Akademické gymnáziumškola hlavního města Prahy

Studentské práce

Seminář z chemie – infografiky, 3.A 2020

Biologie – ročníkové práce, 1.A a 1.D 2020

Ekologie – metodické listy, 4.C 2020

Ekologie – prezentace na ochranu přírody, 4.C 2020