Akademické gymnáziumškola hlavního města Prahy

Školská rada

Výsledky voleb do školské rady

Přípravný výbor tímto sděluje výsledky doplňovacích voleb zástupců studentů do Školské rady Akademického gymnázia konaných dne 15. 11. 2017. Z počtu 410 studentů AG se k volbám dostavilo 343 voličů. Pořadí kandidátů stanovené podle počtu získaných hlasů:
1. Ing. Lenka Matoušová
2. Jan Schejbal
Oba dva kandidáti byli zvoleni do Školské rady Akademického gymnázia.

 

Informace o školské radě

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada vykonává své působnosti podle §167 a 168 zákona č.472/2011 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen "školský zákon") a v souladu s Volebním řádem pro volbu školské rady, vydaným usnesením Rady HMP č. 0330 ze dne 22. 03. 2005.

 

Složení školské rady

Zástupci zřizovatele

  • MUDr. Zuzana Hankeová (od 1.9.2014) – bývalá členka Zastupitelstva hlavního města Prahy
  • Mgr. Šárka Táborská (od 1.9.2015) – členka Zastupitelstva MČ Praha 1

Zástupci pedagogů

  • Mgr. Svatava Jiroušková (od 16.6.2015) – místopředsedkyně školské rady AG
  • Mgr. Jiří Brada (od 16.6.2015)

Zástupci zletilých studentů a zákonných zástupců nezletilých studentů

  • Jan Schejbal – předseda školské rady AG
  • Ing. Lenka Matoušová

 

Kontakt

e-mail: skolska.rada@agstepanska.cz

 

Zápisy z jednání školské rady

 

Dokumenty