Akademické gymnáziumškola hlavního města Prahy

Fyzikální soutěže

Fyzikální olympiáda

www.fyzikalniolympiada.cz

Domácí kolo 60. ročníku ve škol. roce 2018/2019: zadání úloh
– kategorie A (4. roč.) – do 11. 1. 2019
– kategorie B (3. roč.), C (2. roč.), D (1. roč.) – do 10. 4. 2019

 

Cena děkana Fakulty dopravní ČVUT

  • soutěžní práce s dopravní a telekomunikační tématikou
  • termín odevzdání: 31. 1. 2019
  • leták