Akademické gymnáziumškola hlavního města Prahy

Český jazyk – Estetická výchova

Název:Čj – EV
Členové komise:PhDr. Marie Bicková
Mgr. Veronika Pešatová
Mgr. Martina Kargerová
PaedDr. Jaroslav Němec
Mgr. Iva Palgutová
Mgr. Lenka Závěšická
Mgr. Petr Hlavatý
MgA. Nikola Šedinová Slabáková, Ph.D.
Mgr. Zdeňka Tvrdoňová
Povinné předměty:Český jazyk a literatura
Estetická výchova - hudební
Estetická výchova - výtvarná
Volitelné předměty:2letý (od 3.r.)Dějiny umění - maturitní
Tvořivý sloh a rétorika
 1letý (pro 4.r.)Seminář a cvičení z českého jazyka
Nepovinné předměty:Hudební výchova – komorní hra
Hudební výchova – pěvecký sbor
Výtvarná výchova
Další aktivity:
  • Večer poezie
  • Klub mladých diváků
  • Jarní a vánoční koncerty
  • Výstavy výtvarných prací studentů v Galerii Nora
Materiály pro studenty:Maturita: školní seznam četby k MZ 2017