Akademické gymnáziumškola hlavního města Prahy

Hudební akce

Aktuální informace

Pěvecký sbor na Facebooku – Instagram sboru – Youtube prof. Křoviny

 

Vystoupení na předávání maturitních vysvědčení, Staroměstská radnice, 3. 6. 2019

 

 

Vánoční koncert, 21. 12. 2018

 

Vánoční koncert, 10. 12. 2018

 

Pražská muzejní noc, 9. 6. 2018

Koncert pěveckého sboru Akademického gymnázia ve Štěpánské ulici, který posluchače symbolicky provedl 100 roky existence Československa, resp. ČR (událost na Facebooku).

 

Adventní koncert, 20. 12. 2017

 

Zpívání v Domově pro seniory, 16. 12. 2016

  

Za kulturou do Vídně, 10. 6. 2016

  

Slavnostní koncert, 28. 6. 2016

Triumf jinakosti v Drážďanech, 11. 6. 2015

Na scéně Semperovy opery v Drážďanech mají v repertoáru pozoruhodnou inscenaci po mladé publikum Prinz Bussel. Je poutavá svojí hudbou, inscenací a obsazením; u nás něco podobného nenajdete. Podle stejnojmenné povídky jedné z nejúspěšnějších knižních autorek pro děti a mládež Holanďanky Joke van Leeuwer mladí lidé vstoupí do příběhu chlapce Bussela, bratra zpívajících sedmi sester, který touží po tom, aby si mohl zazpívat s nimi, o což ale nikdo nestojí. V Ano-zemi, kde žije, je právě Ano-den a narozeniny královny. Jak Bussel přijde na to, že může být její příbuzný, rozhodne se darovat jí sebe sama a předloží konformní společnosti způsob její proměny a tím uzdravení, je jak skluzavka, na které se vezete, užíváte si jiný časový rozměr a radost z jízdy a ani chvíli vás nenapadne z ní vystoupit.

 

Proč tomu tak je, zapříčiní scénická dekorace Leny Lukjanovy, kulisy harmonické barevnosti stylu 60. let, působící dojmem dětské malby, stejně jako ostatní výtvarná díla inscenace, jimiž je například skládací limuzína královny, malované královniny portréty a po stránce kostýmní nápadité kostýmky sedmi sester, převlek medvědů, stejně jako aktuálnost dámských kostýmů, šatů bezdomovce i typovost růžového kostýmu královnina s víceznačným puncem anglické loajálnosti. Hudba, kterou složil vedoucí nastudování Semperovy opery skladatel a dirigent Johannes Wulff-Woesten, a jež sám při představení dirigoval, je směsicí atonální hudby 20. století, melodické linky swingu a reminiscencí Händlovy árie z Rinalda. Orchestr vedl bravurně, měl ostatně mladé hráče, kteří mu svými schopnostmi dovolovali vytvořit vlastní koncepci bezchybné úrovně. Pěvecky v hlavní roli prince Bussela excelovala Egypťanka, členka Semperovy opery, Gala El Hadidi, která dovede svým tmavým objemným mezzosopránem jistých kontur zazpívat stejně tak smyslnou Carmen v Cardiffu jako zde rozpustilého kluka, který touží po tom, aby ho někdo ocenil, bral vážně. Vynikající svým mocným temným altem byla i mladá Švédka Sofi Lorenzen jako medvědí žena, jinak lékařka v „Anfanghausu“, jakémsi výchovném domě pro děti. Královna Ingeborg Schöpf, jako třeba i starý muž Tilmann Rönnebeck zazpívali a zahráli své role výborně.

 

Z celkového dojmu inscenace mě napadla analogie s dětskou knihou Tři banány aneb Petr na pohádkové planetě. Je to čas, ve kterém se tak ocitnete v jiném světě. Strhne, uteče, zažijete podnětný příběh dítěte, které společnost neakceptovala, společnost založená na konvencích, společnost, která se bojí jinakosti. Ano, byl jiný. Nakonec díky němu prozřela a on ji uzdravil.

 

Jeďte do Drážďan, podívejte se do Zwingeru, navštivte místní restaurace a běžte do opery, stojí to za to.

Nikola Slabáková

Hudební akademie studentů AG, 2.6.2015

Srdečně zveme studenty, rodiče a příznivce uměleckého tvoření studentů Akademického gymnázia na hudební přehlídku jejich výkonů. Zároveň vystoupí pěvecký sbor AG. Nenechte si ujít tento jedinečný kulturní zážitek, který se uskuteční 2. června v 17:30 hodin v budově Akademického gymnázia na druhém patře.

 

Vystoupení v Domově pro seniory Praha–Krč 11.12.2014

    

 

Koncert Kmochův Kolín 13.6.2014

Zcela vyprodaný zahajovací koncert Kmochova Kolínu 2014 v chrámu sv. Bartoloměje 13. června patřil ke klenotům celého festivalu. V podání Mužského sboru Akademického gymnázia v Praze a Smíšeného pěveckého sboru Cantores Cantant v Kolíně zazněla Mozartova Korunovační mše. Sólové party pěli přední sólisté působící v evropských operních stáncích. Za varhany usedl vynikající prof. Václav Uhlíř.

 

Koncert se opakuje na závěr školního roku 26. června 2014 v chrámu sv. Ignáce na Karlově náměstí v Praze od 10 hodin.

 

Koncert k Roku české hudby – Kolín, 8.4.2014

 

Pěvecký sbor a Komorní orchestr AG aneb Škola má znít hudbou a zpěvem

Obě tělesa byla založena v roce 1986. Repertoár pěveckého sboru byl zpočátku dán jeho složením – sbor se prezentoval především jako dívčí. Během prvních pěti let se obě tělesa, vokální i instrumentální, mohla pochlubit skutečně bohatou činností a prvními úspěchy na veřejnosti. K pravidelným akcím patřily (a dodnes patří) vánoční a velikonoční koncerty.

  

Náročný program s názvem Mozartiana, věnovaný 200. výročí úmrtí W.A.Mozarta, předvedli naši hudebníci na Bertramce. Po dva dny tu zněla kompozice z Mozartovy  vokální a instrumentální hudby a mluveného slova přibližujícího skladatelův vztah k Praze. Vystoupení sklidilo zasloužené uznání  nejen od obecenstva, ale i od kritiků na stránkách denního tisku.

Velmi brzy přišel i první zahraniční zájezd. Muzikanti z Akademického gymnázia koncertovali v roce 1990 v Holandsku (město Leek). Vystoupení byla určena především tamějším studentům, jeden koncert byl předveden veřejnosti a jeho ohlas byl veliký.

  

V roce  1994 byl pěvecký sbor rozšířen o mužské hlasy. Tak se postupně rozrůstal repertoár sboru od čtyřhlasých úprav lidových písní přes italské madrigaly a černošské spirituály až třeba k provedení Truvérské mše Petra Ebena.

Zakladatelkou obou hudebních těles, první sbormistryní a uměleckou vedoucí komorního orchestru byla až do roku 1991 Pavla Křížová. Ve funkci sbormistryně se dále vystřídaly M. Šreinová a Z. Ambrošová.

   

Od roku 1994 je sbormistrem Petr Hlavatý. Pod jeho vedením má sbor ve svém repertoáru skladby světových autorů (Bach, Mozart, Händel aj.). Českou sborovou tvorbu představují díla autorů od 14. do 20. století (Lukáš Pražský, A. Michna, Z.Fibich, A. Dvořák, J. Strejc
a  další).

Obě tělesa vystupovala několikrát v zahraničí. Zpívali a hráli jsme v Dánsku (1993), provedením Ebenovy Truvérské mše získal sbor uznání v Itálii ( Rietti, 1994). V roce 1995 přivítalo sbor a orchestr AG  italské město Brescia, na jaře 1996 jsme odjeli do Frankfurtu nad Mohanem. Na podzim 1996 jsme znovu koncertovali v Dánsku, následovalo Švédsko, v roce 2004 opět Itálie.

  

Studenti se nepředstavují pouze zahraničnímu obecenstvu. Od roku 1991 se pravidelně zúčastňují přehlídek činnosti pěveckých sborů Čech a Moravy (pražský Hlahol, Brno). Pravidelná je účast na zahajovacím koncertu hudebního festivalu Rybenské hudební léto (Rybná nad Zdobnicí). Sbor zpívá v pořadech pro domovy důchodců, vystupuje na různých slavnostech pořádaných například Společností Jana Masaryka aj.

  

Dne 10.března 2004 byla Akademickému gymnáziu udělena Medaile cti a vděčnosti Jana Masaryka jako ocenění stálého zájmu vedení školy, vyučujících i studentů o masarykovskou historii v rámci našich národních i světových dějin i za podnětná a krásná vystoupení pěveckého studentského sboru při masarykovských vzpomínkách. Medaili udělila Společnost Jana Masaryka, uděloval ji mj. pan Antonín Sum, bývalý tajemník J.Masaryka.

Škola má znít hudbou a zpěvem. Jsme rádi, že se nám daří tuto nádhernou myšlenku naplňovat, a přejeme si, aby sbor a orchestr nadále důstojně reprezentoval svoji školu i město Prahu. Naším největším přáním však je, aby hudba v životě mladých lidí něco znamenala a aby vzpomínky na školní muzicírování byly co nejhezčí.