Akademické gymnáziumškola hlavního města Prahy

Divadlo

Dívčí válka, 2009

 
(více fotografií)

Divadelní tradice na AG

Historie školního divadla začíná vlastně založením AG. V Klementinu, původním sídle školy, se r. 1566 hrála na nádvoří česky hra o knížeti Václavovi. V kronice se píše, že „…lidé setrvali i přesto, že čtyřikrát pršelo“. V roce 1680 se přišel podívat na hru „Svatý Václav“ sám Leopold I. Hra se mu líbila tak, že studentům slíbil poté, co se stanou doktorem filosofie, povýšení do šlechtického stavu.
Jezuité nacvičovali se studenty v Klementinu často i Komenského hry.

Na půdě AG působili jako učitelé či žáci známí představitelé českého divadla, např. V.K.Klicpera, J.K. Tyl, Josef Štolba (dodnes se v Činoherním klubu hraje jeho „Vodní družstvo“), Karel Čapek…

V roce 1985 se po mnohaleté rekonstrukci budovy ve Štěpánské znovu obnovila činnost dramatického kroužku.
Jména učitelů spojená s rozvojem divadla od roku 1985:

PhDr. Jindřich Vocelka (úprava Klicperovy hry „Každý něco pro vlast“ aj)
PhDr. Marie Hrušková (Klicpera, Chaucer, „Babeta jde do Štěpánské“)
Dr. Jiřina Vitásková („Babeta jde do Štěpánské“)
PhDr. Jana Hloušková - pořad pro mateřské školy
Mgr. Pavla Křížová (Chaucer, Neruda, Wilde, Klicpera)
Mgr. Miroslava Cichrová a PhDr. Alena Kapounová (Lada-Koenigsmark, K.David, R. Queneau, F.Nepil)

Profesorky Cichrová a Kapounová pracují s členy dramatického kroužku DivAG od roku 2001.