • Jan Schejbal (od 15. 11. 2017) – předseda školské rady AG
  • Ing. Lenka Matoušová (od 15. 11. 2017)

 

Kontakt

e-mail: skolska.rada@agstepanska.cz

 

Zápisy z jednání školské rady

 

Dokumenty