Akademické gymnáziumškola hlavního města Prahy

Zeměpis – Tělesná vých.

Předmětová komise

Název:Ze – TV
Členové komise:Mgr. Otakar Bárta
PaedDr. Milan Štěrba
Vladimír Skolil
Mgr. Jaroslava Berková
Mgr. Petra Pintířová
Mgr. Eva Stockingerová
Povinné předměty:Tělesná výchova
Zeměpis
Volitelné předměty:2letý (od 3.r.)Seminář ze zeměpisu
 1letý (pro 4.r.)Seminář ze zeměpisu
Nepovinné předměty:Sportovní hry – volejbal
Sportovní hry – aerobic
Sportovní hry – fotbal a florbal
Sportovní hry – posilování
Sportovní hry – basketbal
Sportovní hry – badminton
Další aktivity:organizace soutěží:
sportovní den (lehká atletika)
turnaj v odbíjené
turnaj ve florbalu
turnaj v kopané

sportovní kurzy v rámci výuky Tv:
- lyžařský kurz pro první ročník
sportovní kurz pro druhý ročník

ostatní akce:
výběrový lyžařský zájezd do Alp

 

Tělesná výchova

Cílem tělesné výchovy je rozvoj pohybových schopností a dovedností a formování kladného postoje žáků k pohybové aktivitě.

TV je dotována 2 vyučovacími hodinami týdně.

V areálu naší školy se nachází 2 tělocvičny. Větší na sportovní hry (volejbal, basketbal, florbal...) a menší pak na gymnastiku, cvičení při hudbě, kruhový trénink apod. K dispozici je rovněž posilovna a venkovní víceúčelové hřiště.

V 1. ročníku organizujeme pro studenty lyžařský kurz.

Ve 2. ročníku sportovní kurz (kola, sportovní hry, lyže).