Akademické gymnáziumškola hlavního města Prahy

Rétorika

Anotace semináře

Umění mluvit patří k základním, a zároveň nelehko získávaným dovednostem člověka. Dobře mluvit neznamená pouze něco říkat. Je třeba znát a vědomě užívat základy artikulace, intonace, ale i argumentace. Přesvědčivě a sebevědomě vystupovat a prezentovat sebe sama je výhodou jak pro studijní, tak i profesní život.
Vyučující: Mgr. Iva Stodolová

Obsah semináře

  • zásady artikulace, tvoření hlasu, dýchání
  • využívání nonverbální komunikace
  • zásady tvoření a hodnocení projevů
  • argumentace
  • manipulace
  • předpřipravená i improvizovaná mluvní cvičení
  • aplikace poznatků na delší mluvené projevy
     

Soutěže

Úspěchy studentů

Mladý Démosthenes 2015

Naše studentka 3. ročníku Maria Holcová se umístila v regionálním kole řečnické soutěže Mladý Demosthenes na krásném 2. místě.
Gratulujeme a těšíme se na účast v dalším roce!