Akademické gymnáziumškola hlavního města Prahy

Dějepis – Společenské vědy (ZSV)

Název:Společenské vědy
Členové komise:PhDr. Petr Churan
PhDr. Marie Bicková
Mgr. Denisa Fousková
PhDr. Alena Kapounová
Mgr. Martina Kargerová
Mgr. et Mgr. Jan Pšenička
Povinné předměty:Dějepis
Základy společenských věd
Volitelné předměty:2leté (od 3.r.)Seminář z dějepisu – maturitní
Mezinárodní vztahy – maturitní
Psychologie – maturitní
Stát a právo – maturitní
 1leté (pro 4.r.)Moderní historie (česká, světová)
Ekonomie 
Filosofie
Další aktivity:organizace soutěží: Soutěž talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů (SOČ)

projekt Soudci do škol

Evropský parlament mládeže (EYP)