Akademické gymnáziumškola hlavního města Prahy

Zeměpis – Tělesná vých.

Název:Ze – TV
Členové komise:Mgr. Otakar Bárta
PaedDr. Milan Štěrba
Vladimír Skolil
Mgr. Jaroslava Berková
Mgr. Petra Pintířová
Mgr. Eva Stockingerová
Povinné předměty:Tělesná výchova
Zeměpis
Volitelné předměty:2letý (od 3.r.)Seminář ze zeměpisu
 1letý (pro 4.r.)Seminář ze zeměpisu
Nepovinné předměty:Sportovní hry – volejbal
Sportovní hry – aerobic
Sportovní hry – fotbal a florbal
Sportovní hry – posilování
Další aktivity:organizace soutěží:
sportovní den (lehká atletika)
turnaj v odbíjené
turnaj ve florbalu
turnaj v kopané

sportovní kurzy v rámci výuky Tv:
- lyžařský kurz pro první ročník
sportovní kurz pro druhý ročník

ostatní akce:
výběrový lyžařský zájezd do Alp